Anda di halaman 1dari 4

No. K.P.

Murid
No. Tel. Murid/
ibubapa
Kaum
Institut Kemahiran
Belia Negara (IKBN)

1
Institut Kemahiran
Belia Negara (IKBN)

Institusi Latihan Mara


(Pusat Giat/Institut/
UniKL)

Kolej Komuniti

Kolej/Institut/Universiti
Swasta

Kolej/Institut/Universiti
Luar Negara

Kolej Tuanku Abdul


Rahman (KTAR)

Kolej/ Institut/
Universiti Kerajaan
Negeri

Diploma IPTA

Politeknik

Asasi/Matrik IPTA

Matrikulasi KPM

STAM

Tingkatan 6

Lain-lain

Bumiputera Sabah

Bumiputera Sarawak

India

Cina

Melayu

Kaum

Institusi Latihan Mara


(Pusat Giat/Institut/
UniKL)

Kolej Komuniti

Kolej/Institut/Universiti
Swasta

Kolej/Institut/Universiti
Luar Negara

Kolej Tuanku Abdul


Rahman (KTAR)

Kolej/ Institut/
Universiti Kerajaan
Negeri

Diploma IPTA

Politeknik

Asasi/Matrik IPTA

Matrikulasi KPM

STAM

Tingkatan 6

Lain-lain

Jantina

Bumiputera Sabah

Bumiputera Sarawak

03-80621592

Perempuan

Jantina

India

Nama Murid
960218-01-6319

No. Tel. Murid/


ibubapa

Cina

1 Muhammad Noor Lukman bin Ahmad


No. K.P. Murid

Melayu

Bil.
Nama Murid

Perempuan

Lelaki

Bil.

Lelaki

KAJIAN JEJAKAN LEPASAN SPM 2012

Nama Sekolah:
PPD:
Negeri:
Kod Sekolah:

Arahan: Sila lengkapkan atau 'key in' dengan '1' di ruang yang berkaitan. Hanya satu ruang sahaja yang perlu di'key-in' di ruang status melanjutkan pengajian/menjalani latihan/bekerja bagi setiap murid.

Catatan: Sila tambah baris jika baris yang disediakan tidak mencukupi

CONTOH:
Status Melanjutkan Pengaj

1
Status Melanjutkan Pengaj

ANALISIS:
Jumlah
Jumlah Keseluruhan

0
0

0
0

0
0

0
0

Bekerja Buruh Binaan


Bekerja Sendiri
Pekerjaan-Pekerjaan
lain
Sakit Kronik
OKU tidak bekerja
Duduk di rumah
(menganggur)
Suri Rumahtangga
penjara
pusat serenti
Meninggal dunia

Bekerja Buruh Binaan


Bekerja Sendiri
Pekerjaan-Pekerjaan
lain
Sakit Kronik
OKU tidak bekerja
Duduk di rumah
(menganggur)
Suri Rumahtangga
penjara
pusat serenti
Meninggal dunia

Bekerja kilang/Kedai/
Supermarket/ Bengkel

Pusat Latihan Swasta

Institut Pendidikan
Guru Malaysia (IPGM)

Polis Di-Raja Malaysia

Angkaran Tentera
M'sia (Darat/ Laut/
Udara)

Jabatan Pertanian

Kolej Jururawat

Bekerja
Kebun/Ladang/Pertania
n

Melanjutkan Pengajian / Menjalani Latihan / Bekerja

Bekerja
Kebun/Ladang/Pertania
n

Bekerja kilang/Kedai/
Supermarket/ Bengkel

Pusat Latihan Swasta

Institut Pendidikan
Guru Malaysia (IPGM)

Polis Di-Raja Malaysia

Angkaran Tentera M'sia


(Darat/ Laut/ Udara)

Jabatan Pertanian

Kolej Jururawat

Melanjutkan Pengajian / Menjalani Latihan / Bekerja

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0