Anda di halaman 1dari 2

LEMBARAN KERJA

Jawabsoalan-soalanberikut.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan buruj ?

2. Lengkapkanjadual di bawah:

Buruj

NamaBuruj

Corak

WaktuBurujDapatD
ilihat

3. Tuliskan 2 kegunaan buruj :


a).
b)

Arah Yang
DitunjukkanOleh
Buruj

***selamat menjawab***