SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

PROSES MENGURUS PERANCANGAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SK SERI KENCANA 2009 SEKTOR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Kualiti Pengurusan Bilik B & K OBJEKTIF 1. Dapat memperlihatkan pengurusan bilik B & K yang kemas dan teratur. 2. Menjadikan bilik B & K bilik bermaklumat kepada pelanggannya. Dapat Melaksanakan Minggu Orentasi Murid Unit Bimbingan Dan Kaunseling (UBK) Dapat Melaksanakan Kursus Kepimpinan Untuk Murid 1. Prasekolah 2. Tahun 1 1. Semua murid baru dapat mengetahui tentang peraturan dan disiplin sekolah. 2. Dapat input-input tentang pembelajaran tahun tersebut dan berkenalan dengan semua warga guru. 1. Semua Pengawas, ketua dan penolong kelas mendapat pendedahan dan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

2. Semua peserta kursus diberi pendedahan tentang ciri-ciri pemimpin dan bagaimana hendak menjadi pemimpin yang berjaya dan cemerlang. Dapat Melaksanakan Program Kecemerlangan Murid/ Jati Diri/ Sahsiah Murid. 1. Semua murid memperolehi kemahiran menjawab soalan peperiksaan Setara / UPSR. 2. Murid-murid dapat meningkatkan keputusan peperiksaan mereka dengan lebih baik. 3. Murid-murid dapat berkongsi masalah dengan ibu bapa masing-masing bagaimana mendapatkan sokongan mereka dalam membentuk pembelajaran yang lebih cemerlang. 4. Murid dapat membina jati diri atau daya tahan diri yang tinggi dalam mengejar matlamat belajar / berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup / peperiksaan. 5. Murid dapat keseimbangan dari segi JERIS. Mewujudkan Hubungan Baik Program Parenting/ 1. Menjalinkan kerjasama dua hala dalam usaha PIBG membentuk kecemerlangan murid. 2. Meningkatkan pemahaman ibu bapa tentang tugas dan tanggungjawab membina kecemerlangan anak

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

mereka. Dapat Melaksanakan Program Selepas UPSR 1. Menyediakan program-program yang sesuai untuk murid-murid selepas UPSR 2. Memberi input tambahan tentang Pendidikan selepas UPSR 3. Menjalankan sessi Ceramah -Ceramah Akil Baligh -Ceramah Penempatan -Ceramah Keselamatan -Ceramah Kerjaya Mempertingkatkan Keberkesanan Program Galus 1. Dapat mengasingkan pelajar yang gagal mengikut subjek tertentu dan diberi rawatan yang sesuai dengan tahap mereka. 2. Dapat meningkatkan peratus kelulusan pelajar dalam peperiksaan akhir tahun / UPSR.

SEKTOR ISU STRATEGIK

:Unit Bimbingan Dan Kaunseling Di Bawah Pengurusan Hem. : Pengurusan Bilik Bimbingan Dan Kauseling.

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

MATLAMAT STRATEGIK 1 Bil 1 Objektif Dapat memperlihatkan

: Meningkatkan Kualiti Pengurusan Bilik B & K KPI TOV % kekerapan semakan pengurusan. % bilangan pengguna bilik UBK 25% 50% 75% 100% 50% 65% 85% 100% 1. Meningkatkan Pengurusan & Pentadbiran UBK. 1. Memperbanyakkan dan menambah bahan / maklumat UBK. Sasaran 2009 2010 (Inisiatif) 2011 Strategik

pengurusan bilik B & K yang kemas dan teratur. 2 Menjadikan bilik B & K bilik bermaklumat kepada pelanggannya.

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGI 1 Bil Aktiviti : Dapat memperlihatkan pengurusan bilik B & K yang kemas dan teratur. : Meningkatkan Pengurusan & Pentadbiran UBK. Pegawai Kos/ Tempoh Masa KPI Output Catatan

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

Bertanggungjawab 1 Mengemas dan menyusun serta mentadbir segala rekod, 2 bahan dll. Memperbanyak -kan dan menambah bahan / maklumat UBK. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Bimbingan & Kaunseling

Sumber RM100 /UBK

Tarikh Jangka Jan 2009

Tarikh Laksana % kekerapan kemaskini Jadual mengemaskini rekod dan kekemasan bilik Buku, jurnal, modul, brosur, majalah, poster dll Sepanjang tahun

-

Jan 2009

% bil. bahan bacaan

Sepanjang tahun

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF PIPP : Bilik Kaunseling Bermaklumat dan Bermanfaat Untuk Semua. : Meningkatkan Pengurusan & Pentadbiran UBK. : Dapat memperlihatkan pengurusan bilik B & K yang kemas dan teratur. :

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

Bil
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .

