Anda di halaman 1dari 2

12 Konstruk LITERASI Bahasa Malaysia

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI

Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong

Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Konstruk 12 : Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

32 KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS 1. bawang) 19. Perkataan KVKK (Contoh : wang) 17. Bacaan dan pemahaman . kipas) 12. tali. Perkataan KVK (Contoh : jam. topi) 6. Perkataan V+KVK (Contoh : ikan. Sukukata V+KV (Contoh : api. jambu) 13. tah. pen. Perkataan KV+KV+KV (Contoh : kereta. Perkataan KVK+KV (Contoh : lembu. gajah. Perkataan KVK+KVK (Contoh : cantik. li) 5. Perkataan KVKK+KV+KVK (Contoh : tengkorak) 28. bantal) 14. Perkataan KV+KVKK+KVK (Contoh : perangkap) 29. ibu. lis) 10. Perkataan KVK+KV+KVKK (Contoh : tempurung) 27. Sukukata KVKK (Contoh : bang. sekolah) 15. Perkataan KV+KVK (Contoh : lalat. kelapa) 8. terompah) 26. awan. Perkataan KVK+KVKK (Contoh : kambing) 21. Sukukata KVK (Contoh : pah. pinggang) 24. Perkataan diftong & vokal berganding (Contoh : pandai. kek) 9. Huruf Kecil 2. Perkataan KV+KV+KVK (Contoh : teratak. dakwat) 23. Perkataan V+KVKK (Contoh : udang) 20. Perkataan KV+KV (Contoh : meja.pulau. taat) 30. Huruf Vokal 4. emas) 11. Perkataan KVK+KV+KVK (Contoh : Sembilan) 16. ubi) 7. Perkataan KV+KVKK (Contoh : pisang. Perkataan huruf konsonan bergabung (digraf) (Contoh : nganga. Huruf Besar 3. Perkataan KV+KV+KVKK (Contoh : teropong) 25. Perkataan KVKK+KVKK (Contoh : longkang. Perkataan KVK+KVK (Contoh : kertas. Perkataan KV+KVK+KVKK (Contoh : belimbing.nyanyi) 31. Membaca dan membina ayat mudah 32. Sukukata KV (Contoh : ma. Perkataan KVKK+KV (Contoh : tangga) 22. pe. yang) 18.