Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Kelas : 2 Budiman

Bilangan Murid : 36 orang (20 Lelaki, 16 Perempuan)

Tajuk : Menggolek Bola

Tunjang : Kemahiran (Manipulasi alatan)

Tarikh : 20 Ogos 2014 (Selasa)

Masa : 7.45 8.15 pagi (30 minit)

Standard Kandungan : Berkebolehan menggolek bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul
Standard Pembelajaran : 1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak.
2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
Objektif pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
Psikomotor

: Menggolek bola dengan menggunakan sebelah tangan ke sasaran yang berbeza jarak (2meter, 3 meter,

Kognitif

5meter) dengan lakuan yang betul semasa menjalankan aktiviti Mari Menggolek dan Menggolek Bola ku.
: Menyatakan sekurang-kurangnya 2 fasa pergerakan yang perlu diambil perhatian semasa menggolek bola.

Afektif

(mata pandang bola, mengayun tangan dari belakang, ikut lajak)


: Melibatkan diri secara aktif dan menunjukkan rasa keberanian semasa menerima cabaran permainan kecil
Golf Golek

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan : Berani tanggung risiko


Bahan Bantu Belajar : Wisel (1), Skital (12), Bola (6), Gelung (20), Kad skor

Bahagian / Masa
1. Permulaan
(5 minit)

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

1. Memanaskan badan

a) Meningkatkan suhu badan

a) Bermain Bola

b) Meningkatkan kadar denyutan

Beracun

jantung

Pengelolaan Strategi Pdp


-Dalam kawasan yang ditetapkan

Alatan / Catatan
Alatan:
Wisel, skital (6),
bola (6)

c) Mewujudkan keseronokan
Strategi:

Permainan Bola Beracun


- Dibahagikan kepada dua

Memusatkan guru

kumpulan iaitu A dan B.

dan murid.

-Kumpulan A memulakan
permainan dengan membaling
bola ke arah kumpulan B yang
berada dalam kawasan yang
telah ditetapkan.
-Setiap ahli kumpulan B yang
terkena bola dianggap mati.
-Permainan dikira tamat setelah
kesemua ahli kumpula B mati.
-Kemudian ahli kumpulan A pula
masuk ke dalam kawasan yang
ditetapkan.
-Permainan yang sama diulang.
10

Petunjuk :
: Skitel
:Kumpulan A
: Guru
:Kumpulan B
: Bola

b) Regangan Otot

-Melakukan regangan mengikut

-Berada dalam kawasan yang

lakuan guru.

permainan.

Regangan kepala

Regangan kepala

1. Pusingkan tengkuk ke kiri


dengan meletakkan
tangan di sisi pipi dan
tahan selama 8 saat.
Ulang perlakuan dengan
menukar arah ke kanan,
atas,dan bawah.
- Regangan tangan
Regangan tangan
1. Bengkokkan tangan kiri
perlahan-lahan sehingga
jari menyentuh belakang
bahu dan tahan selama 8
saat. Ulang perlakuan
dengan menukar arah ke
kanan.

Rengangan badan

Regengan badan
1. Luruskan kedua-dua
tangan dan bengkokkan
pinggang ke arah kiri.
Tahan selama 8 saat .
Ulang perlakuan dengan
menukar arah ke kanan.

11

-Rengangan Kaki

Regangan kaki
1. Bengkokkan lutut dan tarik
ke bahagian dada. Tahan
selama 8 saat . Ulang
perlakuan dengan
menukar kaki kanan.
d) Rengan otot dibahagian
kepala, tangan, badan dan kaki
untuk elak daripada kecederaan
e) Meningkatkan julat pergerakan

2. Perkembangan

Aktiviti 1 :

(10 minit)
Mari Menggolek

-Memberi penerangan mengenai

-Berada dalam kawasan yang

fasa pergerakan menggolek bola

ditetapkan.

yang betul sambil membuat

Alatan:
Wisel, skital (6),
bola (1)

demostrasi menggolek bola.


-Membuat demonstrasi
menggolek bola ke hadapan
dengan menggunakan dua belah
tangan dan sebelah tangan.
-Menyatakan perkara yang perlu
diambil perhatian semasa
menggolek bola.

12

Strategi:
Memusatkan guru
dan murid.

Fasa pergerakan menggolek


bola:

Fasa persediaan:

Satu kaki di depan dan


satu kaki di belakang.

Membongkokkan
badan.

Fasa mengolek:

-Dibahagikan kepada 4 kumpulan


- Menggolek bola ke hadapan
dengan menggunakan dua belah
tangan dan sebelah tangan.

