Anda di halaman 1dari 59

SULIT

Sejarah
Kertas 1
Ogos 2015
1 Jam

1249/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

SEJARAH
Kertas 1

ho
o

Satu Jam

l.m

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015


PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan:

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

sc

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B C dan D. Pilih satu
jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada
kertas jawapan objektif anda.

af

te
r

4. Jika anda hendak menukar jawapan, sila padamkan lorekan yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak.
1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


Jawab semua soalan.

2.

Apakah kepentingan pokok papyrus tersebut?


A
Penciptaan roda
B
Pembinaan pengairan
C
Pembinaan Piramid
D
Penciptaan kertas

Bagaimanakah pemerintah Tamadun Hwang Ho dapat meningkatkan ekonomi pertanian


penduduk setempat?
A
B

Mengenakan cukai yang rendah


Memberi tanah yang luas
Memberi subsidi

te
r

sc

1.

ho
o

Gambar 1

l.m

Gambar 1 adalah pokok papyrus yang terdapat di Tamadun Mesir Purba

Membina terusan

af

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/1

Gambar 2
Apakah fungsi binaan tersebut?
A
B
C
D

Kubu pertahanan
Pusat pendidikan
Pusat keagamaan
Kawalan banjir

ho
o

3.

l.m

Gambar 2 adalah binaan Zigurat Tamadun Mesopotamia.

Jadual 1 berkaitan dengan tokoh yang telah menyumbang terhadap perkembangan tamadun.

sc

Tokoh

Alexander The Great

Yunani

Shih Huang Ti

China

te
r
4.

Tamadun

Jadual 1

Apakah sumbangan tokoh di atas?

af

A
B
C
D

Membentuk empayar pemerintahan


Memperkenalkan pemerintahan monarki
Mengasaskan pentadbiran secara birokrasi
Melaksanakan sistem pemerintahan republik

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Sresthin merupakan persatuan perdagangan dan perusahaan yang wujud dalam tamadun
India.
Apakah matlamat persatuan tersebut?

Kekayaan hasil hutan


Kekuatan tentera
Penduduk yang ramai
Hubungan dengan kuasa luar

Kedah Tua berjaya menjadi pelabuhan entrepot.


Mengapakah keadaan ini berlaku?
A
B
C
D

7.

Melahirkan pedagang yang berjaya


Mewujudkan kawasan perdagangan
Memberi pinjaman kewangan
Mengawal kualiti barang

l.m

A
B
C
D

6.

1249/1

ho
o

5.

Rajah 1 berkaitan dengan kerajaan Angkor.

Kerajaan Angkor

Terletak di Lembah Sungai Mekong

Rajah 1

Tentera yang setia


Empayar yang luas
Berhampiran Tasik Tonle Sap
Rakyat jelata pelbagai keturunan

af

te
r

A
B
C
D

sc

Mengapakah Angkor menjadi kerajaan agraria yang kuat pada zaman tamadun awal
Asia Tenggara?

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Mengapakah Nabi Muhammad SAW tidak mengikut penduduk Islam Makkah berhijrah ke
Habsyah?
A
B
C
D

Menjaga keselamatan orang Islam Makkah


Mengurus perniagaan di Makkah
Dihalang pemerintah Habsyah
Ditentang pihak Quraisy

Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Aqabah.

9.

1249/1

Tahun

Peristiwa

622 Masihi

Memeterai Perjanjian Aqabah Pertama

l.m

8.

Apakah tindakan Nabi Muhammad SAW selepas memeterai perjanjian tersebut?

Bagaimanakah kedudukan orang Islam yang memihak kepada Makkah dalam perjanjian
Hudaibiyah?
Diberi hukuman yang setimpal
Perlu dipulangkan ke Madinah
Diiktiraf sebagai penduduk Makkah
Tidak perlu dipulangkan ke Madinah

af

te
r

A
B
C
D

sc

10.

Memansuhkan sistem kabilah di Madinah


Menghantar Musab Usman ke Madinah
Memerangi musuh Islam di Madinah
Mengarahkan penduduk Madinah berhijrah

ho
o

A
B
C
D

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

12.

