Anda di halaman 1dari 1

Lumpuhkan Ingatanku

D=do

Geisha

| 0

. +.

3+ 2

1

| 2 +.

Jangan sem

|

5 +.

3

bu

|+3

. +.

3+3

se

5)

nyi

0

.

.

+1

3+3

5 +.

3

mu

a

|+3

3+3

. +.

7)
ci

| . +.

5)

|+3
si

.

+.

1+2

3

|+.

4+5 5+.

4+3

.

.
+.

7)

5)

.

4+3 2 +1

2|

6)

.

+. 5)

di

|

Tak

|
|+3

co

3+3

4+3 2 +1

ba lah ber

2 | 1 +.

.

2|

tanya pada se

6)

.

+. 5)

han

|

Ung

|

kan

|+. 6)+6) 6)+.
kan a

2

2 | 1 +.

4+3 2 +1

sa

Kau a cuh

3+3

mohon pa damu jangan sem

ni ku coba untuk ber ta

2 | 1 +.

kap kan se mua yang ku ra

|0

.

3

3+3

|+3

pa yang ter ja

nya

Di

4+3 2 +1

ri a

kau kun

Berta

|

5)
Ku

2 | 1 +.
2

+.

4+3 2 +1

bu nyi da

harusnya hati mu

|

.

nyi

|+3

Sem

4+3 2 +1

3

bu

1 +2 3 |+.

ku,

kau di am

3+2 1+.

1 +2 3

kan a ku

|

Kau tinggal

|

kan aku.......................

|

0

.

+.

3 +2 1

|+6) 3+3

2 +4 3+2 1 |+5) 2+7) 1 . +3 2 1

Lumpuhkan lah ingat anku, hapuskan ten tang di a

| 1 +.

1 2 +. 3

ku

lupa

| 0

| 2

kan

. +.

3+ 2

5 +.

3

bu

1

|+3

3+3

se

. +.

| 2 +.

5)

nyi

.

bu

|

3

.

3+3

5)

|+3

Ku

4+3 2 +1

bu nyi da

ri a

2 | 1 +.

7)

kau kun

ci

harusnya hati mu

+.

nyi

|+3

Sem

4+3 2 +1

.

nya

Jangan sem

|

.

|

Ku ingin

3+3

2 | 1 +.

pa yang ter ja

.

4+3 2 +1

2|

mohon pa damu jangan sem

.

6)

.

+. 5)

di

|

Tak

|

Reff: 2x

|

0

.

+.

3 +2 1

|+6) 3+3

2 +4 3+2 1 |+5) 2+7) 1 . +.

6)

Lumpuhkan lah ingat anku, hapuskan ten tang di a

|+1

1+1

1+7) 1+2 7) |

5) . +.

pus kan memori ku tentang dia

|+5) 2+7) 1 . +3 2 1
tentang dia

|0

.

| 1 +.

Ku ingin

+.

1+2

3

ku

|+.

4+5 5+.

4+3

Hilangkan

1 2 +. 3
lu pa

|+. 6)+6) 6)+.

Kau a cuh

kan a

2

3 +2 1

ku,

kan

|+6) 3+3
lah

2 +4 3 3+2 1 |

ingat anku jika i tu dia

| 2

.

.

.

|

1 +2 3

|

nya

1 +2 3 |+.
kau di am

|

Ha

3+2 1+.
kan a ku

Kau tinggal

|

kan aku.......................

Amri MF

© 2013 NotasiMusik.com