Sirah dan Tamadun Islam

SAIDINA UMAR ALKKHATTAB PENTADBIR YANG ULUNG
Disediakan oleh : En. Muhamad Muhaimi b. Yazid

Biodata Saidina Umar alKhattabAl-Khattab b Nufail b Abdul Uzza. Nama : Umar b
   

      

Gelaran : Al-Faruq Keturunan : Arab Quraisy (Kabilah Bani Adi) Tarikh & Tempat lahir : 584M @ 13 tahun selepas kelahiran Rasullullah @ 13 tahun selepas berlakunya peristiwa Abrahah ( menurut Imam Nawawi ) di MAKKAH ALMUKORROMAH . Jawatan : Khalifah Ar-Rasyidin Kedua Tarikh JD khalifah : Selasa, 22 Jamadil akhir 13H / 23 Ogos 634M. Tarikh Lantikan : 634M Tempoh Jawatan : 10 tahun 6 bulan Tarikh M/Dunia : 23H @ 644M Umur : 63 tahun Sebab Kewafatan : Dibunuh oleh seorang Hamba Majusi berbangsa Parsi yang bernama : Fairuz (Abu Lukluah). Gelaran : Al-Faroq (Pemisah antara Hak dan Batil).

Keberanian Saidina Umar

Kisah-kisah keberanian :Pernah mencabar pemuda-pemudah Quraish sebelum berhijrah ke Madinah al-Munarwwarah. Kata Saidina Umar : “Sesungguhnya aku akan berhijrah ke Yathrib (Madinah), Jika kamu mahu isteri-isteri yang dicintai kehilangan suami, anak-anak kehilangan ayah dan ibu bapa kehilangan anak, maka halanglah perjalanan ku ini”.

 Telah

mengistiharkan ke Islamannya secara terang-terangan kepada umum. Keberanian Saidina Umar menjadi inspirasi kepada umat islam yang lain.

Jasa & Pengorbanan
 Saidina

Umar al-Khattab menjadi khalifah setelah kewafatan Saidina Abu Bakar asSiddiq  Antara Sumbangan dan Pengorbanannya adalah :

○ 1. Pentadbiran ○ 2. Dakwah Islamiyyah ○ 3. Pembangunan Negara

1. Pentadbiran
Merupakan orang yang telah bertanggung jawab dalam mengemaskinikan sistem “syura”.  Telah mengasaskan jabatan-jabatan pentadbiran seperti : Jabatan Cukai, Jabatan Ketenteraan, Jabatan Persuratan dan lain-lain  Memisahkan kuasa kehakiman daripada kuasa pentadbiran.  Mengasaskan undang-undang “Hisbah”

○ Hisbah : Undang-undang dan peraturan di pasar

seperti adab berjual beli, adab sopan dan pengawasan dan pemantauan TIMBANGAN.

Mengasaskan Takwim Islam (Kalender Hijrah)

2. Dakwah Islamiyyah
 Menyebarkan

dakwah ke wilayah-wilayah baru seperti ; Mesir, Parsi, Rom dan lain-lain.  Melantik dan menghantar gabenor ke wilayahwilayah baru untuk membantu pentadbiran dan melancarkan dakwah.  Menghantar Para Ulama ke serata tempat untuk penyebaran ilmu dan dakwah.

3. Pentadbiran Negara
 Mengemaskini

Sistem Baitul Mal  Penerokaan tanah-tanah baru untuk tujuan Pertanian dan saliran air.  Mendirikan rumah persinggahan bagi para musafir.  Membina sekolah-sekolah untuk mengajar dan mendidik orang yang baru memeluk islam.

Penerapan Nilai
Bersama-sama berjuang dalam memertabatkan Islam sebagai cara hidup dan ad-din.  Mempertahankan maruah dan juga jati diri sebagai seorang Muslim.  Setiap Muslim bertanggungjawab mempertahankan bangsa, agama dan negara dengan melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu untuk menjadi contoh kepada orang lain.  Sifat bertanggungjawab merupakan teras kepada kejayaan dan kemakmuran sesuatu bangsa dan negara.  Akhlak-akhlak terpuji merupakan nilai tambah pada keperibadian muslim sejati.

Info Tambahan…
Umar Sebagai Orang Yang Pertama

1. Pertama digelar Amirul Mukminin 2. Pertama menggunakan Hijrah sebagai kalendar Islam 3. Pertama mengenakan pukulan 80 kali ke atas peminum arak 4. Pertama mengharamkan nikah mut'ah 5. Pertama mewajibkan zakat ke atas kuda 6. Pertama menubuhkan jabatan-jabatan 7. Pertama sunatkan Qiyyam Ramadhan 8. Pertama mengarahkan solat Jenazah berjemaah dengan 4 takbir 9. Pertama memperkenalkan Al-'Aul dalam masalah Faraid (harta pusaka)

 

Umar Dan Al-Quran

Saidina Umar Al-Khattab mempunyai pemikiran yang sangat hebat. Beberapa pendapatnya merupakan sebab turunnya al-Quran. Di antara ayat-ayat alQuran yang diturunkan sempena pendapat beliau ialah :

1) Kisah tawanan Badar - ayat 28 Surah Al-Anfal 2) Ayat Menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat solat - Ayat125 Surah AlBaqarah 3) Ayat Hijab - Ayat53 Surah Al-Ahzab 4) Ayat tentang asal-usul kejadian manusia - Ayat12 Surah Al-Mukminun 5) Ayat tentang arak Ayat219 Surah Al-Baqarah dan Ayat43 Surah An-Nisa' 6) Ayat Larangan Mensolati Jenazah Orang Munafiq - Ayat84 Surah At-Taubah 7) Kisah orang Munafiq - Ayat 6 Surah Al-Munafiqun 8) Ayat5 Surah Al-Anfal 9) Ayat16 Surah An-Nur 10) Ayat tentang penghalalan jima' di malam bulan Ramadhan - Ayat187 Surah AlBaqarah 11) Ayat97 Surah Al-Baqarah
 

Soalan :Ceritakan keperibadian mulia yang ada dalam diri Saidina Umar al-Khattab.  Nyatakan sikap berani Saidina Umar.  Ketiaka era Jahiliyyah, Saidina Umar merupakan duta kepada siapa?  Tuliskan dengan ringkas riwayat hidup Umar alKhattab.  Nyatakan dengan ringkas sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Saidina Umar dari segi Pentadbiran, Dakwah dan Pentadbiran Negara.

Sekian Terima Kasih..