Anda di halaman 1dari 2

Pengimbuhan - Imbuhan Akhiran

1. Akhiran -an
2. Akhiran -i
3. Akhiran -kan

• Akhiran -an
1. Penggunaan : Membentuk kata nama terbitan daripada kata adjektif, kata
kerja dan kata nama.
2. Akhiran -an yang membentuk kata bilangan himpunan membawa makna
beberapa. Oleh itu daam binaan ayat, kata bilangan himpunan ini tidak boleh
disertai kata bilangan yang lain.
Contoh : Jutaan tahun dahulu manusia telah wujud.
3. Dalam penulisan, akhiran -an yang digabungkan dengan angka mesti ditulis
jarak dan dibubuh tanda sempang.
Contoh : Tahun 90-an

Makna Ayat Contoh


Alat / Pekakas Ibu menggunakan kukuran untuk mengukur kelapa.
Contoh : kukuran, ayakan, Mereka pergi ke lapangan terbang untuk menyambut
ampangan. Azim pulang dari luar negara.
Tempat Masakan kakak enak sekali.
Contoh : bangunan, hentian.
Nelayan tua itu hilang di lautan.
Hasil perbuatan
Contoh : masakan, latihan. Pesawah itu meletakkan orang-orangan di tengah sawah
untuk menakutkan burung-burung yang datang makan
Banyak / luas / besar padi.
Contoh : lautan, daratan,
himpunan, banjaran. Adik tidak suka makan buah-buahan import.
Benda Tiruan Majalah bulanan itu sangat mahal harganya.
Contoh : anak-anakan, orang-
orangan. Manisan itu tidak sesuai dimakan oleh pengidap
penyakit kencing manis.
Pelbagai Jenis
Contoh : buah-buahan, sayur-
sayuran, bunga-bungaan, biji-
bijian.
Tiap-tiap / Setiap
Contoh : bulanan, mingguan,
tahunan.
Benda / bahan
Contoh : manisan, asinan.
• Akhiran -i
Penggunaan : untuk membentuk kata kerja transitif

Makna Ayat Contoh


Menjadikan / menyebabkan jadi "Baiki tulisan kamu itu, Maya," kata Cikgu Fatimah.
Contoh : akhiri, sakiti, baiki. "Jangan dekati rumah usang itu, Aman'" kata Hafiz.
Menerangkan unsur tempat /
sesuatu
Contoh : dekati, masuki, naiki.

• Akhiri -kan
Penggunaan : Untuk membentuk kata kerja transitif.

Makna Ayat Contoh


Menjadikan / menyebabkan jadi "Tolong pasangkan suis lampu itu, Maria" kata Aznil.
Contoh : besarkan, hidupkan, "Tuangkan air teh diatas meja itu ke dalam cawan,"
bukukan. kata Najib kepada Dol.
Melakukan perbuatan
Contoh : keluarkan, tapiskan,
hulurkan, nipiskan.