Anda di halaman 1dari 19

Kurikulum Kelas Dewasa

Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi

HASIL PEMBELAJARAN
TEMA : KEKELUARGAAN ( 5 Minggu )
SUBTEMA

Mengen
al Diri

Saya
dan Keluarga

Saya
dan Saudara
mara

Kandungan
 Huruf vokal

Huruf
konsonan

Huruf
kecil

Huruf
besar

Nombor
bulat hingga
20

KOMPONEN
Literasi Fungsian
 Menyatakan tentang
maklumat diri

Menceritakan
maklumat keluarga

Menyatakan
maklumat saudara mara
keluarga terdekat

Menyatakan
peranan ibu bapa dalam
keluarga

Menyatakan
kepentingan membaca,
menulis dan mengira
kepada diri dan
keluarga

Hasil Pembelajaran
KOMPONEN
Membaca dan Menulis
 Mengenal, menyebut dan
menulis huruf vokal
 Mengenal, menyebut dan
menulis huruf konsonan
 Mengenal, menyebut dan
menulis huruf kecil dan
huruf besar

KOMPONEN
Mengira
 Menama dan
menentukan nilai
nombor bulat hingga
10
 Menulis angka hingga
10
 Menama dan
menentukan nilai
nombor bulat 11
hingga 20
 Menulis angka hingga
20
 Melengkapkan
sebarang rangkaian
nombor bulat hingga
20

12

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi TEMA: KESIHATAN ( 6 Minggu ) SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian Kesihat an dan keluarga  Makana n  Penyaki t  Suku kata KV  Suku kata KVK  Perkataan KV + KV  Perkataan V + KV  Perkataan KV +KV +KV  Tambah dalam lingkungan Fakta Asas  Menyatakan kepentingan kesihatan diri dan keluarga  Menyatakan makanan berkhasiat.  Menyatakan punca penyakit. KOMPONEN Mengira  Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melibatkan dua nombor satu digit.  Menyatakan cara pencegahan penyakit  Hasil Pembelajaran KOMPONEN Membaca dan Menulis  Mengenal dan menyebut suku kata KV  Mengeja dan membaca Suku kata KV  Menulis suku kata KV  Mengenal dan membaca suku kata KVK  Menulis suku kata KVK  Membina perkataan daripada suku kata KV + KV  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV. hasil tambah dalam lingkungan 18  Menyatakan secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan hasil tambah tidak lebih daripada 18 13 . hasil tambah dalam lingkungan 18  Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah melibatkan dua nombor satu digit.  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kta KV + KV.

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi Hasil Pembelajaran SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian KOMPONEN Membaca dan Menulis KOMPONEN Mengira  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV  Membina perkataan daripada suku kata V + KV  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KV  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KV  Membina perkataan daripada KV + KV + KV  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV + KV  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV + KV 14 .

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi TEMA: SIVIK DAN ALAM SEKITAR ( 6 Minggu ) SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian Hubungan Kekeluargaan  Hubungan dengan masyarakat  Hubungan Masyarakat dengan Alam Sekitar  Perkataan KVK + KV  Perkataa n KVKK + KV  Perkataa n V + KVK  Perkataa n KVK  Perkataa n KV + KVK  Perkataa n KVK + KVK  Perkataa n VK + KVK  Tolak dalam lingkungan Fakta Asas  Menyatakan cara mengekalkan hubungan baik dalam keluarga  Mengetahui kepentingan institusi kekeluargaan  Menyatakan cara mengekalkan hubungan baik dalam masyarakat.  Mengetahui kepentingan permaufakatan dalam masyarakat  Menyatakan cara memelihara alam sekitar dan kepentingannya  Hasil Pembelajaran KOMPONEN Membaca dan Menulis  Membina perkataan daripada suku kata KVK + KV  Mengeja dan membaca perkataan daripada KVK + KV  Mengeja dan menulis perkataan daripada KVK +KV  Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KV  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KV  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KV  Membina perkataan daripada suku kata V + KVK KOMPONEN Mengira  Menulis ayat matematik bagi operasi tolak dalam lingkungan fakta asas tolak  Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak dalam lingkungan fakta asas tolak  Menyatakan secara spontan fakta asas tolak dalam lingkungan fakta asas tolak 15 .

