Anda di halaman 1dari 14

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

PROGRAM LINUS2.0
PANDUAN PENTADBIRAN SARINGAN

NUMERASI LISAN

TAHUN 2015

Program LINUS2.0
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 2 .0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2.PANDUAN PENTADBIRAN SARINGAN TAHUN 2015 TAHUN INSTRUMEN SARINGAN 1 SARINGAN 2 LISAN 1 BERTULIS LISAN 2 BERTULIS LISAN 3 BERTULIS Program LINUS2.

ia juga dapat dijadikan asas untuk mengenal pasti murid yang tidak menguasai Literasi dan Numerasi. Di samping itu. FASA PELAKSANAAN SARINGAN TAHUN 2015 Dua saringan LINUS2. Kementerian Pendidikan Malaysia (LP.PENGENALAN Satu daripada Minister Key Performance Indicators (MKPI) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada tahun 2009 ialah “semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012”. 2 DAN 3 LISAN 01 – 31 Mac 2015 01 – 30 September 2015 BERTULIS 05 – 17 April 2015 04 – 16 Oktober 2015 PENGISIAN DATA 20 – 30 April 2015 18 – 31 Oktober 2015 PERKARA DEFINISI NUMERASI Program LINUS2. Instrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening atau LINUS) direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan asas numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). 2 DAN 3 SARINGAN 2 TAHUN 1. Semua instrumen saringan mengukur konstruk yang sama. Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun berkenaan. Pernyataan MKPI tersebut menuntut diadakan satu mekanisma untuk menentukan sama ada MKPI itu dapat dicapai atau tidak.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 3 . KPM) telah dipertanggungjawabkan menghasilkan instrumen saringan untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi semasa berada di Tahap Satu. Lembaga Peperiksaan.0 (Numerasi) iaitu Saringan 1 dan Saringan 2 akan dilaksanakan pada tahun 2015. SARINGAN 1 TAHUN 1. Diagnosis tentang apa yang tidak dikuasai.0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2. mengapa tidak dikuasai dan bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan merupakan indikator penguasaan murid dalam asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah.

20 sen.nipis ke tebal dan sebaliknya Keupayaan mengenal mata wang Malaysia  Keupayaan mengenal duit syiling 5 sen.pendek ke panjang .kecil ke besar .Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian . RM100 Keupayaan menyatakan waktu Program LINUS2. 50 sen dan wang kertas RM1. 10 sen. RM5.banyak ke sedikit .0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 4 . 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI KONSTRUK PENERANGAN 1 2 3 4 5 6 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka Keupayaan membilang  Keupayaan menyatakan bilangan objek secara lisan  Menulis kedudukan objek yang dibilang atau menulis bilangan objek keseluruhan  Menentukan nombor yang mewakili bilangan objek keseluruhan Keupayaan memahami nilai nombor  Memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi  Menulis nombor mengikut urutan Keupayaan membuat seriasi  Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut: . RM10.rendah ke tinggi . RM50. RM20.0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2.

tolak. tolak. RM5. jisim objek dan isi padu  Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD dan UNIT STANDARD  Membuat perbandingan panjang. RM10.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 5 . 5. 20 sen. darab (  ). darab dan bahagi dalam bahasa harian Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan 11 Program LINUS2. jisim dan isi padu Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya  Keupayaan menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. simbol tambah (+). 50 sen dan wang kertas RM1. RM100  Pengendalian operasi melibatkan gabungan wang syiling dan wang kertas Keupayaan mengukur panjang objek. RM50. 10 sen. darab dan bahagi  Pengendalian operasi tidak melibatkan pengumpulan semula  Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek  Operasi tambah dalam lingkungan 100  Operasi tolak dalam lingkungan 100  Operasi darab dan bahagi melibatkan sifir 2. malam berdasarkan situasi yang diberi  Menyatakan waktu dalam jam dan/atau minit  Keupayaan menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan  Keupayaan menyatakan nama bulan dalam setahun mengikut urutan Keupayaan mengendalikan operasi asas  Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah. bahagi (  ) dan sama dengan (=)  Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah. tolak. tolak (–). 7 8 9 10 Keupayaan menyatakan siang. darab dan bahagi  Menulis ayat matematik dengan menggunakan angka.0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2. 10 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia  Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah dan tolak yang melibatkan duit syiling 5 sen. RM20.

tolak.kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat  Menyelesaikan masalah operasi tambah. masa dan ukuran  Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan mata wang  Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan masa  Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan ukuran Anggaran bilangan muka surat instrumen saringan Numerasi LISAN 26 – 28 halaman termasuk muka surat hadapan BERTULIS 22 – 24 halaman termasuk muka surat hadapan Program LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 6 .0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2. tolak. darab dan bahagi  Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah. darab atau bahagi 12 Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang.

