Anda di halaman 1dari 6

PENGENALAN

Pendidikan sejarah merupakan pendidikan yang sangat penting. Ia merupakan


pendidikan yang menjadi nadi kepada perkembangan semangat jati diri dan perjuangan
dalam diri sesebuah masyarakat. Ia merupakan salah satu penyebab yang dapat
meningkatkan penghargaan murid terhadap sejarah tanah air dan kegemilangan negara
serta pembangunan modal insan yang seimbang dan harmonis, berpengetahuan dan
berketerampilan.
Pengajaran sejarah menekankan nilai kewarganegaraan dan patriotism yang
perlu ditanam kukuh dalam diri setiap warganegara. Setiap warganegara perlu selami
sejarah pembentukan negara bangsa.
Mulai tahun 2014, sejarah menjadi matapelajaran teras yang wajib dipelajari oleh
semua murid. Ia dimasukkan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai
tahun 4 di Tahap 2. Ia bertujuan menyemai kefahaman murid terhadap matapelajaran
sejarah di peringkat awal. Menurut Dokumen Standard kurikulum Prestasi, kandungan
mata pelajaran Sejarah peringkat sekolah rendah bertujuan mendidik murid untuk
memahami latar belakang negara dan sejarahnya dengan melihat perubahan yang
berlaku serta kesinambungan yang masih dikekalkan terutamanya dalam kehidupan
masyarakat di Malaysia.
Pada mulanya pengajaran sejarah dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah
(KBSR) dijalankan dalam matapelajaran kajian tempatan di Tahap 2. Mata pelajaran
Kajian Tempatan merangkumi sejarah, keadaan sosial, ekonomi dan kejayaan negara.
Ia merupakan gabungan aspek sejarah dan geografi peringkat rendah. Apabila berlaku
perubahan dalam kurikulum iaitu dari KBSR kepada KSSR, mata pelajaran Kajian
Tempatan telah ditransformasikan kepada mata pelajaran yang lebih khusus iaitu
Sejarah.
Salah satu sebab utama Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah ini diperkenalkan
ialah untuk memastikan masyarakat Malaysia mempelajari, mengetahui dan

menghayati peristiwa-peristiwa sejarah negara ini. Dalam KSSR, fokus utama


matapelajaran sejarah ialah untuk menyemai ilmu pengetahuan dan asas Kemahiran
Pemikiran Sejarah (KPS), menerapkan semangat patriotik, membina kerangka
kronologi tentang pengetahuan sesuatu peristiwa dan tokoh tokoh terlibat, murid dapat
membina atau membuat perbandingan tentang pengalaman manusia, memahami diri
mereka secara individu serta sebagai ahli dalam masyarakat dan melahirkan perasaan
cinta dan bangga akan negara.
Dalam matapelajaran Sejarah KSSR, murid mempelajari tentang sejarah awal
negara di tahun 4, kedaulatan negara di tahun 5, dan kemakmuran negara kita di tahun
6.

Kandungan mata pelajaran Sejarah disusun secara kronologi yang membincangkan


pengenalan sejarah awal negara, kedaulatan negara dan kemakmuran negara. Pendekatan
ini disusun mengikut tajuk supaya murid dapat menghargai sejarah tanah air dan
kegemilangannya.

a) Sejauh manakah aspek kronologi dalam kandungan mata pelajaran sejarah


dapat membantu meningkatkan penghargaan murid terhadap sejarah tanah air
dan kegemilangan negara serta pembangunan modal insan yang seimbang dan
harmonis, berpengetahuan dan berketrampilan.

Matapelajaran Sejarah menjadi matapelajaran wajib bagi tahun 2014 apabila KSSR
diperkenalkan kepada tahap 2. Ia merupakan matapelajaran yang ditransformasikan
daripada Kajian Tempatan yang diajar dalam KBSR. Kandungan mata pelajaran
Sejarah disusun secara kronologi. Kronologi merupakan perkara yang sangat penting.
Ia merupakan penyusunan peristiwa sejarah secara teratur menurut urutan waktu.
Setiap perkara akan berkait rapat antara satu sama lain. Jika ia tidak disusun secara
kronologi, maka kekeliruan akan timbul dalam memahami sejarah yang berlaku.
Setelah sejarah disusun secara kronologi yang membincangkan pengenalan
sejarah awal negara, kedaulatan negara dan kemakmuran negara, maka murid akan
lebih senang memahami sejarah yang telah berlaku, dibincangkan dan sedang berlaku.
Dengan ini, murid dapat menghayati sejarah yang benar-benar berlaku. Pemahaman ini
dapat mewujudkan murid yang menghargai sejarah tanah air kita dan kegemilangan
negara.
Menurut DSKP, kandungan matapelajaran Sejarah peringkat sekolah rendah
bertujuan mendidik murid untuk memahami latar belakang negara dan sejarahnya
dengan melihat perubahan yang berlaku serta kesinambungan yang masih dikekalkan
terutamanya dalam kehidupan masyarakat di Malaysia.
Fokus utama matapelajaran Sejarah ialah menyemai ilmu pengetahuan dan asas
kemahiran Pemikiran Sejarah di samping penerapan semangat patriotik melalui

