Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN TENTANG KEMAHIRAN MENANGKAP DAN

MENERIMA BOLA ( SEBELUM DAN SELEPAS INTERVENSI)


Sila isikan jawapan anda di dalam ruangan yang disediakan.
NAMA

:.

JANTINA

:.

Bil.
1.

Perkara
Murid berkeadaan sedia untuk menerima bola. Kaki
seluas bahu. Kedudukan bahu menghadap arah pergerakan

2.
3.

bola
Murid mengetahui teknik menerima bola dengan betul
Murid tahu arah dan jarak pergerakan bola. Tumpuan:

4.
5.

Kepala dan mata kepada bola


Bahagian atas pinggang condong sedikit ke arah bola.
Tangan dan tapak tangan dihalakan ke arah bola. Bagi
menerima bola tinggi (paras dada dan ke atas), posisi
tapak tangan membentuk segi tiga dengan ibu jari dan

6.

telunjuk hampir bersentuhan antara kanan dan kiri


Siku dibengkokkan sedikit mengikut kesesuaian semasa
menyerap momentum bola. Tangan bergerak ke arah bola
dengan jari yang relaks.
Bengkokkan siku dan bawa tangan ke dada apabila bola

7.
8.

ditangkap.
Murid dapat menangkap bola dengan kemas.
Murid tidak menepis dan mengelak bola yang datang.

Ya

Tidak

Catatan