Ikut lajak.

A1

Memusatkan guru
B1

aktiviti Mari Menggolek.


-Menjalankan latihan ansur maju

13

dan murid.

B2
12 meter
C1
C2

D2

kumpulan untuk menjalankan

Strategi:

A2

D1
-Membahagikan kepada empat

Wisel, skital (8),


bola (4)

-Melakukan latihan ansur maju

Mata pandang bola


Mengayun tangan dari
belakang dan
menggolek.

Alatan:

Aktiviti 2 :
Menggolek Bola ku

-Membahagikan kepada 4
kumpulan untuk menjalankan
aktiviti Menggolek Bola ku

Alatan:
Wisel, bola (4,
Skital (6), Gelung
(3)

-Memberi penerangan dan


menunjuk cara bermain
Menggolek bola ku
Cara Bermain
1.

Murid menggolek bola


dengan menggunakan
sebelah tangan ke sasaran.

Strategi:
Memusatkan guru
dan murid

(2 meter, 3meter, 5 meter).


2.

Markah akan diberi mengikut


jarak:

2 meter : 1 markah

3 meter : 2 markah

5 meter : 3 markah

3. Ulang sehingga semua murid


selesai melakukan aktiviti.
4. Kumpulan yang mendapat
markah yang paling banyak
dikira pemenang.
-Memberi arahan mula dan murid
bergerak dan membetulkan
kesalahan dan memberi komen.
14

-Dibahagikan kepada empat


kumpulan.
M
M
M

M
M
M

M
M
M

M : Murid
-Menggolek bola dengan
menggunakan sebelah tangan ke
sasaran yang berbeza jarak :
2 meter,
3meter,
5 meter

M
M
M

-Ulang sehingga semua ahli


kumpulan berjaya melakukan aktiviti.
3. Kemuncak

Permainan kecil :

(10 minit)

Aplikasi kemahiran menggolek


bola dalam permainan Golf
Golek

Alatan:

-Dalam kumpulan kecil


-Menggolek bola ke sasaran di
setiap stesen.

Golf Golek
-Memberi penerangan dan
menunjuk cara bermain Golf
Golek
-Memberi arahan mula dan murid
bergerak .

-Sekiranya tidak mengena sasaran

Wisel, bola (4,


Skital (5), Gelung
(3)

murid akan terus menggolek bola


daripada tempat terakhir bola
berhenti bergolek.
-Permainan tamat apabila bola

Strategi:

mengena sasaran di stesen terakhir.

Memusatkan guru
dan murid

-Mengiingatkan supaya berhatihati supaya mengelak


kecederaan.

stesen

-Markah dicatatkan dalam kad


skor Golf Golek (lampiran)

stesen

15

stesen
2
stesen 1

-Pemenang dikira berdasarkan


jumlah golekkan terendah.

4. Penutup
(5 minit)

Aktiviti Gerak Kendur :


-Menjalankan aktiviti
menyejukkan badan
dengan mengikut irama

1. Menjalankan aktiviti
menyejukkan badan
dengan mengikut
irama 2 Ekor
Harimau:

-Menjalankan aktiviti menyejukkan


badan mengikut irama 2 Ekor
Harimau

Buat refleksi dan


soal jawab
berkaitan
kemahiran yang
telah dipelajari

Goyangkan kaki

Goyang tangan

Lompat setempat

Lari anak
= Guru

1. Tarik nafas sebanyak 3 kali


dan akhirnya sebut Hurray.
2. Membuat kesimpulan
16

Memusatkan
murid.

2 Ekor Harimau:
-

Strategi:

= Murid

terhadap P&P hari ini.


3. Memastikan murid
menyimpan peralatan
mengikut peraturan yang
ditetapkan.

Penilaian pengajaran dan pembelajaran :


a) Borang Penilaian
b) Lembaran Kerja GOLEK BOLA KE SASARAN

Refleksi :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

UJI MINDA
NAMA :.............................................................................

KELAS :.........................

TARIKH :........................
GOLEK BOLA KE SASARAN
Lengkapkan ayat berikut berdasarkan gambar dibawah.

18

3 meter

10 meter

1. Saya golekkan bola..................................................supaya bola tiba ke titik 3 meter.


2. Saya golekkan bola..................................................supaya bola tiba ke titik 10 meter

KAD SKOR GOLF GOLEK

NAMA :.........................................................................
KUMPULAN :........................
TARIKH :...............................

19

STESEN

BILANGAN MENGGOLEK BOLA

1
2
3
4

20