Huraian Aktiviti Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Kos Pelaksanaan (RM)

Penilaian Program

Tindakan Susulan GBK GBK AJK

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Kerja/ Carta Gantt Senarai/ Jawatankuasa

50.00

GBK GBK

Bahan cetakan

50.00

GBK GBK % penilaian warga SKSK GBK/GPK HEM

Dokumentasi

Format Pelaporan

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

CARTA GANTT PROGRAM : PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Bil HURAIAN AKTIVITI 1 1 JAN 2 3 FEB 2 3 MAC 2 3 APR 2 3 PELAKSANAAN MEI JUN 2 3 4 1 2 3 JUL 2 3 OGOS 2 3 SEP 2 3 OKT 2 3

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

2

3

4 5

Membentuk Jawatankuasa Pengurusan UBK Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Bilik UBK Pelaksanaan Aktiviti Pelaporan dan Penilaian

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

Bil

HURAIAN AKTIVITI 1 2

NOV 3

4

DIS 1 2 3 4

1

2

3

4 5

Membentuk Jawatankuasa Pengurusan UBK Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Bilik UBK Pelaksanaan Aktiviti Pelaporan dan Penilaian

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

SEKTOR ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 1

:Unit Bimbingan Dan Kaunseling Di Bawah Pengurusan Hem. : Minggu Orentasi Murid Pra dan Tahun 1. : Dapat Melaksanakan Minggu Orentasi Murid 1. Prasekolah 2. Tahun 1

Bil 1

Objektif Semua murid baru dapat mengetahui tentang peraturan dan disiplin sekolah.

KPI TOV % kehadiran 80%

Sasaran 2009 2010 100% 100%

(Inisiatif) 2011 100% Strategik Program Transisi dan Orentasi Tahun 1 & Pra Sekolah

2

Dapat input-input tentang pembelajaran tahun tersebut dan berkenalan dengan semua warga guru. % kehadiran 80% 100% 100% 100% Program Transisi dan Orentasi Tahun 1 & Pra Sekolah

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Semua murid baru dapat mengetahui tentang peraturan dan disiplin sekolah.

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

OBJEKTIF 2

: Dapat input-input tentang pembelajaran tahun tersebut dan berkenalan dengan semua warga guru.

STRATEGI Bil Aktiviti

: Program Transisi dan Orentasi Tahun 1 & Pra Sekolah Pegawai Bertanggungjawab Kos/Sumber (RM) 250.00 Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Jan 2009 Laksana 2 Jan 2009 KPI Output Catatan

1

2

Program Transisi dan Orentasi Tahun 1 & Pra Sekolah Program Transisi dan Orentasi Tahun 1 & Pra Sekolah

GB/GPK/GBK semua guru Pra dan Tahun 1.

% kehadiran ibu bapa

Pamplet

1 hari taklimat

GB/GPK/GBK semua guru Pra dan Tahun 1.

150.00

Jan 2009

3-7 Jan 2009

% penggunaa n modul & pencapaian objektif

Modul Transisi

Minggu pertama persekolahan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL : Program Transisi dan Orentasi Tahun 1 & Pra Sekolah : Memastikan semua murid Pra dan Tahun 1 menjalani program Orientasi dan Transisi dengan

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

jayanya. OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 : Semua murid baru dapat mengetahui tentang peraturan dan disiplin sekolah. : Dapat input-input tentang pembelajaran tahun tersebut dan berkenalan dengan semua warga guru. PIPP Bil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

: Huraian Aktiviti Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Kos Pelaksanaan (RM)

Penilaian Program

Tindakan Susulan GBK GBK GBK

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Kerja/ Carta Gantt Senarai/ Jawatankuasa Pamplet/ Modul Transisi

150.00

GBK GBK

250.00

GBK/AJK GB/GPK/GBK Borang penilaian GBK Format Pelaporan

CARTA GANTT

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

PROGRAM :MINGGU ORENTASI MURID PRASEKOLAH DAN TAHUN 1.
Bil 1 2 HURAIAN AKTIVITI 1 JAN 2 3 FEB 2 3 MAC 2 3 APR 2 3 PELAKSANAAN MEI JUN 2 3 4 1 2 3 JUL 2 3 OGOS 2 3 SEP 2 3 OKT 2 3

