Anda di halaman 1dari 30

DEMOKRASI

DAN
PILIHAN RAYA

MENGAPA PERLU
PILIHAN RAYA ?

RAKYAT

PILIHAN
RAYA
DEMOKRASI

SISTEM PILIHANRAYA

Malaysia mengamalkan Demokrasi


Berparlimen di samping mengekalkan
Raja Berperlembagaan

Sultan atau Yang Dipertua Negeri


merupakan Pemerintah Berperlembagaan
bagi negeri-negeri berkenaan

Mengikut Perlembagaan Persekutuan


tanggungjawab mengadakan pilihan raya
terletak pada Suruhanjaya Pilihan Raya

SURUHANJAYA
PILIHAN RAYA (SPR)

SPR ditubuhkan melalui Perkara


113 hingga 120 Perlembagaan
Persekutuan

SPR bertanggungjawab untuk


memelihara, menyelia, dan
mengekalkan proses demokrasi
melalui pilihan raya yang
diadakan.

Memegang

jawatan sehingga
umur 66 tahun atau hilang
kelayakan dan boleh
meletakkan jawatan pada
bila-bila masa dengan
menulis surat kepada YDPA

Tidak

boleh dipecat kecuali


dengan syor tribunal

YDPA melalui perintah memecat


mana-mana ahli SPR jika :

a)

bankrap/muflis yang belum


dilepaskan

b)

Memegang apa-apa jawatan


berpendapatan

c)

Ahli mana-mana Majlis Parlimen


atau Dewan Undangan Negeri

Saraan

ahli-ahli SPR di
bawah peruntukan Parlimen
dan
dipertanggungjawabkan di
bawah Kumpulan Wang
Disatukan

Parlimen

juga membuat
peruntukan bagi terma
jawatan

FUNGSI UTAMA SPR

Membuat kajian dan persempadanan


semula bahagian-bahagian pilihan
raya

Menjalankan urusan pendaftaran


pemilih dan semakan pemilih

Menjalankan pilihan raya umum ke


Dewan Rakyat atau Dewan
Undangan Negeri dan menjalankan
pilihan raya kecil sekiranya berlaku
kekosongan

MENYELIA
PENDAFTARAN
PENGUNDI

MENSEMPADANKA
N KAWASAN
PILIHANRAYA

TUGAS
SURUHANRAYA
PILIHANRAYA
(SPR)

MENGURUSKAN
PILIHANRAYA
SECARA ADIL &
SAKSAMA

Persempadanan Semula
Bahagian-bahagian Pilihan Raya

SPR bertanggungjawab mengkaji


semula sempadan bahagian-bahagian
Pilihan Raya Parlimen dan Negeri
tidak kurang daripada 8 tahun
selepas tarikh persempadanan
terdahulu

Syor awal persempadanan hendaklah


dimaklumkan kepada Yang Dipertua
Dewan Rakyat dan Perdana Menteri
dan disiarkan dalam Warta Kerajaan

Pendaftaran Pemilih

KELAYAKAN PEMILIH-PEMILIH
Menurut perkara 119 Fasal (1)
Perlembagaan Persekutuan, setiap
warganegara berhak mengundi dalam
pilihan raya umum jika dia:

Telah mencapai umur 21 tahun pada tarikh


kelayakan.
Bermastautin dalam sesuatu kawasan pilihan
raya pada tarikh kelayakan itu, atau jika tidak
bermastautin sedemikian ialah pengundi tidak
hadir(boleh mengundi pos) dan
Didaftarkan dalam senarai pemilih sebagai
pemilih dalam pilihan raya tempat dia
bermastautin pada tarikh kelayakan.

Kesimpulannya :

Seseorang itu layak untuk mendaftar


jika :

a)

Warganegara Malaysia

b)

Berumur tidak kurang daripada 21


tahun pada tarikh kelayakan

c)

Seorang penduduk di mana-mana


bahagian pilihan raya di Malaysia

d)

Tidak hilang kelayakan


a)

Memperolehi kerakyatan asing

Hilang Kelayakan Pemilih

HILANG KELAYAKAN PEMILIH-PEMILIH

Menurut Perkara 119 Fasal


(3) Perlembagaan
Persekutuan, seseorang
akan hilang kelayakan
menjadi pemilih dalam
pilihan raya umum jika:

Pada tarikh kelayakan dia tidak sempurna akal


atau menjalani hukuman penjara atau
Sebelum tarikh kelayakan dia telah disabitkan
dengan suatu kesalahan di mana-mana bahagian
komanwel dan dijatuhi hukuman mati atau
hukuman penjara lebih daripada 12 bulan dan
pada tarikh kelayakan dia masih tertanggung
menjalani apa-apa hukuman bagi kesalahan itu.