pengetahuan tentang masa lalu yang mempengaruhi masa kini. Murid-murid dapat
memahami dan membina sendiri kerangka kronologi tentang sesuatu peristiwa penting
dan tokoh-tokoh yang terlibat. Kandungan mata pelajaran Sejarah memberi penekanan
kepada penerapan nilai murni, semangt patriotik, elemen kewarganegaraan dan nilai
sivik.
Penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik melalui mata pelajaran sejarah
di sekolah rendah dapat melahirkan murid-murid yang bersatu padu tanpa mengira
agama dan kaum. Kehidupan masyarakat dahulu yang hidup bersama tanpa sebarang
perselisihan faham dan berjuang menentang kuasa asing bersama dapat mewujudkan
semangat kekitaan, berbangga sebagai rakyat Malaysia, setia kepada negara, dan
berbangga dengan status kewarganegaraan yang diterima.
Dengan ini, murid dapat memahami dan mengetahui sejarah pembentukan negara,
menghayati peristiwa kemerdekaan negara, memelihara warisan negara dan yang
penting sekali berusaha mengharumkan nama negara di mata dunia. Kurikulum Sejarah
sekolah rendah yang digunakan merangkumi semua aspek yang diperlukan untuk
meningkatkan penghargaan murid terhadap sejarah tanah air dan kegemilangan
negara.
Sebagai contoh, apabila murid belajar tajuk zaman air batu, murid dapat memahami
kejadian alam yang membawa perubahan. Ia dapat memupuk kesedaran memelihara
alam sekitar di samping menanam semangat jati diri dalam kalangan murid. Murid
dapat membandingkan kehidupan masa lalu dengan masa kini, di samping dapat
menghargai kehidupan masa kini.
Selain itu, zaman prasejarah menerangkan tentang zaman sebelum kewujudan
sistem tulisan. Sikap berani masyarakat zaman prasejarah yang berusaha
menyesuaikan diri dengan alam sekitar bagi meneruskan kehidupan yang mencabar.
Sikap berani, kreatif dan inovatif dalam menghadapi cabaran hidup ini patut dicontohi
oleh pelajar masa kini. Murid dapat dipupuk perasaan menghargai diri dan alam sekitar.
Tajuk Kerajaan Melayu Awal sebelum kesultanan Melayu Melaka, dapat perkenalkan
keistimewaan dan keunikan Kerajaan-Kerajaan Melayu yang dikaitkan dengan

kemashyuran jalan laut dan perdagangan. Murid dapat mengagumi kegiatan kerajaankerajaan Melayu awal seperti aktiviti berasaskan laut. Keunikan kerajaan-kerajaan
Melayu Awal seperti pusat perdagangan dan Selat Melaka sebagai jalan perdagangan
menjadi asas kegemilangan negara kita pada hari ini. Ini menyumbang kepada
penghargaan murid terhadap kemakmuran negara.
Tajuk tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka mendekatkan murid kepada
kewibawaan dan pentadbiran yang perlu dicontohi, dihormati,dan berpengaruh. Murid
dapat mengenali tokoh-tokoh terbilang yang dihormati di kalangan masyarakat Melayu
Melaka. Tokoh-tokoh ini mempunyai keistimewaan dan memberikan sumbangan
kepada kegemilangan sesebuah bangsa dan negara. Sumbangan mereka yang
dikenang sepanjang masa dapat menarik minat murid untuk berkelakuan sedemikian
pada masa akan datang. Ini dapat melahirkan seorang insan yang beretika mulia.
Keistimewaan tokoh terbilang seperti berpandangan jauh, bertanggungjawab,
mementingkan perpaduan, bijaksana, jujur dan amanah, taat setia, mahir ilmu
persilatan dan berani, akan menjadi iktibar dan contoh kepada murid-murid dalam
membina sahsiah, jati diri dan kepimpinan mereka pada masa depan. Cara hidup
masyarakat melayu pada masa lalu yang penuh dengan nilai-nilai murni yang patut
diamalkan oleh setiap insan akan melahirkan sebuah masyarakat yang beretika mulia.
Kepimpinan tokoh-tokoh seperti Parameswara, Bendahara Tun Perak dan
Laksamana Hang Tuah dapat memupuk rasa bangga dan setia kepada institusi
pemerintahan. Nilai-nilai pemerintah sebegini dapat melahirkan insan yang menghargai
sejarah tanah air dan kegemilangan negara. Nilai-nilai masyarakat terdahulu yang patut
dicontohi, dapat membantu dalam pembentukan modal insan yang seimbang dan
harmonis, berpengetahuan dan berketerampilan.
Susunan tarikh dan peristiwa mengikut turutan masa ini dapat menyemai ilmu
pengetahuan kepada murid. Turutan ini dapat menyenangkan murid memahami, dan
mengamati fakta sejarah dengan lebih baik. Murid dapat menghayati peristiwa lampau
dengan lebih berkesan jika ia disusun ikut masa. Dengan susunan ini, setiap peristiwa
yang berlaku dapat dilihat dengan jelas dan dapat dihayati sepenuhnya oleh murid.

Dengan penghayatan yang bermakna, ia dapat membentuk murid yang menghargai


sejarah tanah air dan kegemilangan negara, serta membangunkan modal insan yang
seimbang dan harmonis, berpengetahuan dan berketerampilan.
Dengan ini dapat disimpulkan bahawa, kandungan mata pelajaran Sejarah yang
disusun secara kronologi dapat membentuk murid yang menghargai sejarah tanah air
dan kegemilangannya.