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

3

4

5

6 7

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

Bil

HURAIAN AKTIVITI 1 2

NOV 3

4

DIS 1 2 3 4

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

1 2

3

4

5

6 7

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

SEKTOR ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 1

:Unit Bimbingan Dan Kaunseling Di Bawah Pengurusan Hem. :Kursus Kepimpinan. : Dapat Melaksanakan Kursus Kepimpinan Untuk Murid

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

Bil 1

Objektif Semua Pengawas, ketua dan penolong kelas mengetahui bidang tugasa dan

KPI TOV % menghadiri kursus 80%

Sasaran 2009 2010 100% 100%

(Inisiatif) 2011 100% Strategik Kursus Kepimpinan

2

tanggungjawab masing-masing. Semua peserta kursus diberi pendedahan tentang ciriciri pemimpin dan bagaimana hendak menjadi pemimpin yang berjaya dan cemerlang. % menghadiri kursus 80% 100% 100% 100% Kursus Kepimpinan

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Semua Pengawas, ketua dan penolong kelas mengetahui bidang tugasa dan tanggungjawab masing-masing OBJEKTIF 2 STRATEGI 1 : Semua peserta kursus diberi pendedahan tentang ciri-ciri pemimpin dan bagaimana hendak menjadi pemimpin yang berjaya dan cemerlang. : Kursus Kepimpinan 2009

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber (RM) 350.00

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Feb 2009 Laksana Feb 2009

KPI

Output

Catatan

1

Kursus Kepimpinan 2009

GBK/ AJK

% kehadiran peserta

Ceramah Bahan Cetakan

Peserta: Pengawas, ketua dan penolong kelas, AJK Uniform. Kelab, Persatuan, Permainan.

PELAN OPERASI PROGRAM : Kursus Kepimpinan 2009 RASIONAL OBJEKTIF : Memastikan semua bakal pemimpin SKSK yang dipertanggungjawabkan dengan tugas menjaga dan memimpin murid SKSK dapat menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang. : Semua Pengawas, ketua dan penolong kelas mengetahui bidang tugasa dan tanggungjawab masing-masing

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

OBJEKTIF 2 PIPP Bil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

: Semua peserta kursus diberi pendedahan tentang ciri-ciri pemimpin dan bagaimana hendak menjadi pemimpin yang berjaya dan cemerlang. : Huraian Aktiviti Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Borang penilaian CARTA GANTT 250.00 100.00 Kos Pelaksanaan (RM) Penilaian Program Tindakan Susulan GBK GBK GBK GBK GBK GBK/AJK GB/GPK/GBK GBK Format Pelaporan Pamplet/bahan ceramah Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Kerja/ Carta Gantt Senarai/ Jawatankuasa

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

PROGRAM :KURSUS KEPIMPINAN
Bil HURAIAN AKTIVITI 1 JAN 2 3 FEB 2 3 MAC 2 3 APR 2 3 PELAKSANAAN MEI JUN 2 3 4 1 2 3 JUL 2 3 OGOS 2 3 SEP 2 3 OKT 2 3

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

1 2

3

4

5

6 7

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

Bil 1 2

HURAIAN AKTIVITI 1 2

NOV 3

4

DIS 1 2 3 4

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

3

4

5

6 7

Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

SEKTOR ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 1 Bil 1 Objektif Dapat memperolehi

:Unit Bimbingan Dan Kaunseling Di Bawah Pengurusan Hem. : Program Kecemerlangan Murid / Jati Diri / Sahsiah Murid. : Dapat Melaksanakan Program Kecemerlangan Murid/ Jati Diri/ Sahsiah Murid. KPI TOV Sasaran 2009 2010 (Inisiatif) 2011 Strategik

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

kemahiran menjawab soalan peperiksaan Setara / UPSR. 2 Dapat meningkatkan keputusan peperiksaan mereka dengan lebih baik. 3 Dapat berkongsi masalah dengan ibu bapa masing-masing bagaimana mendapatkan sokongan mereka dalam membentuk pembelajaran yang lebih 4 cemerlang. Dapat membina jati diri atau daya tahan diri yang tinggi dalam mengejar matlamat belajar /berusaha bersungguhsungguh untuk mencapai tujuan 5 hidup /peperiksaan. Murid dapat keseimbangan dari segi JERIS.