1249/1

Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kerajaan
Islam Madinah?
Meluaskan wilayah Islam
Melaksanakan gerakan al-Riddah
Menubuhkan Jabatan Kehakiman
Membina angkatan laut Islam

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

I
II
III
IV

l.m

11.

Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh falsafah Islam pada abad ke-14.
Tokoh

Hasil karya beliau menjadi rujukan di Eropah sehingga abad ke 19

ho
o

Ibn Rushd

Keterangan

Mengapakah karya beliau menjadi rujukan di Eropah?


Menekankan ilmu mantik
Mengembangkan puisi syair
Membangunkan ilmu pelayaran
Menekankan kepelbagaian teknik

sc

A
B
C
D
13.

Konsep Daulat

te
r

Mengapakah konsep tersebut digunakan oleh raja-raja Melayu di Asia Tenggara setelah
kedatangan Islam?
Melambangkan kemakmuran kerajaan
Menimbulkan penghormatan rakyat
Mengekalkan warisan tradisi
Memelihara hak penduduk

af

A
B
C
D

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Bagaimanakah pertapakan Islam di Melaka menyebabkan pengislaman wilayah Aru, Rokan,


Siak, Kampar dan Inderagiri?
A
B
C
D

15.

1249/1

Pendidikan dipergiat
Penguasaan kawasan
Perdagangan diperluas
Hubungan luar diperkukuh

Rajah 2 menunjukkan pengubahsuaian sistem pemerintahan berasaskan Islam di Asia

14.

Institusi Kesultanan
Rajah 2
Mengapakah pengubahsuaian tersebut berlaku?

Bagaimanakah Syahbandar membantu perkembangan Islam di Asia Tenggara pada abad ke16?
A
B
C
D

Mengapakah golongan petani di Eropah mencari perlindungan dari golongan Baron pada
Zaman Gelap?

te
r

17.

Menjaga keselamatan kawasan perairan


Mengawal keamanan dalam negeri
Memastikan kesejahteraan istana
Mengetuai bandar pelabuhan

sc

16.

Pengaruh proses Baiah


Perubahan pemimpin
Mengikut cara Turki
Keinginan pemerintah

ho
o

A
B
C
D

l.m

Tenggara pada abad ke-15 Masihi.

Kehidupan tidak selamat


Peluang mengelak cukai
Terikat dengan bangsawan
Bergiat dalam perdagangan

af

A
B
C
D

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

18.

1249/1

Rajah 3 menunjukkan sumber tenaga di Eropah sebelum abad ke-18.


Manusia
Binatang
Tenaga Air
Rajah 3

Pada abad ke-19, British telah memperkenalkan undang-undang tanah berkonsepkan sistem
Barat di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan
Mengapakah British memperkenalkan undang-undang tanah tersebut?
A
B
C
D

Melahirkan tenaga mahir


Menyatukan pelbagai kaum
Memudahkan kerja pentadbiran
Membanteras ancaman komunis

Jadual 2 berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sebelum kedatangan
penjajah Barat.

sc

20.

ho
o

19.

Solar
Gasolin
Elektrik
Wap

l.m

A
B
C
D

Apakah sumber tenaga yang digunakan selepas abad ke-18 di Eropah?

te
r

Negeri
Kelantan
Pahang
Terengganu

Mata Wang
Dinar emas
Jongkong tampang
Kupang emas

Jadual 2

af

Mengapakah mata wang tersebut digunakan di negeri-negeri Melayu tersebut?


A
B
C
D

Memajukan pentadbiran negeri


Memudahkan pembayaran ufti
Menggalakkan pembelian tanah
Melicinkan urusan perdagangan

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Raja Mongkot dan Chulalongkorn telah memperkenalkan sistem Birokrasi Barat di Thailand
Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan?
A
B
C
D

Mengapakah British menggunakan nama sultan Terengganu ketika menghantar tiga orang
pembesar untuk menawan semula Kuala Berang dari pejuang tempatan?
A
B
C
D

24.

Ekonomi sara diri terjejas


Menindas penduduk pribumi
Perusahaan tradisional terancam
Perdagangan tukar barang terganggu

Penjajah Belanda memperkenalkan Sistem Tanaman Paksa di Indonesia.


Mengapakah penduduk Indonesia tidak berpuas hati terhadap sistem tersebut?
A
B
C
D

23.

