Anda di halaman 1dari 3

TAJUK : SYAIR MAKNA RIAK

TEMA : Perbuatan riak yang menjadi amalan sesetengah manusia

NILAI
Kesederhanaan

Bersikap sederhana
terutama dalam
hal-hal berkaitan
keduniaan

Bertanggungjawab
 bertanggungjawab
untuk mengelakkan
diri daripada
menerima musibah
daripada sifat yang
tidak baik

PERSOALAN
Persoalan bersikap
sederhana dalam
segala hal
 Manusia perlu
hidup
bersederhana di
dunia agar tidak
terjerumus dalam
masalah hutang

Persoalan
tanggungjawab
manusia menjaga
diri daripada
tersesat
 manusia yang
ketiadaan sifat
bertanggungjawab
menyebabkan
masyarakat
tersasar dalam
perjalanan hidup

PENGAJARAN
Kita hendaklah
bersifat sederhana
dalam segala hal
supaya tidak
dibebani dengan
hutang
 Kesederhanaan
mampu
mengelakkan
manusia
terjerumus dalam
masalah hutang
Kita hendaklah
bertanggungjawab
untuk menjaga diri
daripada dosa
 manusia perlu
menjaga diri
daripada
melakukan dosa
kerana balasan
Allah amat pedih

GAYA BAHASA
1. Simile
 Terkadang jazbah
seperti gila
2. Sinkope
 Mengiringkan
beberapa puasa
tak makan
3. Inversi
 Sukalah orang
memberinya
gundik
(sepatutnya :
orang sukalah
memberinya
gundik)
4. Repitisi (ulang
kata)
 Terkadang
- Rangkap 2,4,5
dan 6 : Baris 1
- Rangkap 7 dan 8

BENTUK
1. Bentuk terikat
2. Terdiri daripada 8
rangkap
3. Setiap rangkap
mewakili 4 baris
4. Setiap baris terdiri
daripada 3 hingga
5 patah perkataan
5. Cth: setiap baris
terdiri daripada 8
hingga 14 suku
kata
6. Rima akhir syair ini
aaaa

Setiap rangkap terdiri daripada baris yang berbeza :  R1 – 6 baris . baris 1) 2. Bentuk bebas 2. Asonansi  Pengulangan bunyi vokal a .Kesyukuran  bersyukur dengan ilmu yang dimiliki Persoalan bersyukur dengan apa yang ada  walaupun keinginan manusia tidak terbatas tetapi mereka perlu bersyukur supaya tidak lupa diri Kita hendaklah bersyukur dengan apa yang ada  walaupun keinginan manusia tidak terbatas tetapi mereka perlu bersyukur supaya tidak lupa diri : Baris 3 TAJUK : SAJAK DI BAWAH LANGIT YANG SAMA TEMA : Kemanusiaan sejagat *manusia yang ada di muka bumi ini adalah sama kerana semuanya berada di bawah langit yang sama NILAI Berpandangan positif  sikap bencimembenci dan sejarah hitam dalam kalangan masyarakat dunia wajar dileburkan PERSOALAN Persoalan sikap manusia yang berpandangan positif terhadap masyarakat  Manusia sejagat perlu berpandangan positif antara satu sama lain PENGAJARAN GAYA BAHASA Kita hendaklah berpandangan positif terhadap masyarakat  Manusia sejagat menguburkan sejarah hitam dan digantikan dengan harapan baru yang baik untuk dunia 1. Sinkope  Kita dakapi mimpi BENTUK 1. Terdiri daripada 5 rangkap 3.Di bawah langit yang sama (rangkap 1.

Kita dakapi mimpi tak berbeza (rangkap 5. Setiap baris terdiri daripada 1 hingga 6 patah perkataan 5. baris 5) 4. Repitisi (ulang kata)  Di bawah langit yang sama . Cth: setiap baris terdiri daripada 2 hingga 16 suku kata . Aliterasi  Pengulangan bunyi konsonan k .Rangkap 1 : Baris 1 dan 6    R2 – 4 baris R3 – 3 baris R4 – 8 baris 4.Hormat – menghormati  Manusia yang saling menghormati antara satu sama lain mampu mengelakkan perbalahan Rasional  Sesuatu keputusan yang dibuat hendaklah berlandaskan nilai rasional supaya tidak dikuasai emosi yang akhirnya membawa kepada perpecahan Persoalan kepentingan sikap hormatmenghormati bagi mengelakkan perpecahan  Penyajak menyeru supaya kita mengikis rasa benci dan dendam agar pertumpahan darah dapat dielakkan Persoalan rasional untuk membuat sesuatu keputusan bagi mengelakkan emosi terganggu  Penyajak menyeru supaya kita tidak dikuasai emosi yang akhirnya membawa kepada perpecahan Kita hendaklah saling menghormati kerana manusia adalah sama taraf  Penyajak menyeru penduduk dunia supaya menjelajah dunia kerana kita adalah sama sahaja Kita jangan beremosi ketika membuat keputusan supaya hasilnya memuaskan  Penyajak menyeru supaya kita membuat keputusan dengan keadaan yang tenang tanpa beremosi tak berbeza 3.