Kesimpulannya :

Seseorang pemilih hilang kelayakan jika


:

a)

Pada tarikh kelayakan ditahan kerana


tidak siuman atau menjalani hukuman
penjara

b)

Sebelum tarikh kelayakan didapati


bersalah dan dihukum mati atau
penjara melebihi 12 bulan dan masih
menjalani hukuman penjara semasa
kelayakan

c)

Didapati bersalah di bawah Akta


Kesalahan Pilihan Raya 1954

KELAYAKAN CALON UNTUK BERTANDING

Warganegara Malaysia

Berumur 21 tahun atau lebih.

Bukan seorang bankrap atau seorang


bankrap yang telah dilepaskan.

Sempurna akal.

Tidak pernah dipenjarakan melebihi


satu tahun (boleh bertanding jika
diampuni atau lima tahun selepas
tamat hukuman penjara).

Tidak memegang jawatan


berpendapatan tetap.

Bermastautin di negeri yang berkenaan


jika bertanding untuk kerusi kawasan
Dewan Undangan Negeri.

Seseorang calon hilang


kelayakan jika :

Tidak siuman/hilang kewarasan

Diisytiharkan bankrap

Memegang jawatan berkepentingan


offi ce of profit atau gagal
mengemukakan laporan
perbelanjaan pilihan raya

Telah memperolehi kewarganegaraan


asing

Didapati bersalah oleh mahkamah


Malaysia dan dijatuhi hukuman
penjara melebihi satu tahun atau
denda melebihi RM2000 dan belum
mendapat pengampunan (boleh
bertanding jika diampuni atau lima
tahun selepas tamat hukuman
penjara).

Tempoh Pilihan Raya


Pilihan

raya untuk Dewan


Rakyat dan Dewan Undangan
Negeri diadakan sekali dalam
tempoh 5 tahun kecuali jika
dewan dibubarkan lebih awal

Pilihan

raya umum diadakan


60 hari selepas tarikh
pembubaran

Pilihan

raya kecil diadakan dalam


tempoh 60 hari di Semenanjung
Malaysia dan 90 hari di Sabah dan
Sarawak dari tarikh kekosongan,
sama ada disebabkan kematian,
perletakan jawatan atau seseorang
Ahli Dewan Rakyat dan Dewan
Undangan Negeri itu hilang
kelayakan

Tarikh

kekosongan kerusi akan


ditetapkan oleh SPR

Proses Pilihan Raya

Pilihan Raya Umum atau Pilihan


Raya Kecil bermula dengan
pengeluran writ pilihan raya olh
SPR kepada pegawai pengurus

Pada tarikh yang sama satu


notis akan diwartakan,
menetapkan tarikh-tarikh hari
penamaan calon dan hari
mengundi

Proses Pilihanraya Umum


Pembubar
an
parlimen

Penamaa
n calon

Kempe
nP/R

Hari
Pengun
dian

14 Hari
60 Hari (Sjung) & 90 Hari ( S & Swak)

120 Hari

Btk
Kjaan

Mesy.
I

1959

1964

1969

Perta
ma195
5
Terki
ni200
8

1974

PILIHANRAYA
UMUM

1978

2004

1999

1982

1995

1990

1986

Deposit

Berjumlah RM10,000 bagi kerusi


Parlimen dan RM5,000 bagi
kerusi Dewan Undangan Negeri

Calon akan hilang wang deposit


sekiranya gagal memperoleh 1/8
daripada jumlah undi yang
diperoleh oleh semua calon yang
bertanding di dalam sesuatu
bahagian pilihan raya berkenaan

Petisyen Pilihan Raya

Keputusan pilihan raya boleh


dicabar di mahkamah

Sebarang cabaran atau petisyen


keputusan pilihan raya akan
dibawa ke Mahkamah Tinggi dalam
masa 21 hari selepas tarikh
keputusan pilihan raya

Keputusan Mahkamah Tinggi boleh


dirayu di Mahkamah Persekutuan

Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya

Belanja berkempen untuk calon pilihan raya


dalam kawasan pilihan raya adalah:
- tidak melebihi RM200,000 bagi kawasan
Parlimen
- tidak melebihi RM100,000 bagi kawasan
Dewan Undangan Negeri

Laporan perbelanjaan mestilah dihantar


kepada Pengarah Pilihan Raya Negeri dalam
tempoh 31 hari selepas tarikh keputusan
pilihan raya disiarkan dalam Warta Kerajaan

Peringatan

Seorang calon tidak boleh


bertanding di dua kawasan pilihan
raya

Seseorang calon boleh bertanding di


satu kawasan Parlimen dan satu
kawasan Dewan Undangan Negeri
pada masa yang sama

Ahli Dewan Undangan Negeri boleh


menjadi ahli Dewan Negara pada
masa yang sama

Sekiranya

hanya seorang calon


mendaftarkan
diri pada
hari penamaan
Sekiranya hanya
seorang
calon
calon,
calon akan diri
diisytiharkan
mendaftarkan
pada hari sebagai
pemenang
tanpa
bertanding
penamaan
calon,
calon akan
diisytiharkan
sebagai
pemenang
Pilihan
Raya tidak
akan diadakan
di
tanpa itu.
bertanding
kawasan
Pilihan Raya tidak akan diadakan
di kawasan itu.