Menambah kuasa raja


Mengekalkan kemerdekaan
Menghalang penentangan rakyat
Mengetepikan tradisi bangsa

l.m

22.

1249/1

ho
o

21.

Pembesar sangat berpengaruh


Sultan berkuasa mutlak
British menghormati sultan
Rakyat tidak menderhaka kepada sultan

Rajah 4 berkaitan dengan pembesar di Negeri Sembilan yang menentang British.

sc

Pembesar

Yam Tuan Antah

Dato Syahbandar

te
r

Rajah 4
Mengapakah mereka menentang British?
Pembinaan balai polis
Penguasaan British di Sungai Ujong
Pengenalan sistem perdagangan bebas
Pelaksanaan pendidikan sekular

af

A
B
C
D

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Kedua-dua negara berikut merupakan negara bangsa di Eropah pada abad ke-19.
Jerman
Itali
Apakah persamaan penyatuan kedua-dua negara tersebut?

Apakah peranan Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam sistem pentadbiran di Terengganu?


Membantu Sultan
Melantik Menteri Besar
Melantik pembesar istana
Mentadbir daerah

sc

A
B
C
D

Senarai berikut adalah tindakan British yang menyebabkan orang Melayu menentang
Malayan Union.
Pemberian kerakyatan yang longgar
Dasar sama rata

te
r

28.

Kekuatan pegangan agama


Kebijaksanaan pemimpin
Sokongan semua bangsa
Kerjasama dengan Perancis

l.m

Mengapakah Itali berjaya menewaskan Austria pada tahun 1860?


A
B
C
D

27.

Mengenepikan perbezaan warna kulit


Menyatukan masyarakat majmuk
Menggunakan kaedah realpolitik
Menerima pelbagai bangsa

A
B
C
D

26.

1249/1

ho
o

25.

10

Mengapakah tindakan tersebut menyebabkan orang Melayu menentang Malayan Union?

af

A
B
C
D

Mencampuri adat istiadat penduduk tempatan


Menjejaskan status quo orang Melayu
Menghalang perpaduan kaum
Mengubah sempadan negeri

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

29.

11

1249/1

Rajah 5 merujuk kepada struktur pentadbiran peringkat negeri di Tanah Melayu pada tahun
1948.
Sultan
Menteri Besar
Majlis Eksekutif Negeri
Majlis Perundangan

Majlis Perundangan Negeri

Rajah 5

A
B
C
D

Maklumat berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid.


Tarikh

Mac 1956

ho
o

30.

Mengetuai angkatan tentera


Mengetuai upacara rasmi
Melantik Menteri Besar
Melantik Exco

l.m

Apakah bidang kuasa Sultan?

Ahli

Lord Reid (Pengerusi)


Sir Ivor Jennings
Sir William McKell
Tuan B. Malik
Tuan Abdul Hamid

Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kaum


Menetapkan syarat mendapatkan kerakyatan
Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
Melaksanakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

te
r

A
B
C
D

sc

Apakah tugas Suruhanjaya Reid?

Pada 27 Mei 1961, Tuanku Abdul Rahman telah mencadangkan pembentukan Malaysia di
Hotel Adelphi, Singapura.
Mengapakah beliau bertindak demikian?

af

31.

A.
B.
C.
D.

Mewujudkan kerjasama ekonomi


Mengimbangi pengaruh kuasa pembesar
Memperkasa sistem raja berperlembagaan
Mengamalkan pengagihan kuasa

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Apakah yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950-an agar
kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dicapai tanpa pertumpahan darah?
A
B
C
D

Membentuk gagasan Melayu Raya


Menubuhkan Persekutuan Borneo
Bimbang ancaman komunis
Bekerjasama dengan Filipina

Mengapakah Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan A.M.Azahari menentang gagasan


Malaysia?
A
B
C
D

34.

Mengadakan rundingan
Mengadakan pungutan suara
Mendapatkan sokongan luar
Mengadakan rundingan dengan komunis

l.m

33.

1249/1

Pernyataan berikut berkaitan dengan Perkara 24 dalam Perlembagaan Malaysia.

ho
o

32.

12

Seseorang yang mempunyai kerakyatan negara lain akan


dilucutkan kewarganegaraannya.
Mengapakah perkara tersebut digubal dalam Perlembagaan Malaysia?