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian Hasil Pembelajaran KOMPONEN Membaca dan Menulis KOMPONEN Mengira  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVK  Membina perkataan Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVK  Membina perkataan daripada suku kata KVK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK  Membina perkataan daripada suku kata KV + KVK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku 16 .

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi kata KV + KVK Hasil Pembelajaran SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian KOMPONEN Membaca dan Menulis KOMPONEN Mengira  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVK  Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVK  daripada suku kata VK + KVK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata VK + KVK  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata VK + KVK 17 .

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi TEMA: EKONOMI ( 7 Minggu ) SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian Pekerja an Saya  Menam bah Pendapatan  Berbela nja Secara Berhemah  Perkataan KVKK  Perkataan KV + KVKK  Perkataan V + KVKK  Perkataan KVK + KVKK  Perkataan KVKK + KVK  Perkataan KVKK + KVKK  Nombor bulat hingga 100  Tambah dalam lingkungan 100.  Menerangkan kepentingan bekerja sebagai sumber pendapatan  Menyatakan cara menambah pendapatan individu dan keluarga  Mengamalkan sikap berbelanja secara berhemah  Hasil Pembelajaran KOMPONEN Membaca dan Menulis  Membina perkataan daripada suku kata KVKK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK  Membina perkataan daripada suku kata KV + KVKK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVKK  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK KOMPONEN Mengira  Menama dan menentukan nilai nombor bulat hingga 100  Menulis angka bagi sebarang nombor hingga 100  Melengkapkan sebarang rangkaian nombor bulat hingga 100  Menambah sebarang dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 100 18 .

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian Hasil Pembelajaran KOMPONEN Membaca dan Menulis  Membina perkataan daripada suku kata V + KVKK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVKK  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVKK  Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVKK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVKK  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKK  Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVK  Mengeja dan membaca KOMPONEN Mengira  Menambah sebarang dua nombor hingga dua digit dengan mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 100 19 .

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi perkataan daripada suku kata KVKK + KVK SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian Hasil Pembelajaran KOMPONEN Membaca dan Menulis KOMPONEN Mengira  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVK  Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK  Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK  Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK 20 .

sya)  Rangkaik ata  Ayat Tunggal  Tolak dalam lingkungan 100. KOMPONEN Literasi Fungsian  Menyatakan kepentingan dokumen diri dan hartabenda  Menjaga kepentingan hak pribumi  Menyatakan cara menjaga keselamatan hartabenda Hasil Pembelajaran KOMPONEN Membaca dan Menulis  Membina perkataan yang mengandungi diftong  Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong  Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong  Membina perkataan yang mengandungi vokal berganding  Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding  Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding  Membina perkataan yang KOMPONEN Mengira  Menolak sebarang nombor hingga dua digit daripada sebarang nombor hingga 100 tanpa mengumpul semula  Menolak sebarang nombor hingga dua digit daripada sebarang nombor hingga 100 dengan mengumpul semula 21 . ai. oi)  Perkataan yang mengandungi digraph (nya. nga.Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi TEMA: Keselamatan ( 9 Minggu ) SUBTEMA  Kesela matan diri  Kesela matan Hartabenda Kandungan  Perkataan yang mengandungi diftong (au.

Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi mengandungi digraf  Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi digraph SUBTEMA Kandungan KOMPONEN Literasi Fungsian Hasil Pembelajaran KOMPONEN Membaca dan Menulis KOMPONEN Mengira  Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf  Membina dan membaca rangkai kata  Menulis rangkai kata daripada perkataan yang diberi  Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan betul  Membina ayat tunggal yang mudah 22 .

woman Sentence patterns     Able to introduce  Listen to and say : oneself. woman ) about oneself. your . ) Inai. phrases  I am Aki / Inai. woman. - Words . ( a What is your man . Kampong Peta. ( Aki . Speaking.I am a man / woman.Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi THEME : WORLD OF SELF ( 4 HOURS ) TOPIC CONTENT Functional Literacy Learning Outcomes Listening. Reading and Writing Skills Vocabulary Myself I . - Able to give details man. man . name .  Rearrange words to  I live in and simple sentences. form simple sentences.  simple sentences Read and understand words .  I am a man /  Write one’s own name. my . a woman) and name? - My name is Aki / ( I am Aki / Inai. 23 .Inai phrases .