% kehadiran bengkel

80%

100%

100%

100%

Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR

% kehadiran bengkel

80%

100%

100%

100%

Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR

% Ceramah Ibu bapa

70%

100%

100%

100%

Ceramah Motivasi Ibu Bapa dan Murid

% kehadiran kursus

80%

100%

100%

100%

Kursus Jati Diri

% perubahan 80% 100% 100% 100% Kursus Jati Diri

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

sikap dan keputusan ujian

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 OBJEKTIF 3 OBJEKTIF 4 OBJEKTIF 5 STRATEGI 1 : Dapat memperolehi kemahiran menjawab soalan peperiksaan Setara / UPSR. : Dapat meningkatkan keputusan peperiksaan dengan lebih baik. : Dapat berkongsi masalah dengan ibu bapa masing-masing bagi mendapatkan sokongan mereka dalam membentuk pembelajaran yang lebih cemerlang. : Dapat membina jati diri atau daya tahan diri yang tinggi dalam mengejar matlamat belajar /berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup /peperiksaan. : Murid dapat keseimbangan dari segi JERIS. : Bengkel Teknik Menjawab UPSR, Ceramah Motivasi Ibu bapa dan Murid dan Kursus Jati Diri

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

Bil

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Kos/Sumber

Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Feb 2009 Laksana Feb 2009

KPI

Output

Catatan

1

Kursus Jati Diri

GBK/ AJK

3000.00

% kehadiran peserta % kehadiran peserta

Ceramah Bahan Cetakan Ceramah Bahan Cetakan Ceramah Bahan Cetakan

Peserta: Murid Tahap 2. Peserta: Murid Tahun 6. Peserta: Ibu Bapa & Murid Tahun 6.

2

Bengkel Teknik Menjawab UPSR Ceramah Motivasi Ibu Bapa dan Murid

GBK/ AJK

1500.00

Mei 2009

Mei 2009

3

GBK/ AJK

500.00

Mei 2009

Mei 2009

% kehadiran peserta

PELAN OPERASI PROGRAM : Bengkel Teknik Menjawab UPSR, Ceramah Motivasi Ibu Bapa & Murid dan Kursus Jati Diri. RASIONAL : Menyediakan dan memantapkan sahsiah diri murid SKSK dalam menghadapi pelbagai cabaran untuk menempuh UPSR.

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 OBJEKTIF 3 OBJEKTIF 4 OBJEKTIF 5 PIPP Bil

: Dapat memperolehi kemahiran menjawab soalan peperiksaan Setara / UPSR. : Dapat meningkatkan keputusan peperiksaan dengan lebih baik. : Dapat berkongsi masalah dengan ibu bapa masing-masing bagi mendapatkan sokongan mereka dalam membentuk pembelajaran yang lebih cemerlang. : Dapat membina jati diri atau daya tahan diri yang tinggi dalam mengejar matlamat belajar /berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup /peperiksaan. : Murid dapat keseimbangan dari segi JERIS. : Huraian Aktiviti Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan 2009 2009 2009 2009 100.00 Kos Pelaksanaan (RM) Penilaian Program Tindakan Susulan GBK GBK GBK GBK Pamplet/ bahan ceramah/ set soalan latih tubi UPSR Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Kerja/ Carta Gantt Senarai/ Jawatankuasa

1. 2. 3. 4.

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti

5. 6.

2009 2009 4900.00

GBK GBK/AJK

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

7. 8.

Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

2009 2009 Borang penilaian

GB/GPK/GBK GBK Format Pelaporan

CARTA GANTT PROGRAM :PROGRAM KECEMERLANGAN MURID/JATI DIRI/SAHSIAH MURID.
Bil 1 2 HURAIAN AKTIVITI 1 JAN 2 3 FEB 2 3 MAC 2 3 APR 2 3 PELAKSANAAN MEI JUN 2 3 4 1 2 3 JUL 2 3 OGOS 2 3 SEP 2 3 OKT 2 3

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

3

4

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

5

6 7

Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

Bil 1 2

HURAIAN AKTIVITI 1 2

NOV 3

4

DIS 1 2 3 4

3

4

5

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

6 7

Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

SEKTOR ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 1 Bil 1 Objektif

:Unit Bimbingan Dan Kaunseling Di Bawah Pengurusan Hem. :Parenting / PIBG. : Mewujudkan Hubungan Baik Program Parenting/ PIBG KPI TOV Sasaran 2009 2010 70% 90% (Inisiatif) 2011 100% Strategik Mesyuarat PIBG

Menjalinkan kerjasama dua hala dalam usaha membentuk % kehadiran mesyuarat 50%

2

kecemerlangan murid. Meningkatkan pemahaman ibu bapa tentang tugas dan tanggungjawab membina % kehadiran ceramah 50% 70% 90% 100% Ceramah/ Kursus Ibu bapa

