Anda di halaman 1dari 1

DATA PELAJAR YANG DIBUANG SEKOLAH

TAHUN 2015
NAMA SEKOLAH : SJK(TAMIL) LDG. BATU PEKAKA
KOD SEKOLAH : KBD 0055

PELAJAR YANG DIBUANG : KES PONTENG

BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JUN
JUMLAH

DARJAH/TING 1
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 2
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 3
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 4
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 5
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 6
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 3
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 4
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 5
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DARJAH/TING 6
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PELAJAR YANG DIBUANG : KES DISIPLIN

BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JUN
JUMLAH

DARJAH/TING 1
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DISEDIAKAN
EN S.P. KARTHIGASU PJK
PK HEM

DARJAH/TING 2
L
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DISAHKAN