Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani

Tahun 3

Gaya A : Gaya Arahan

Mata Pelajaran
Tajuk :

Pendidikan Jasmani

Kelas :

3 Dinamik

Bilangan Murid

11 Lelaki

Mari Menghantar

Tarikh:19 Julai 2014


Standard Kandungan

Masa : 7.30 pagi 8.00 pagi


:

1.6

13 Perempuan

Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang
betul.

Standard Pembelajaran

: 24 orang

1.6.1

Menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan alatan

1.6.2

Menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan

2.6.1

Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan menerima bola.

5.4.3

Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal

Objektif Pembelajaran

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Psikomotor : Menghantar dan menerima bola dalam jarak 6 meter 8 melalui sepuluh percubaan.
Kognitif : Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menghantar dan menerima bola.
Afektif : Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Bahan Bantu Belajar

Bahagian / Masa
1. Permulaan

Kon (4), Skitel (15), Bola (15), Kayu Hoki (10), Bakul (4).

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Pengelolaan / Strategi P&P

Alatan / Catatan

1. Memanaskan badan
Melakukan aktiviti

(4 minit)

Kreativiti

meningkatkan suhu

badan
meningkatkan

senamrobik
menggunakan muzik

kadar degupan

jantung
2. Regangan spesifik.

Laptop, muzik.

Dengan kiraan 8

Petunjuk :
G : Guru
: Murid

2. Perkembangan
(12 minit)

1. Pengenalan isi

pelajaran.

Penerangan

Semasa penerangan dan

menghantar bola

demonstrasi guru.

dengan tangan,
kaki dan kayu hoki.

Satu kumpulan tiga


orang.

Murid barisan hadapan duduk


mencangkung manakala murid
barisan belakang berdiri.

Bola
Kayu Hoki

2. Menghantar bola

Berada diluar

garisan kawasan.
Murid A

kepada rakan dengan


tangan, kaki dan kayu
Aktiviti 1

menghantar bola ke

hoki.

kawasan bertanda

Teroka ruang

X. Murid B

dengan tangan

menerima bola.

(6 minit)

Tukar posisi.
Murid B
menghantar bola ke
kawasan Y. Murid C

menerima bola.
Ulang aktiviti.

Murid berpasangan.
Murid A

3. Latih tubi secara


berpasangan.

menghantar bola ke
ruang am. Murid B
bergerak menerima
Aktiviti 2
Teroka Ruang
Dengan Kaki

bola.
Ulang aktiviti.

(6 minit)

Petunjuk :
Arah Hantaran Bola
---->
3. Kemuncak
(10 minit)

Permainan kecil

Berapa Boleh Jaring.

Dalam kumpulan
kecil seramai enam

orang.
Membuat hantaran
bola ke kawasan

gol.
Menjaringkan bola :

satu mata.
Mendapat banyak
mata dalam masa
yang ditetapkan

Arah Murid Bergerak

Bola
Skitel
Kon
Bakul

4. Penutup

1. Menyejukkan Badan

dikira pemenang.
Otot tangan, kepala
dan kaki.

(4 minit)
2. Rumusan Pelajaran

2.1 Rumusan kognitif &

Pastikan
kedudukan siku dan

Psikomotor

kaki dibengkokkan
dan digerakkan ke
belakang.

2.2 Rumusan Afektif


- Penerapan Nilai

berpasukan.

- Pujian / Teguran

3. Kerja Susulan

Bekerjasama.
Semangat

Lakukan hantaran
dan menerima bola
bersama rakan di
rumah.

Penilaian pengajaran dan pembelajaran:


a. Borang penilaian

b. Lembaran kerja (lampiran)

Refleksi :