telah mengambil kira aspek-aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan. Perekaan bentuk instrumen saringan ini telah memastikan semua konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). secara lisan dan bertulis. Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan ketepatan. Satu spesifikasi ujian direka bentuk bagi setiap instrumen saringan untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan instrumen. Ini adalah untuk memastikan ketekalan dan ketepatan instrumen saringan. aras kesukaran. Kebolehlaksanaan Penjaminan Kualiti Instrumen saringan. Instrumen saringan ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang berperanan sebagai mekanisma dalam memastikan semua 12 konstruk dapat direalisasikan dan menepati tahap kualiti yang dihasratkan.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 7 . Item-item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran. konteks dan situasi. Program LINUS2.ASAS-ASAS PERTIMBANGAN PEMBINAAN INSTRUMEN SARINGAN NUMERASI Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekaan bentuk instrumen saringan numerasi ialah: Kesahan Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan.0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2.

0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2.CARTA ALIR KAEDAH PELAKSANAAN DAN TINDAKAN HASIL PROSES SARINGAN MULA Pelaksanaan Saringan 1 Semua murid Tahap Satu (Tahun 1.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 TIDAK MENGUASAI 2 K3 – K12 : Guru Matematik / Guru LINUS / Guru Pemulihan / Guru Pemulihan Khas LINUS 8 . Tahun 2. Tahun 3) mengambil saringan Menguasai TIDAK ti dak YA MENGUASAI K1 – K12 1 Kelas Arus Perdana TIDAK MENGUASAI 1 K1 – K2 : Kelas Pemulihan / Pemulihan Khas LINUS Program LINUS2.

0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2.KAEDAH PENTADBIRAN BIL LISAN BERTULIS Mengandungi 10 konstruk (konstruk 4 1 Mengandungi 12 konstruk dan konstruk 5 tidak diukur secara bertulis) Setiap murid Tahun 1. daripada 3 orang)  Individu (bagi murid yang sangat lemah dan bilangan murid yang sedikit) 5 Ditadbir dari konstruk 1 hingga konstruk 12 mengikut turutan konstruk Konstruk 1 hingga Konstruk 12 tidak boleh dijalankan serentak pada setiap kali 6 saringan Guru mesti mentadbir saringan mengikut tempoh saringan yang telah 7 ditetapkan (rujuk muka surat 2) Program LINUS2. Tahun 2 dan Tahun 3 pada tahun 2015 mesti 2 menduduki saringan ini Ditadbir oleh guru Matematik/guru LINUS/guru pemulihan mengikut masa yang 3 ditetapkan (waktu pembelajaran dan pengajaran Matematik) menggunakan bahasa pengantar di sekolah.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 9 . PdP mesti dijalankan Boleh ditadbir secara: Ditadbir secara individu atau 4  Kelas  kumpulan (bilangan murid dalam kumpulan kecil (bilangan murid kumpulan mengikut kesesuaian dalam kumpulan kecil tidak lebih guru dan kesediaan murid).

konstruk yang 9 belum dikuasai oleh murid. guru boleh mentaksir semula mengikut turutan. bantu bagi menjalankan saringan .0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2. (Pengulangan konstruk tidak lebih Jika kesemua konstruk telah ditaksir.BIL LISAN BERTULIS Guru memberi panduan pentadbiran 8 . saringan yang dibekalkan/bagi murid yang lemah/murid yang memerlukan) Jika kesemua konstruk telah ditaksir.Semasa membuat saringan untuk saringan : K10 hingga K12. guru yang .0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 10 .Membacakan setiap arahan / menjalankan saringan tidak tugasan / soalan dibenarkan menggunakan bahan .Guru boleh menyediakan kertas dan .Panduan menjawab (menggunakan contoh BUKAN daripada instrumen pensel jika perlu untuk murid.Tidak boleh menggunakan bahan bantu bagi menjalankan saringan. guru tidak boleh mentaksir semula mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid daripada dua (2) kali) Guru mesti mencatat pencapaian 10 Guru mesti mencatat pencapaian murid menggunakan Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) Numerasi di bahagian LISAN murid menggunakan Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) Numerasi di bahagian BERTULIS Guru mesti menanda instrumen 11 saringan mengunakan pen merah Guru perlu mencatat tarikh penguasaan saringan setiap ítem 12 dalam borang BPPI pada ruangan yang disediakan Guru tidak perlu mencatat tarikh saringan setiap ítem dalam borang BPPI 13 Guru mesti berada dengan murid ketika pentaksiran dilaksanakan 14 Murid ditadbir dan ditaksir secara telus dan jujur Program LINUS2.