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

kecemerlangan anak mereka

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 : Menjalinkan kerjasama dua hala dalam usaha membentuk kecemerlangan murid. : Meningkatkan pemahaman ibu bapa tentang tugas dan tanggungjawab membina kecemerlangan anak mereka. STRATEGI 1 Bil Aktiviti : Mesyuarat PIBG & Ceramah / Kursus Ibu Bapa Pegawai Bertanggungjawab 1 Mesyuarat PIBG 2 Ceramah Ibu Bapa GBK/ AJK 650.00 Mei 2009 Mei 2009 GBK/ AJK PIBG Kos/Sumber Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Feb 2009 Laksana Feb 2009 KPI Output Catatan

% kehadiran peserta % kehadiran peserta Ceramah Bahan Cetakan

AJK PIBG

Peserta: Ibu bapa semua

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

murid

PELAN OPERASI PROGRAM : Mesyuarat PIBG / Ceramah/ Kursus Ibu Bapa RASIONAL OBJEKTIF OBJEKTIF 2 : Mewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa murid SKSK. : Menjalinkan kerjasama dua hala dalam usaha membentuk kecemerlangan murid. : Meningkatkan pemahaman ibu bapa tentang tugas dan tanggungjawab membina kecemerlangan anak mereka. PIPP Bil : Huraian Aktiviti

Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan 2009 2009 2009 2009

Kos Pelaksanaan (RM)

Penilaian Program

Tindakan Susulan GBK GBK GBK GBK

1. 2. 3. 4.

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Kerja/ Carta Gantt Senarai/ Jawatankuasa Pamplet/ Bahan

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

kursus /ceramah
5. 6. 7. 8.

Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

2009 2009 2009 2009 Borang penilaian CARTA GANTT 650.00

GBK GBK/AJK GB/GPK/GBK GBK Format Pelaporan

PROGRAM :PARENTING /PIBG
Bil 1 2 HURAIAN AKTIVITI 1 JAN 2 3 FEB 2 3 MAC 2 3 APR 2 3 PELAKSANAAN MEI JUN 2 3 4 1 2 3 JUL 2 3 OGOS 2 3 SEP 2 3 OKT 2 3

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

3

4

5

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

6 7

Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

Bil 1 2

HURAIAN AKTIVITI 1 2

NOV 3

4

DIS 1 2 3 4

3

4

5

6

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

7

Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

SEKTOR ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 1 Bil 1 Objektif

:Unit Bimbingan Dan Kaunseling Di Bawah Pengurusan HEM. :Program Selepas UPSR. : Dapat Melaksanakan Program Selepas UPSR KPI TOV % Penyertaan program % kehadiran kelas % kehadiran 80% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% Kelas Perbincangan/ ceramah -Ceramah Akil Baligh -Ceramah 80% 100% 100% 100% Program Selepas UPSR Sasaran 2009 2010 (Inisiatif) 2011 Strategik

Menyediakan program-program yang sesuai untuk murid-murid selepas UPSR Memberi input tambahan tentang Pendidikan selepas UPSR

2

3

Menjalankan sessi ceramah

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

ceramah

Penempatan -Ceramah Keselamatan -Ceramah Kerjaya

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 OBJEKTIF 3 STRATEGI 1 Bil Aktiviti : Menyediakan program-program yang sesuai untuk murid-murid selepas UPSR : Memberi input tambahan tentang Pendidikan selepas UPSR : Menjalankan sessi ceramah : Program Selepas UPSR. Pegawai Bertanggungjawab 1 Program Selepas UPSR GBK/ AJK Kos/Sumber (RM) 500.00 Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Sep 2009 Laksana Sep-Nov 2009 KPI Output Catatan

% kehadiran peserta

Ceramah dll

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 : Program Selepas UPSR : Memberi input dan pengisian program yang bersesuai selepas UPSR bagi mengisi masa dengan lebih berfaedah dan pendedahan awal murid untuk ke sekolah menengah : Menyediakan program-program yang sesuai untuk murid-murid selepas UPSR : Memberi input tambahan tentang Pendidikan selepas UPSR

OBJEKTIF 3 : Menjalankan sessi ceramah. PIPP : Bil Huraian Aktiviti Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan
1. 2. 3. 4.

Kos Pelaksanaan (RM)

Penilaian Program

Tindakan Susulan GBK GBK GBK

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan

2009 2009 2009 2009 100.00

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Kerja/ Carta Gantt Senarai/ Jawatankuasa Pamplet

GBK

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

5. 6. 7. 8.

Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

2009 2009 2009 2009 Borang penilaian CARTA GANTT 400.00

GBK GBK/AJK GB/GPK/GBK GBK Format Pelaporan

PROGRAM :PROGRAM SELEPAS UPSR
Bil 1 2 HURAIAN AKTIVITI 1 JAN 2 3 FEB 2 3 MAC 2 3 APR 2 3 PELAKSANAAN MEI JUN 2 3 4 1 2 3 JUL 2 3 OGOS 2 3 SEP 2 3 OKT 2 3

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

3

4

5

6

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

7

Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

Bil 1 2

HURAIAN AKTIVITI 1 2

NOV 3

4

DIS 1 2 3 4

3

4

5

6 7

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

8

Pelaporan dan Penilaian

SEKTOR ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 1 Bil 1 Objektif

:Unit Bimbingan Dan Kaunseling Di Bawah Pengurusan Hem. :Program GALUS : Mempertingkatkan Keberkesanan Program Galus KPI TOV Sasaran 2009 2010 100% 100% (Inisiatif) 2011 100% Strategik Kelas pemulihan/ kelas insentif

Dapat mengasingkan pelajar yang gagal mengikut subjek tertentu dan diberi rawatan yang sesuai dengan tahap mereka. % bilangan kelas rawatan/pemuliha n 80%

2

Dapat meningkatkan peratus kelulusan pelajar dalam peperiksaan akhir tahun / UPSR. % peningkatan keputusan lulus peperiksan 80% 100% 100% 100% Analisa keputusan markah ujian

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 STRATEGI 1 Bil Aktiviti : Dapat mengasingkan pelajar yang gagal mengikut subjek tertentu dan diberi rawatan yang sesuai dengan tahap mereka. : Dapat meningkatkan peratus kelulusan keseluruhan mata pelajaran murid dalam peperiksaan akhir tahun / UPSR. : Program GALUS. Pegawai Bertanggungjawab 1 Program GALUS GBK/ AJK 200.00 Kos/Sumber Tempoh Masa Tarikh Tarikh Jangka Jan 2009 Laksana Feb-Sep 2009 KPI Output Catatan

% pencapaian murid

Bahan latih tubi

Sepanjang tahun

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

PELAN OPERASI PROGRAM : Program GALUS RASIONAL OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 PIPP Bil : Merawat dan memulihkan murid dari segi pencapai akademik dari gagal kepada lulus. : Dapat mengasingkan pelajar yang gagal mengikut subjek tertentu dan diberi rawatan yang sesuai dengan tahap mereka. : Dapat meningkatkan peratus kelulusan keseluruhan mata pelajaran murid dalam peperiksaan akhir tahun / UPSR. : Huraian Aktiviti Tarikh dan Kos Penilaian Tindakan Tempoh Pelaksanaan Program Susulan Pelaksanaan (RM) 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 200.00 GBK GBK GBK GBK GBK GBK/AJK GB/GPK/GBK Bahan latih tubi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem

Lampiran Berkenaan (cth Carta Gantt) Kertas Kerja/ Carta Gantt Senarai/ Jawatankuasa

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

8.

Pelaporan dan Penilaian

2009

Borang penilaian &% pencapaian

GBK

Format Pelaporan

CARTA GANTT PROGRAM :PROGRAM GALUS
Bil 1 2 HURAIAN AKTIVITI 1 JAN 2 3 FEB 2 3 MAC 2 3 APR 2 3 PELAKSANAAN MEI JUN 2 3 4 1 2 3 JUL 2 3 OGOS 2 3 SEP 2 3 OKT 2 3

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

3

4

5

6 7

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

8

Pelaporan dan Penilaian

Bil 1 2

HURAIAN AKTIVITI 1 2

NOV 3

4

DIS 1 2 3 4

3

4

5

6 7

Membina Kertas Kerja. Membentuk Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul Bahan dan Percetakan Mengurus dan Merancang Pengisian Aktiviti Pelaksanaan Aktiviti Post-mortem Pelaporan dan Penilaian

8

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

PROGRAM RUTIN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SK SERI KENCANA 2008

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

BIL

PROGRAM Pengurusan Bilik B & K

STRATEGI PELAKSANAAN 1. 2.

OBJEKTIF

SASARAN Ahli-ahli PRS

JANGKA MASA Januari Hingga Sept.

TENAGA Kaunselor Pelajar PRS

SUMBER KOS BAHAN RM 120 Fail Brosur Buletin

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN

1

3. 4. 5.