35.

Menjamin kesetiaan rakyat kepada negara


Menjamin hak istimewa kaum bumiputera
Mengawal penghijrahan rakyat ke luar negara
Mengawal kemasukan pendatang asing ke negara ini

sc

A
B
C
D

Pernyataan berikut berkaitan dengan Perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia.

te
r

Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa
serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak

af

Apakah hak istimewa orang Melayu dan bumiputera yang dimaksudkan dalam pernyataan
tersebut?
A
B
C
D

Menjadi ahli Dewan Rakyat


Penerimaan pangkat kebesaran
Jawatan dalam perkhidmatan awam
Kebebasan menganuti mana-mana agama

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Undang-undang darurat di bawah Undang-undang X boleh diisytiharkan jika keselamatan


negara terancam.
Siapakah yang berkuasa mengisytiharkan undang-undang tersebut?
A
B
C
D

Melalui Rancangan Malaya Pertama, kerajaan telah memperkenalkan Lembaga


Pembangunan Industri Desa (RIDA).
Apakah tujuan agensi tersebut ditubuhkan?
A
B
C
D

38.

Perdana Menteri
Menteri Pertahanan
Yang di-Pertuan Agong
Mahkamah Persekutuan

Membangunkan masyarakat luar bandar


Menggalakkan kemasukan pelabur
Mengawal kemasukan buruh luar
Mengurangkan beban kerajaan

l.m

37.

1249/1

Cabaran Keenam Wawasan 2020 ialah membina masyarakat yang maju dan saintifik.

ho
o

36.

13

Bagaimanakah matlamat tersebut dapat dicapai?

Penghayatan prinsip Rukun Negara


Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan
Menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Mengukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum

af

te
r

sc

A
B
C
D

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/1

Gambar 3 adalah senjata yang memusnahkan bandar Hiroshima dan Nagasaki.

Gambar 3
.

l.m

39.

14

Mengapakah tindakan mengebom bandar tersebut dilakukan oleh Amerika Syarikat?

Negara-negara Selatan atau Negara Dunia Ketiga masih bergantung kepada negara maju dalam
pemasaran bahan mentah.
Mengapakah keadaan ini berlaku?
Ketandusan pemimpin berwibawa
Kehabisan bahan mentah
Kekurangan kepakaran
Ketiadaan sokongan negara berjiran

KERTAS SOALAN TAMAT

af

te
r

A
B
C
D

sc

40.

Membanteras ancaman komunis


Menguji keberkesanan teknologi moden
Mengalihkan perhatian Kuasa Bersekutu
Mengelakkan tempoh peperangan yang lama

ho
o

A
B
C
D

1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
Sejarah
Kertas 2
Ogos 2015
2 Jam

1249/2

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

SEJARAH
Kertas 2

l.m

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015


PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

ho
o

Dua Jam Tiga Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan:
1.

Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran


anda pada ruangan yang disediakan.

2.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:


Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab semua soalan di Bahagian A dan tiga soalan
daripada Bahagian B.

4.

Jawapan bagi Bahagian A hendaklah ditulis pada


ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

6.

Soalan

Markah
Penuh

10

10

10

10

20

20

20

20

20

10

20

11

20

Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini.


Ikat kertas jawapan bersama-sama kertas soalan ini
dan serahkan kepada Pengawas Peperiksaan pada
akhir peperiksaan.
B

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau


ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

af

7.

Bahagian

Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam


kertas jawapan.

te
r

5.

sc

3.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Jumlah

Markah
Diperoleh

100

___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.
1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Bahagian A
[ 40 markah ]
Jawab semua soalan.
1

Peningkatan pendidikan di Yunani berlaku dalam kalangan penduduk Athens dan


Sparta.
Jelaskan tujuan pendidikan di Yunani?

(a)

l.m

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

[2 markah]

(b)

Nyatakan dua aspek yang dititikberatkan untuk menjadi manusia cemerlang di

(i)

..................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................
[2 markah]

Bagaimanakah sistem pendidikan dijalankan di Sparta?

sc

(c)

ho
o

Athens.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

te
r

..............................................................................................................................

