Anda di halaman 1dari 7

DATA PONTENG UNTUK PROGRAM PONTENG SIFAR SMK GO

KELAS: ______________________

GURU KELAS: ___________________________

BILANGAN PELAJAR: _________ ORANG

Bil.

Nama Pelajar Ponteng

JANTINA
L
P

BANGSA
C
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
JUMLAH BESAR
Disediakan Oleh :
Tarikh :
BORANG INI PERLU DIHANTAR KEPADA PN. NORIDAH PADA ATAU SEBELUM 5 HB SETIAP BULAN

TENG SIFAR SMK GOMBAK SETIA 2013

________________________________________

BULAN: ____________

BANGSA

BILANGAN HARI PONTENG


BERTURUT
BERKALA

TARIKH SURAT
A1 A2 A3
B

LL

Petunjuk:

Jantina :
L-Lelaki
P-Perempuan

Bangsa :
M-Melayu
C-Cina
I-India & Sikh
LL-Lain-lain
A - Asli

Nota :
Kes ponteng
bermaksud ketidakhadiran
secara berturut-turut atau
berkala mengikut peraturan KPM
tanpa makluman.

Disahkan Oleh :
Tarikh :

ermaksud ketidakhadiran

ecara berturut-turut atau

erkala mengikut peraturan KPM

npa makluman.

DATA PONTENG UNTUK PROGRAM PONTENG SIFAR SMK GOMBAK SETIA 2013
KELAS: 5ILMU
BILANGAN PELAJAR: 33 ORANG
1

Bil.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Nama Pelajar Ponteng


NOOR ATHIRAH BINTI MOHD SALLEH
NOORHAFIZAH BINTI ZOHAIMI
NURFADILA BINTI NONGKONG
NURFAZIRA BINTI DARLIS
NURUL AMIRAH BINTI ABD LANI
SALASIAH BINTI SAP'AIDI
SYAFIKAH BINTI NAIM
WAN NUR EMYLLIA BINTI WAN OZE

GURU KELAS: PN. NORIDAH BINTI MOHAMED YUSOF

JANTINA
L
P

BANGSA
C
I
A

BILANGAN HARI PONTENG


BERTURUT
BERKALA
5
8
3
3
10
2
1
14

LL

JUMLAH BESAR
Disediakan Oleh :

Disahkan Oleh :

Tarikh :

Tarikh :

BULAN: JU

TARIKH
A1

BORANG INI PERLU DIHANTAR KEPADA PN. NORIDAH PADA ATAU SEBELUM 5 HB SETIAP BULAN

ULAN: JUN

TARIKH SURAT
A2 A3
B

Petunjuk:

Jantina :
L-Lelaki
P-Perempuan

Bangsa :
M-Melayu
C-Cina
I-India & Sikh
LL-Lain-lain
A - Asli

Nota :
Kes ponteng
bermaksud ketidakhadiran
secara berturut-turut atau
berkala mengikut peraturan KPM
tanpa makluman.