Anda di halaman 1dari 10

KERJA KURUS

PENDIDIKAN MORAL
1225/2
(FOLIO)
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
NAMA:
NO KAD PENGENALAN:
ANGKA GILIRAN:

GOTONG-ROYONG MEMBERSIHKAN KAWASAN PERSEKOLAHAN Bidang Alam Sekitar.SENAR AI KANDU NGAN TAJUK I) TUGASAN HARIAN Tugasan Harian Tugasan Harian SEKITAR Tugasan Harian Tugasan Harian KEBANGSAAN 1.ISU PEMBUANGAN BAYI 2.SAMBUTAN HARI II) AKTIVITI KERJA AMAL Bidang Perkembangan Diri: MEMBANTU RAKAN YANG KURANG MEMAHAMI SUBJEK MATEMATIK Bidang Alam Sekitar.PERSEDIAAN MENYAMBUT HARI IBU LAMPIRAN A)GAMBAR B) SURAT AKUAN C) PENGHARGAAN MUKASURA T .MENIGINDAHKAN DAN MEMBERSIHKAN KAWASAN PERSEKITARAN PERUMAHAN Bidang Kekeluargaan.SAMBUTAN HARI KELUARGA 4.ISU PENCEMARAN ALAM 3.

TUG ASA N HARI AN (1) ISU PEM BUA NGA N BAYI .

TUG ASA N HARI AN (2) ISU PENC EMA RAN ALA M .

TUG ASA N HARI AN (3) SAM BUTA N HARI KELU ARG A .

TUG ASA N HARI AN (4) SAM BUTA N HARI KEBA NGS AAN .

AKTIVITI KERJA AMAL .

BIDANG PERKEMBANGAN DIRI: MEMBANTU RAKAN YANG KURANG MEMAHAMI SUBJEK MATEMATIK BIDANG ALAM SEKITAR: .

SURAT AKUAN .GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN KAWASAN SEKOLAH LAMPIRAN: .

.GAMBAR .