(d)

[2 markah]

Apakah kesan sekiranya rakyat dalam sesebuah negara tidak mendapat

af

pendidikan yang sempurna?


Berikan penjelasan anda.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
[4 markah]

1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
2

1249/2

Pernyataan berikut berkaitan dengan penubuhan kerajaan Islam di Madinah.


Piagam Madinah atau Sahifah Madinah merupakan sebuah pelembagaan bertulis yang telah
dirangka oleh Nabi Muhammad S.A.W pada tahun 622 masihi.

(a)

Apakah yang anda faham tentang piagam tersebut?

..............................................................................................................................

l.m

..............................................................................................................................

[2 markah ]

(c)

Nyatakan dua kandungan Piagam Madinah .


(i)

..................................................................................................................

(ii)

..................................................................................................................

ho
o

(b)

[2 markah]

Piagam Madinah penting kepada masyarakat Islam dan bukan Islam di


Madinah.

Beri komen anda terhadap pernyataan tersebut.

sc

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

te
r

..............................................................................................................................

(d)

[3 markah]

Konsep satu ummah sesuai untuk rakyat Malaysia?

af

Buktikan.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
[3 markah]

1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
3

1249/2

Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke 15 merupakan asas pembentukan negara


dan bangsa Malaysia.
(a)

Nyatakan dua ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
(i)

..................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................
[2 markah]

Senaraikan dua lambang kebesaran sultan yang diwarisi hingga kini daripada

(b)

l.m

Kesultanan Melayu Melaka.


(i)

..................................................................................................................

(ii)

..................................................................................................................
[2 markah]

Jelaskan unsur-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan di

ho
o

(c)

negeri- negeri Melayu

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

sc

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Mengapakah warisan sesuatu bangsa perlu dipertahankan dalam kehidupan

te
r

(d)

[3 markah]

sesebuah masyarakat?
Beri penjelasan anda.
..............................................................................................................................

af

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
[3 markah]

1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
4

1249/2

Sistem pemerintahan di Malaysia mengamalkan konsep pengasingan kuasa yang


dibahagikan kepada tiga cabang badan pemerintah. Salah satu daripadanya ialah
Badan Pelaksana (Eksekutif)
(a)

Jelaskan fungsi Jemaah Menteri.


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

l.m

..............................................................................................................................

[2 markah]

(b)

Badan Berkanun adalah agensi yang terletak di bawah sesuatu kementerian.


Nyatakan ciri-ciri badan berkanun.

ho
o

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Senaraikan dua agensi Badan Berkanun.

sc

(c)

[2 markah]

(i)

..................................................................................................................

(ii)

.................................................................................................................

te
r

[2 markah]

(d)

Pada pendapat anda, apakah rasional konsep pengasingan kuasa yang


diamalkan dalam sistem pemerintahan di Malaysia?

af

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
[4 markah]

1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/2

BAHAGIAN B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.

Kerajaan Angkor merupakan kerajaan agraria yang kuat dan terletak di Lembah
Sungai Mekong.
(a)

Jelaskan faktor perkembangan kerajaan Angkor.

5.

[4 markah]

Sejauhmanakah Tasik Tonle Sap menyumbang kepada perkembangan


kerajaan Angkor.

l.m

(b)

[4 markah]

(c)

i.

Kerajaan Angkor berjaya sebagai sebuah kerajaan agraria yang kuat


kerana masyarakatnya telah berusaha menguasai alam sekitar.

ii.

ho
o

Buktikan kebenaran pernyataan ini.

[6 markah]

Terdapat beberapa halangan yang telah membantutkan usaha kerajaan


untuk memperkasa bidang pertanian di negara kita.

6.

sc

Pada pendapat anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?


[6 markah]

Kedatangan Islam di Asia Tenggara telah membawa perubahan yang besar kepada

te
r

masyarakat Melayu tradisional dalam bidang sosiobudaya.


(a)

(b)

Huraikan pengaruh Islam dalam gaya hidup masyarakat Melayu tradisional.


[8 markah]

Berdasarkan huraian dalam 6 a, apakah kesan pengamalan gaya hidup Islam

af

terhadap masyarakat Malaysia pada hari ini?

(c)

[6 markah]
Mengapakah generasi muda pada hari ini masih kurang menghayati gaya
hidup masyarakat Timur?
[6 markah]

1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

7.

