Anda di halaman 1dari 3

Imbuhan Apitan

1. meN - ............. - i
2. meN - ............. - kan
3. ke - ................. - an
4. memper- .......... - i
5. memper - ......... - kan

• Imbuhan Apitan meN- ........ -i

Makna Perkataan
mengalami sifat terhadap meragui, mencintai

melakukan berkali-kali memukuli, menerajangi

memiliki dan memberikan sifat mengecapi, mengotori

melakukan perbuatan di- melalui, membatasi

memperlakukan dengan sifat membersihi, mengasari

menjadi mengepali, membanjiri

memberikan kepada menasihati, menghadiahi

• Imbuhan Apitan meN- ........ –kan

Makna Perkataan
membawa melarikan, menerjunkan

menyebabkan mengakibatkan, memusnahkan

menyebabkan berlaku menjalankan, menggunakan

menyebabkan jadi menakutkan, merapatkan

menganggap membetulkan, memudahkan

1
menjadikan sebagai menghambakan, mencalonkan

memasukkan ke dalam membotolkan, memenjarakan

menggunakan sesuatu sebagai alat memukulkan (kayu), memancungkan


dalam melakukan perbuatan

melakukan perbuatan untuk seseorang mengambilkan, menjelaskan

membawa ke- meningkatkan, menaikkan

• Imbuhan Apitan ke-........-an

Makna Perkataan
perihal kepergian, kehadiran

sifat atau keadaan kemuraman, kejahatan

daerah atau tempat bertugas kerajaan, kedutaan

hal tentang sesuatu keagamaan, keilmuan

tempat duduk kedudukan, kediaman

sesuatu / yang di- ketaatan, kemahuan

seperti / agak kebiruan, kekuningan

ditimpa kehausan, kecurian

2
• Imbuhan Apitan memper-........-i
Penggunaan : Untuk kata kerja transitif

Makna Perkataan
berbuat akan / kepada / mempunyai mempersetujui, mempelajari

menjadi ................ kepada mempertuani, memperdalangi


menjadikan seseorang beroleh mempersenjatai
sesuatu

menjadikan sesuatu / memperoleh memperteguhi, mempereloki


semula

• Imbuhan Apitan memper-........-kan

Makna Perkataan
menjadi objek berlaku mempertunangkan, memperisterikan,
memperhambakan

menjadikan objek sebagai memperbahaskan, memperhitungkan,


sebab mempertikaikan

menganggap sebagai memperkecil-kecilkan, memperbudak-budakkan

Anda mungkin juga menyukai