Lampiran 1 BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (NUMERASI) NAMA MURID :................ Program LINUS2........ NAMA GURU ..0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 11 ......... TAHUN : 1 / 2 / 3 (20__ ) Tandakan ( √ ) jika menguasai / semua item betul dan tandakan ( X ) jika tidak menguasai SARINGAN 1 LISAN SARINGAN 2 BERTULIS LISAN Penguasaan BERTULIS Keseluruhan KONSTRUK TANDA (√) (×) TANDA TARIKH SARINGAN 1 Penguasaan Keseluruhan TANDA (√) (×) (√) (×) TANDA TARIKH SARINGAN 2 (√) (×) Konstruk 1 1 1 1 1 Konstruk 2 2 2 2 3 3 3 3 2 Konstruk 4 4 4 4 5 5 5 5 3 Konstruk 6 6 6 6 7 7 4 Konstruk 8 8 9 9 5 Konstruk 10 10 11 7 11 7 6 Konstruk 12 8 12 8 13 9 13 9 7 Konstruk 14 10 14 10 15 11 15 11 8 Konstruk 16 12 16 12 17 13 17 13 9 Konstruk 18 14 18 14 19 15 19 15 10 Konstruk 20 16 20 16 21 17 21 17 11 Konstruk 22 18 22 18 23 19 23 19 12 24 20 24 20 PENGUASAAN KESELURUHAN TANDA TANGAN GURU .....................0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2..................................................... NAMA GURU:.... TANDA TANGAN GURU ...........................................................................

5 dan 9 / bahasa pengantar di sekolah 1 Catatan : Kad angka yang ditunjukkan tidak perlu mengikut urutan 1 Menyebut mana-mana tiga angka yang dipilih oleh murid dengan betul 2 Catatan : Tiada Membilang dan menyebut 68 3 Catatan : Tiada 2 Membilang dan menyebut 32 4 Catatan : Tiada Pilih dan sebut 70 /bahasa pengantar 5 3 Catatan : Tiada Menunjukkan 56 6 Catatan : Tiada Menyusun botol mengikut isi padu daripada yang banyak ke sedikit 7 4 Catatan : Tiada Memilih dan menunjukkan kad gambar yang mengandungi susunan daripada rendah ke tinggi 8 Catatan : Tiada Program LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 12 . 4.0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2. KONSTRUK ITEM LISAN SARINGAN 2 (TAHUN 3) Murid menguasai tugasan ini jika : Menyebut 1.PANDUAN PENGUASAAN MURID.

0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 13 .50”/Bahasa pengantar 15 8 Catatan : Tiada Menyebut RM5 / RM10 / Bahasa pengantar 16 Catatan : 1 Terima mana-mana satu daripada pilihan jawapan di atas Program LINUS2.0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2.KONSTRUK LISAN SARINGAN 2 (TAHUN 3) ITEM Murid menguasai tugasan ini jika : Mengambil dan menyebutkan nilai setiap keping wang yang diambil dengan betul/Bahasa pengantar 9 Catatan : Tiada 5 Mengambil dan menyebutkan nilai setiap keping wang syiling dengan betul/ Bahasa pengantar 10 Catatan : Tiada Menyebut “ Khamis” 11 6 Catatan : Tiada Memilih “Jun” 12 Catatan : Tiada Menyatakan / menyebut “7” /Bahasa pengantar 13 Catatan : Tiada 7 Memilih/menunjukkan kad 30 ÷ 3 = 10 14 Catatan : Tiada Menyebut” RM10.

0 Panduan Pentadbiran Saringan NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2 LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 14 .KONSTRUK ITEM LISAN SARINGAN 2 (TAHUN 3) Murid menguasai tugasan ini jika : Menyebut 3 l atau cecair pencuci 17 9 Catatan : Tiada Murid menyatakan pintu dan 3 m 18 Catatan : Tiada Memilih dan membaca kad ayat matematik 38 – 12 = 26 / Bahasa pengantar 19 Catatan : Tiada Memilih dan membaca kad ayat matematik 2 x 6 = 12/ Bahasa pengantar 10 20 Catatan : 1 Murid boleh memilih mana-mana satu kad atau memilih keduaduanya Menjawab 10 / Bahasa pengantar 21 11 Catatan : Tiada Menjawab 30 / Bahasa pengantar 22 Catatan : Tiada Menjawab RM20 / Bahasa pengantar 23 12 Catatan : Tiada Menjawab 50g / Bahasa pengantar 24 Catatan : 1 Terima juga jawapan tanpa unit Program LINUS2.