Anda di halaman 1dari 2

r

TOPIK SAINS TAHUN 4

1. KEPERLUAN ASAS

a) Keperluan Asas Manusia

( )

b) Keperluan Asas Haiwan

( )

c) Keperluan Asas Tumbuhan

( )

2. PROSES HIDUP
a) Proses Hidup Manusia

( )

b) Proses Hidup Haiwan

( )

c) Proses Hidup Tumbuhan

( )

3. PERLINDUNGAN
a) Haiwan melindungi diri

( )

b) Tumbuhan melindungi diri

( )

4. UKURAN
a) Panjang

( )

b) Luas

( )

c) Isipadu

( )

d) Berat

( )

e) Masa

( )

5. BAHAN
a) Bahan semulajadi

( )

b) Bahan Buatan

( )

c) Pemuliharaan Bahan

( )

d) Pengaratan

( )

6. BUMI DAN ALAM SEMESTA


a) Sistem Suria

( )

b) Asteroid , Meteoroid , Komet

( )

c) Satelit Semulajadi

( )

d) Jarak & Saiz Bumi, Bulan, dan Matahari

( )

7. TEKNOLOGI DI SEKELILING KITA


a) Had Manusia

( )

b) Alat untuk mengatasinya

( )

c) Perkembangan Teknologi

( )