- Able to introduce ( father etc ) one’s family - members. mother . brother  . etc )  Read and understand 24 . Speaking. grandfather . ( my father etc ) - This is my……… words phrases sentences ( This is my father. THEME : WORLD OF SELF ( 4 HOURS ) TOPIC CONTENT Functional Literacy Learning Outcomes Listening. baby Sentence patterns   Able to identify family  Listen to and say : members. Reading and Writing Skills Vocabulary My family and I father . grandmother .Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi   I like / do not like…… Copy simple sentences in neat legible print. sister .

phrases and simple sentences in neat legible print. Reading and Writing Skills 25 . phrases and simple sentences.Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi words .  Write words . THEME : WORLD OF SELF ( 2 HOURS ) TOPIC CONTENT Vocabulary Learning Outcomes Functional Literacy Listening. Speaking.

friend . friends )  Jali and I are friends.  He is my friend.  We are good friends. we . you . she . friends .  They are best friends. best  sentences Read and understand words .Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi My friends and I he . phrases and sentences./ They are best  You are my friend. ( my friend . ( We are good  You are Toi. -  She is my friend. 26 . you .  Jali and Nina are friends. they ) Sentence patterns - phrases  He is Aki. phrases and simple sentences in neat legible print. good friend )  She is Inai. we .  Write words . Listen to and say : - words ( he . they  Able to introduce  friends. she .

phrases and  I comb my hair.  I brush my teeth. nose . words .Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi THEME : WORLD OF KNOWLEDGE ( 4 HOURS ) TOPIC CONTENT Learning Outcomes Functional Literacy Listening. etc )  I eat with my mouth. hair . comb . - Able to identify the wash etc ) function of the parts - of the head. Speaking. clean .  teeth . dirty Sentence patterns  Able to identify parts  Listen to and say : of the head.  I wash my face. simple sentences. phrases ( my  I smell with my nose.  I wipe my mouth. wash . eyes .  I see with my eyes. wipe .  I bite with my teeth. ( I smell with my nose  I hear with my ears. phrases and simple sentences in neat legible print 27 . nose etc ) words ( ears. mouth . -   sentences Read and understand Write words . Reading and Writing Skills Vocabulary Keep Clean - Parts of the head Cleanliness ears . brush .

nine . - Able to buy daily Sunday etc ) grocery items. etc ) 28 . seven .  six .. Wednesday .  Able to count and do  Listen to and say : simple calculation. Speaking. etc ) - words ( one. ten . a bar of soap days of the week. Saturday Sentence patterns  How many…  How much…. eight . three . Thursday . Numbers 3. Reading and Writing Skills Vocabulary 1.Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi THEME : WORLD OF KNOWLEDGE ( 4 HOURS ) TOPIC CONTENT Learning Outcomes Functional Literacy Listening. Friday . - Able to identify the pencils.  Tuesday . Days of the Week one . Money 2. two . Monday . four . five . two phrases ( two sentences ( There is a book. / There are five pencils. Sunday .

phrases and simple sentences. across. Reading and Writing Skills Vocabulary Direction left. between. Speaking... Read and understand words. There is a / one …. Sunday etc ) - words ( one.  Able to give directions  Listen to and say : opposite. There are ……. in front of. THEME : WORLD OF KNOWLEDGE ( 4 HOURS ) TOPIC CONTENT Learning Outcomes Functional Literacy Listening. right. behind.Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi     Can I have…. to places around their - near village and school. two phrases ( two 29 .

 The community hall is on you right.  The mosque is opposite Ijah’s house  The field is behind the school  The telephone booth is in front of the shop etc ) - sentences ( There is a book. etc )  Read and follow instruction.Kurikulum Kelas Dewasa Bagi Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi pencils. 30 . / There are five pencils. a bar of soap Sentence patterns  The school is on your left.  Rewrite instructions.