Menyusun dan 1.Dapat mengemaskini memperlihatkan bilik B & K. pengurusan bilik B & Menyediakan K yang kemas dan borang-borang teratur. khas 2.Menjadikan bilik B & perkhidmatan. K bilik bermaklumat Penerangan kepada perkhidmatan pelanggannya. B & K. Sudut kerjaya. Buletin Kaunseling Kajian keperluan Rekod dan Inventori Pelajar ( kad 001 & Kad penyata ) Penerangan Displin. Pelan sekolah Pakej Pra dan Tahun 1 Program Orentasi 1.Semua pelajar baru dapat mengetahui tentang peraturan dan disiplin sekolah.

Lihat Pelan Tindakan

1. Aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. 2. Bilik B & K sentiasa ceria.

2

Minggu Orentasi Pelajar A. Prasekola h B. Tahun 1

1. 2.

Pelajar prasekolah dan Tahun 1.

3Januari hingga 13 Jan.

Pelajar Guru Bimbingan JK Orentasi Pelajar

RM 150

Borang Kajian Keperluan

Lihat Pelan Tindakan

Kad 001
Kad Kemajuan

1. Program dilaksanakan dengan jayanya. 2. Dokumentasi program.

3. 4. 5. 6.

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

BIL

PROGRAM Kursus Kepimpinan

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Penyediaan Kertas Kerja. 2. Mesyuarat AJK 3. Pelaksanaan

OBJEKTIF 1. Semua Pengawas, ketua dan penolong kelas mendapat pendedahan dan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing. 2. Semua peserta kursus diberi pendedahan tentang ciri-ciri pemimpin dan bagaimana hendak menjadi pemimpin yang berjaya.

SASARAN Pengawas Ketua & penolong kelas.

JANGKA MASA JanuariFebruari

TENAGA Guru Guru Bimbingan JK kursus

SUMBER KOS BAHAN RM 300
Risalah Lampiran

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN 1. Program dilaksanakan dengan jayanya. 2. Dokumentasi program.

3

Lihat pelan Tindakan

4

Program Kecemerlangan Pelajar

1. Mesyuarat JK Program 2. Membuat analisis peperiksaan. 3. Ceramah/ bengkel kecemerlangan UPSR 4. Kursus Motivasi. 5. Jati Diri T6 6. Motivasi T6.

1.Semua pelajar memperolehi kemahiran menjawab soalan 2.Pelajar-pelajar dapat meningkatkan keputusan peperiksaan mereka dengan lebih baik. 3.Pelajar-pelajar dapat berkongsi masalah dengan ibu bapa masing-masing.

Semua pelajar Tahun 6

Mei hingga Ogos

Guru Bimbingan Guru Mata Pelajaran Guru Cemerlang PIBG

RM 3200

Borang Analisis Kertas Kerja Bahan ceramah/ bengkel Surat Jemputan Ibu bapa

Lihat Pelan Tindakan

1. Semua program yang dirancangkan dapat meningkatkan keputusan secara keseluruhan. 2. Dokumentasi program dapat dihasilkan.

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

BIL

PROGRAM Parenting/ PIBG

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mesyuarat JK Program 2. Membincangkan pengisian program. 3. Ceramah keibubapaan. 4. Motivasi Keluarga

OBJEKTIF 1.Menjalinkan kerjasama dua hala dalam usaha membentuk kecemerlangan pelajar. 2.Meningkatkan pemahaman ibu bapa tentang tugas dan tanggungjawab membina kecemerlangan anak mereka. 1.Menyediakan program-program yang sesuai untuk pelajar-pelajar selepas UPSR 2. Memberi input tambahan tentang Pendidikan selepas UPSR 3. -Ceramah Akil Baligh -Ceramah Penempatan -Ceramah Keselamatan

SASARAN Semua Ibu bapa Tahun 6

JANGKA MASA Feb. dan Mei

TENAGA Kaunselor Jemputan PIBG

SUMBER KOS BAHAN RM 600 Kertas Kerja Bahan ceramah Borang penilaian

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN

5

Lihat Pelan Tindakan

1. Ibu bapa rama yang hadir. 2. Program dapat respon positif ibu bapa. 3. Dokumentasi program dihasilkan.

6

Program Selepas UPSR

1.Mesyuarat JK Program 2. Membincang senarai aktiviti. 3. Membentuk JK Pengelola 3.Melaksanakan aktiviti. 4.Membuat penilaian.

