Anda di halaman 1dari 1
Ruj. Kami: PUO/JKM/1/ Jld. ( Tarikh ) : 21 DISEMBER 2014 KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN NAMA:WAN MOHAMMAD FAREEZ IZWAR BIN WAN AHMAD NO. KAD PENGENALAN:921118035265 NO. PENDAFTARAN:01DPU10F2064 Tuan, Adalah diperakukan bahawa penama tersebut di atas adalah pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Ungku Omar, Ipoh yang sedang mengikuti Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan) Sesi Disember 2014. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, (ZAIRI B.OSMAN) Ketua Jabatan, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal b.p. Pengarah Politeknik Ungku Omar. *Surat ini adalah janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan. ________________________________________________________________________________________________________________