Anda di halaman 1dari 13

MASYARAKAT PENYAYANG

• Masyarakat Penyayang
•Pendahuluan
ØDefinisi:
Masyarakat penyayang merupakan sesebuah komuniti
di
mana setiap individu dalam komuniti tersebut
memiliki
sifat kasih sayang,simpati,prihatin dan
kesanggupan
untuk berkorban dan bertolak ansur antara sama
lain.
Ø
ØAntara kepentingan wujudnya masyarakat penyayang

adalah untuk melahirkan masyarakat yang


bermaruah,melahirkan modal insan yang sempurna.
BADAN – BADAN TERLIBAT
•Kementerian Pembagunan Wanita, Keluarga dan
Masyarakat
•Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

dibawah (KPWKM)
•Yayasan Budi Penyayang Malaysia (Penyayang)

• - program buatan – hospital program bantuan khas


OKU
•Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) – program orang

istimewa
•Yayasan Bahti Khidmat Masyarakat Malaysia (Penganjur

Kelab Sahabat)
Kementerian Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat

Visi
Menjadi peneraju utama untuk mencapai
kesaksamaan gender, pembangunan
keluarga dan masyarakat penyayang
dan sejahtera sebagai asas
pembentukan sebuah negara maju yang
terbilang.
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
dibawah (KPWKM)
Objektif :
1.Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar
Jabatan.
2.
3.Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan
peningkatan keupayaan untuk berdikari.
4.
5.Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang.
6.
7.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan
kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan
perkongsian tanggungjawab yang strategik.
Yayasan Budi Penyayang Malaysia
(PENYAYANG)
Objektif :
1.Membina dan memupuk nilai-nilai kekeluargaan sejagat.
2.

3.Memperkukuhkan dan memperkayakan interaksi di kalangan


4.
anggota keluarga dan komuniti.
5.Menggalakkan pembangunan Keluarga Bahagia yang dapat
6.
menyumbang ke arah pembinaan masyarakat penyayang.
7.Memperluaskan penerimaan dan penghayatan kekeluargaan
sebagai nadi kesejahteraan negara yang dinamik lagi progresif.
8.
Program-program yang dijalankan :
•Program lawatan hospital
•Program lawatan khas
•Program orang istimewa
Yayasan Bahti Khidmat
Masyarakat Malaysia
(Penganjur Kelab Sahabat)
Objektif :
1. membantu golongan yang kurang bernasib baik
2.
3. membantu mengurangkan kadar kemiskinan dan
gejala sosial
4.
5. memberi bantuan perubatan kepada masyarakat
luar bandar
HALANGAN-HALANGAN YANG
DIHADAPI DALAM USAHA
PEMUPUKAN “MASYARAKAT
PENYAYANG”
1. Perubahan corak hidup
•Masyarakat lebih bersifat individualistik dan
materialistik
•Masyarakat yang mengejar kekayaan dan
kehidupan mewah sehingga mengabaikan peranan
dalam membina masyarakat penyayang
•Kesuntukan masa kerana kebanyakan masa
digunakan dalam kerjaya, pembangunan diri
dan keluarga
•Kesibukan hidup menyebabkan masyarakat tidak
dapat melibatkan diri dalam program-program
kemasyarakatan
1. Kekangan Kewangan
•Banyak badan bukan kerajaan menghadapi
masalah kewangan untuk melaksanakan
program masyarakat penyayang
•Perbelanjaan tahunan sesebuah badan yang

terlibat dalam program kemasyarakatan


amat bergantung pada derma awam dan
peruntukan kerajaan. Contoh: Kementerian
Kebajikan Malaysia
•Keadaan ini menjadi satu halangan yang

besar untuk mengumpul dana yang


mencukupi bagi menampung program
yang dirancang ketika ekonomi merosot
•Negara-negara maju seperti Amerika

Syarikat, Britain dan Jepun sudah tentu


memiliki sistem pembiayaan program
masyarakat penyayang yang lebih mantap
LANGKAH -LANGKAH
1.PERANAN MEDIA MASSA

Media elektronik seperti radio dan


televisyen meninggikan kesan dalam
memupuk masyarakat penyayang seperti
rancangan yang disiarkan seperti
“Bersamamu” , “ Finding Angel”
Internet laman web membantu memupukan
masyarakat penyayang seperti
http://pkukmweb.ukm.my/
LANGKAH -LANGKAH
PERANAN MEDIA MASSA
Media elektronik seperti radio dan
televisyen meninggikan kesan dalam
memupuk masyarakat penyayang seperti
rancangan yang disiarkan seperti
“Bersamamu” , “ Finding Angel”
Internet laman web membantu memupukan
masyarakat penyayang seperti
http://pkukmweb.ukm.my/
Kesimpulannya,semua pihak
termasuklah badan-badan
kerajaan,badan-badan bukan
kerajaan dan anggota masyarakat
haruslah berganding bahu dalam
usaha memupuk sebuah masyarakat
penyayang. Dengan itu,proses
integrasi nasional dapat
dipercepatkan dan rakyat Malaysia
dapat hidup dalam keadaan yang
harmonis.