1249/2

Reformation merupakan suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16.
(a)

Terangkan faktor yang menyebabkan Gerakan Reformation


[4 markah]

(b)

Sejauhmanakah kesan Gerakan Reformation terhadap Eropah?


[4 markah]

(c)

i.

Gerakan Reformation membuktikan bahawa perubahan terhadap


sesuatu perkara perlu dilaksanakan untuk menghasilkan sesuatu yang

lebih baik. Sebagai seorang pelajar, apakah sikap yang perlu anda

l.m

miliki agar perubahan ke arah kemajuan diri dapat dilaksanakan?

[6 markah]

8.

Adakah sikap toleransi penting untuk mewujudkan masyarakat


Malaysia yang bersatu-padu?
Berikan pendapat anda.
[6 markah]

ho
o

ii.

Penentangan terhadap penjajahan British berlaku di negeri-negeri Melayu pada abad


ke-19.
(a)

Jelaskan tentang perjuangan tokoh berikut menentang British.


i.

(b)

[5 markah]

Mengapakah perjuangan kedua-dua tokoh tersebut mengalami kegagalan?


[6 markah]

Pada pendapat anda, apakah akan terjadi sekiranya penjajah British tidak

te
r

(b)

[5 markah]

Haji Abdul Rahman bin Limbong.

sc

ii.

Tok Janggut.

ditentang oleh pejuang tempatan pada waktu itu?

af

[4 markah]

1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
9.

1249/2

Kejayaan negara mendapatkan kemerdekaan adalah kejayaan hasil usaha semangat


pakatan murni.
(a)

Terangkan maksud pakatan murni.


[2 markah]

(b)

Huraikan usaha-usaha menghasilkan kerjasama politik antara kaum di Tanah


Melayu melalui pakatan murni
[6 markah]

(c)

i.

mengamalkan semangat pakatan murni?

Apakah kesan sekiranya generasi hari ini tidak menghayati dan

ii.

l.m

[6 markah]

Apakah iktibar daripada kejayaan semangat pakatan murni untuk


kemajuan negara pada masa hadapan?
Berikan penjelasan anda.

10.

ho
o

[6 markah]

Beberapa dasar pembangunan ekonomi telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia.


(a)

(b)

Nyatakan matlamat Dasar Pertanian Negara.

[4 markah]

Banyak kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan melalui dasar pembangunan

i.

ii.

[4 markah]

Mengapakah dasar pembangunan ekonomi penting kepada negara kita?

te
r

(c)

sc

ekonomi tersebut. Buktikan.

[6 markah]

Generasi muda Malaysia memainkan peranan penting dalam


memajukan ekonomi negara. Namun terdapat segelintir generasi muda

af

tidak mahu melibatkan diri dalam memajukan ekonomi negara.


Pada pendapat anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?
Berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut.

1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

[6 markah]

SULIT

SULIT

11

1249/2

Beberapa siri persidangan diadakan bagi menyelesaikan masalah yang timbul selepas
Perang Dunia Kedua. Rundingan tersebut gagal menemui jalan penyelesaian dan
membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin.

(a)

Jelaskan ciri-ciri blok dunia.

(b)

Pada pendapat anda, mengapakah Perang Dingin berlaku?

[4 markah]

(c)

i.

l.m

[4 markah]

Terangkan usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia


untuk mengelak daripada terlibat dalam konflik antarabangsa.

ii.

ho
o

[6 markah]

Menjelang tahun 1970-an kerajaan Malaysia mengamalkan dasar


berbaik-baik dengan semua negara.

Sejauhmanakah dasar tersebut berkesan dalam menjamin keamanan


negara?

af

te
r

sc

[6 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/2 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
Sejarah
Kertas 3
Ogos 2015

1249/3

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015

SEJARAH
Kertas 3

ho
o

Tema Umum

l.m

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

1. Kertas soalan ini mengandungi satu Tema Umum.

2. Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum tersebut dan membuat
persediaan awal sebelum hari peperiksaan.

af

te
r

sc

3. Kertas soalan ini mestilah diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh
peperiksaan.

___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak.
1249/3 2015 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/3

ARAHAN KEPADA GURU


Guru hendaklah memastikan Tema Umum diberikan kepada calon enam minggu
sebelum tarikh peperiksaan.

