Anda di halaman 1dari 10

KERJA KURUS

PENDIDIKAN MORAL
1225/2
(FOLIO)
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
NAMA:
NO KAD PENGENALAN:
ANGKA GILIRAN:

SENAR
AI
KANDU
NGAN

TAJUK
I)

TUGASAN HARIAN

Tugasan Harian
Tugasan Harian
SEKITAR
Tugasan Harian
Tugasan Harian
KEBANGSAAN

1- ISU PEMBUANGAN BAYI


2- ISU PENCEMARAN ALAM
3- SAMBUTAN HARI KELUARGA
4- SAMBUTAN HARI

II)
AKTIVITI KERJA AMAL
Bidang Perkembangan Diri: MEMBANTU RAKAN
YANG KURANG MEMAHAMI SUBJEK MATEMATIK
Bidang Alam Sekitar- GOTONG-ROYONG
MEMBERSIHKAN KAWASAN PERSEKOLAHAN
Bidang Alam Sekitar- MENIGINDAHKAN DAN
MEMBERSIHKAN KAWASAN PERSEKITARAN
PERUMAHAN
Bidang Kekeluargaan- PERSEDIAAN MENYAMBUT
HARI IBU

LAMPIRAN
A)GAMBAR
B) SURAT AKUAN
C) PENGHARGAAN

MUKASURA
T

TUG
ASA
N
HARI
AN
(1)
ISU
PEM
BUA
NGA
N
BAYI

TUG
ASA
N
HARI
AN
(2)
ISU
PENC
EMA
RAN
ALA
M

TUG
ASA
N
HARI
AN
(3)
SAM
BUTA
N
HARI
KELU
ARG
A

TUG
ASA
N
HARI
AN
(4)
SAM
BUTA
N
HARI
KEBA
NGS
AAN

AKTIVITI
KERJA
AMAL

BIDANG
PERKEMBANGAN
DIRI:
MEMBANTU RAKAN YANG
KURANG MEMAHAMI
SUBJEK MATEMATIK

BIDANG ALAM
SEKITAR:

GOTONG ROYONG
MEMBERSIHKAN
KAWASAN
SEKOLAH

LAMPIRAN:
- SURAT
AKUAN

- GAMBAR