Anda di halaman 1dari 1

Khamis

TAHUN 5
0730 0830
27/8/2015

SAINS

BILANGAN MURID:
14

Tema / Topik : Jirim


Standard Pembelajaran : 9.1.1,9.1.2,9.1.4
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.
2. Memberi contoh pepejal, cecair dan gas. Memerihalkan sifat pepejal, cecair dan
gas.
Aktiviti:
1) Permainan mencari bahan-bahan jirim.
2) Murid berkongsi pendapat dan idea
3) Guru memberikan contoh melalui pemerhatian dan lisan.
4) Guru membantu murid menjawab soalan yang diberikan.
5) Latihan dan pengukuhan
EMK : Kreativiti
Nilai : Berusaha
BBB : lcd,video
Pentaksiran:
KBAT/ i-THINK : Bubble map
Refleksi :