Anda di halaman 1dari 12

Sirah dan Tamadun Islam

SAIDINA UMAR AL-KKHATTAB


pentadbir yang ulung

Disediakan oleh :
En. Muhamad Muhaimi b. Yazid
Biodata Saidina Umar al-Khattab
 Nama : Umar b Al-Khattab b Nufail b Abdul Uzza.
 Gelaran : Al-Faruq
 Keturunan : Arab Quraisy (Kabilah Bani Adi)
 Tarikh & Tempat lahir : 584M @ 13 tahun selepas kelahiran Rasullullah
@ 13 tahun selepas berlakunya peristiwa Abrahah (menurut Imam Nawawi)
di MAKKAH ALMUKORROMAH.
 Jawatan : Khalifah Ar-Rasyidin Kedua
 Tarikh JD khalifah : Selasa, 22 Jamadil akhir 13H / 23 Ogos 634M.
 Tarikh Lantikan : 634M
 Tempoh Jawatan : 10 tahun 6 bulan
 Tarikh M/Dunia : 23H @ 644M
 Umur : 63 tahun
 Sebab Kewafatan
: Dibunuh oleh seorang Hamba Majusi berbangsa Parsi yang bernama :
Fairuz (Abu Lukluah).
 Gelaran : Al-Faroq (Pemisah antara Hak dan Batil).
Keberanian Saidina Umar
 Kisah-kisah keberanian :-
 Pernah mencabar pemuda-pemudah Quraish
sebelum berhijrah ke Madinah al-Munarwwarah.
Kata Saidina Umar : “Sesungguhnya aku akan berhijrah
ke Yathrib (Madinah), Jika kamu mahu isteri-isteri yang
dicintai kehilangan suami, anak-anak kehilangan ayah dan
ibu bapa kehilangan anak, maka halanglah perjalanan ku
ini”.
 Telah mengistiharkan ke Islamannya secara
terang-terangan kepada umum. Keberanian
Saidina Umar menjadi inspirasi kepada
umat islam yang lain.
Jasa & Pengorbanan
 Saidina Umar al-Khattab menjadi khalifah
setelah kewafatan Saidina Abu Bakar as-Siddiq
 Antara Sumbangan dan Pengorbanannya
adalah :-

○ 1. Pentadbiran
○ 2. Dakwah Islamiyyah
○ 3. Pembangunan Negara
1. Pentadbiran
 Merupakan orang yang telah bertanggung jawab
dalam mengemaskinikan sistem “syura”.
 Telah mengasaskan jabatan-jabatan pentadbiran
seperti : Jabatan Cukai, Jabatan Ketenteraan,
Jabatan Persuratan dan lain-lain
 Memisahkan kuasa kehakiman daripada kuasa
pentadbiran.
 Mengasaskan undang-undang “Hisbah”
○ Hisbah : Undang-undang dan peraturan di pasar seperti
adab berjual beli, adab sopan dan pengawasan dan
pemantauan TIMBANGAN.
 Mengasaskan Takwim Islam (Kalender Hijrah)
2. Dakwah Islamiyyah
 Menyebarkan dakwah ke wilayah-wilayah
baru seperti ; Mesir, Parsi, Rom dan lain-lain.
 Melantik dan menghantar gabenor ke wilayah-
wilayah baru untuk membantu pentadbiran
dan melancarkan dakwah.
 Menghantar Para Ulama ke serata tempat
untuk penyebaran ilmu dan dakwah.
3. Pentadbiran Negara
 Mengemaskini Sistem Baitul Mal
 Penerokaan tanah-tanah baru untuk tujuan
Pertanian dan saliran air.
 Mendirikan rumah persinggahan bagi para
musafir.
 Membina sekolah-sekolah untuk mengajar
dan mendidik orang yang baru memeluk
islam.
Penerapan Nilai
 Bersama-sama berjuang dalam memertabatkan Islam
sebagai cara hidup dan ad-din.
 Mempertahankan maruah dan juga jati diri sebagai
seorang Muslim.
 Setiap Muslim bertanggungjawab mempertahankan
bangsa, agama dan negara dengan melengkapkan
diri dengan pelbagai ilmu untuk menjadi contoh
kepada orang lain.
 Sifat bertanggungjawab merupakan teras kepada
kejayaan dan kemakmuran sesuatu bangsa dan
negara.
 Akhlak-akhlak terpuji merupakan nilai tambah pada
keperibadian muslim sejati.
Info Tambahan…
Umar Sebagai Orang Yang Pertama

1. Pertama digelar Amirul Mukminin


2. Pertama menggunakan Hijrah sebagai kalendar Islam
3. Pertama mengenakan pukulan 80 kali ke atas peminum
arak
4. Pertama mengharamkan nikah mut'ah
5. Pertama mewajibkan zakat ke atas kuda
6. Pertama menubuhkan jabatan-jabatan
7. Pertama sunatkan Qiyyam Ramadhan
8. Pertama mengarahkan solat Jenazah berjemaah
dengan 4 takbir
9. Pertama memperkenalkan Al-'Aul dalam masalah
Faraid (harta pusaka)
Umar Dan Al-Quran
Saidina Umar Al-Khattab mempunyai pemikiran yang sangat hebat.
Beberapa pendapatnya merupakan sebab turunnya al-Quran. Di antara ayat-ayat al-
Quran yang diturunkan sempena pendapat beliau ialah :

1) Kisah tawanan Badar - ayat 28 Surah Al-Anfal


2) Ayat Menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat solat - Ayat 125 Surah Al-Baqarah
3) Ayat Hijab - Ayat 53 Surah Al-Ahzab
4) Ayat tentang asal-usul kejadian manusia - Ayat 12 Surah Al-Mukminun
5) Ayat tentang arak - Ayat 219 Surah Al-Baqarah dan Ayat 43 Surah An-Nisa'
6) Ayat Larangan Mensolati Jenazah Orang Munafiq - Ayat 84 Surah At-Taubah
7) Kisah orang Munafiq - Ayat 6 Surah Al-Munafiqun
8) Ayat 5 Surah Al-Anfal
9) Ayat 16 Surah An-Nur
10) Ayat tentang penghalalan jima' di malam bulan Ramadhan - Ayat 187 Surah Al-
Baqarah
11) Ayat 97 Surah Al-Baqarah
12) Ayat 65 Surah An-Nisa'
13) ayat 13 Surah Al-Waqiah
Soalan :-
 Ceritakan keperibadian mulia yang ada dalam diri
Saidina Umar al-Khattab.
 Nyatakan sikap berani Saidina Umar.
 Ketiaka era Jahiliyyah, Saidina Umar merupakan
duta kepada siapa?
 Tuliskan dengan ringkas riwayat hidup Umar al-
Khattab.
 Nyatakan dengan ringkas sumbangan-sumbangan
yang telah diberikan oleh Saidina Umar dari segi
Pentadbiran, Dakwah dan Pentadbiran Negara.
Sekian
Terima Kasih..