Semua murid Tahun 6

Oktober

Guru Bimbingan Guru-Guru Tahun 6

RM 250

Kertas Kerja JK pengelola Buku Program

Lihat Pelan Tindakan

1. Semua program dapat dijalankan mengikut perancangan. 2. Penglibatan guru tahun 6 dalam program tersebut.

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

BIL

PROGRAM Program Galus

STRATEGI PELAKSANAAN

OBJEKTIF

SASARAN Pelajar di markah 2039 untuk subjek teras dan elektif

JANGKA MASA Jun hingga Oktober

TENAGA Guru Bimbingan
S/U peperiksaan

SUMBER KOS BAHAN RM 200 Senarai nama pelajar Jadual waktu
Buku Kehadiran

PELAN TINDAKAN

PENILAIAN

7

1.Mesyuarat JK 1. Dapat Program mengasingkan 2. Membincangkan pelajar yang gagal Strategi mengikut subjek pelaksanaan. tertentu. 3. Analisis 2. Dapat keputusan meningkatkan peperiksaan peratus kelulusan 4.Mengasingkan pelajar dalam pelajar lemah. peperiksaan akhir 5.Mendapatkan tahun. guru pemimbing. 6.melaksanakan program. 7.Pemantauan program.

Lihat Pelan Tindakan

Guru Mata pelajaran

Bahan P&P

1. Program dapat dijalankan mengikut perancangan. 2. Pelajar-pelajar lemah dapat ditingkat-kan kelulusan. 3. Kelas dijalankan sepanjang minggu.

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

PELAN TINDAKAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PROGRAM Pengurusan Bilik B&K TARIKH Januari hingga Sept. STRATEGI PELAKSANAAN Menyusun dan mengemaskini bilik B & K. Menyediakan borang-borang khas perkhidmatan. 3. Penerangan perkhidmatan B & K. 4. Sudut kerjaya. 5. Buletin Kaunseling Kajian keperluan Rekod dan Inventori Pelajar ( Kad 001 & Kad penyata ) Penerangan Displin. Pelan sekolah Program Orentasi SUMBER TENAGA Guru Bimb. & Kauns.

Minggu Orentasi Pelajar a. Prasekolah b. Tahun 1

Januari

Guru Bimb. & Kauns. JK Orientasi Pelajar

Kursus Kepimpinan

Januari- Februari

Mesyuarat JK Program Membincangkan pengisian program. 3. Melaksanakan Program

Guru Bimb. & Kauns. JK Kursus Kepimpinana

Program Kecemerlangan Pelajar

Mei hingga Ogos

Mesyuarat JK Program Membuat analisis. 3. Ceramah/bengkel kecemerlangan 4. Kursus Motivasi. 5. Motivasi Murid T6 6. Jati Diri Murid T6. Mesyuarat JK Program Membincangkan pengisian program. 6. Ceramah keibubapaan. 7. Motivasi Keluarga

Guru Bimb. & Kauns. Guru Mata Pelajaran Guru Cemerlang PIBG

Parenting/PIBG

Feb, Mei & Ogos

Guru Bimb. & Kauns. PIBG

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

PROGRAM Program Selepas UPSR

TARIKH September 1. 2. 3. 3. 4.

STRATEGI PELAKSANAAN Mesyuarat JK Program Membincang senarai aktiviti. Membentuk JK Pengelola Melaksanakan aktiviti. Membuat penilaian

SUMBER TENAGA Semua murid Tahun 6

Program Galus

Jun hingga Oktober

1. Mesyuarat JK Program 2. Membincangkan Strategi pelaksanaan. 3. Analisis keputusan peperiksaan 4. Mengasingkan pelajar lemah. 5. Mendapatkan guru pemimbing. 6. Melaksanakan program. 7. Pemantauan program.

Guru Bimb. & Kauns.
S/U Peperiksaan

Guru Mata pelajaran

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

CARTA GANTT
UNIT HAL EHWAL MURID DAERAH KLUANG PROGRAM : UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING JAN 2 3 FEB 2 3 MAC 2 3 APR 2 3 MEI 2 3 JUN 2 3 JUL 2 3 OGOS 2 3 SEP 2 3 OKT 2 3

Bil 1

Strategi Pelaksanaan

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

Pengurusan Bilik B & K Minggu Orentasi Pelajar c. Prasekolah d. Tahun 1 Kursus Kepimpinan Program Kecemerlangan Pelajar Parenting/PIBG Program Selepas UPSR Program Galus

2

3 4

5 6 7

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM

Bil 1

Strategi Pelaksanaan

1 2

NOV 3

4

DIS 1 2 3 4

Pengurusan Bilik B &K Minggu Orentasi Pelajar e. Prasekolah f. Tahun 1 Kursus Kepimpinan Program Kecemerlangan Pelajar Parenting/PIBG Program Selepas UPSR Program Galus

2

3 4

5 6 7

SK SERI KENCANA 86200 SIMPANG RENGGAM