2.

Guru hendaklah menerangkan kepada calon tentang Tema Umum supaya calon
membuat persediaan untuk menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam Sejarah
1249/3 yang akan diberikan pada hari peperiksaan.

3.

Guru dibenarkan untuk membimbing calon dalam penyediaan dan pemilihan bahan
rujukan sebelum hari peperiksaan.

4.

Guru hendaklah menasihati calon memilih bahan rujukan yang sesuai dan mengenal
pasti kedudukan setiap maklumat di dalam sumber supaya tidak membuang masa untuk
mencari maklumat pada hari peperiksaan.

5.

Guru dilarang sama sekali menyediakan jawapan kepada calon dalam apa-apa
bentuk sekali pun.

6.

Guru hendaklah menasihati calon agar membuat salinan sumber maklumat berkaitan
yang diperoleh daripada buku ilmiah, majalah dan surat khabar untuk menjimatkan
ruang di atas meja pada hari peperiksaan.

ho
o

l.m

1.

ARAHAN KEPADA CALON

1. Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum dan membuat persediaan awal
sebelum hari peperiksaan.
2. Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan mengumpulkan
maklumat berkaitan.

sc

3. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan Tema
Umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam
Sejarah 1249/3.
4. Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah,
akhbar, internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan.

te
r

5. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota
bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik peperiksaan.
6. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam
dewan/bilik peperiksaan.

af

7. Penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan hendaklah tidak mengganggu calon lain.

1249/3 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/3

Tema Umum: Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

Perpaduan adalah isu yang sentiasa diberikan perhatian serius oleh kerajaan. Tanpa
perpaduan yang kukuh akan memungkinkan berlakunya konflik perkauman yang

boleh menjejaskan keharmonian hidup masyarakat dan keselamatan, seterusnya


kemajuan dan pembangunan negara.

l.m

- Berita Harian, 21 April 2014 -

af

te
r

sc

ho
o

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/3 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT
SEJARAH
Kertas 1
Ogos 2015

1249/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

SEJARAH
Kertas 1

.m

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015


PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

ho
ol

PERATURAN PEMARKAHAN

sc

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan

Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah

Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan. Kegunaanya khusus untuk pemeriksa

af
te
r

yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh

dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam
apa juga bentuk penulisan dan percetakan.

___________________________________________________________________________
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak.
1249/1 2015 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

D
D
C
A
D
A
C
A
B
D
B
A
B
B
C
D
A
D
C
D

No

Jawapan

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B
B
D
B
C
D
A
B
C
C
A
A
B
A
C
C
A
B
D
A

Halaman
Buku
Teks
13
15
44
39
68-69
68
86
99
107
125
138
131
145
164
164
268
198
222
233
250

.m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Halaman
Buku
Teks
22
32
13
48-49
51
82
77
113
118
132
147
167
197
181
185
180
215
232
259
255

ho
ol

Jawapan

af
te
r

sc

No

KERTAS 1

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/1 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

ho
ol

.m

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TINGKATAN 5
1249/2
SEJARAH
Kertas 2
OGOS
2015

BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEJARAH
Kertas 2

sc

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

af
te
r

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah
Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan. Kegunaanya khusus untuk pemeriksa
yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh
dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam
apa juga bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 24 halaman bercetak


1249/2(PP) 2015 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat sebelah]

Soalan

Markah

F1

Melahirkan manusia yang seimbang

F2

Untuk pencapaian rohani dan jasmani

F3

Melahirkan manusia yang cemerlang

F4

Memenuhi tuntutan mental dan fizikal

F5

Memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia

F6

Melahirkan warganegara yang sempurna

F7

Melahirkan warganegara yang gagah

F8

Melahirkan warganegara yang setia

1 (a)

Butiran

F1

Pendidikan

F2

Sukan

F3

Muzik

F4

Kesusasteraan

F5

Pidato

F6

Membaca

F7

Menghafal

F8

Menulis

ho
ol

1(b)

.m

(Mana-mana 2 x 1m) [Mak 2m]

1
1
1

1
1
1

(Mana-mana 2 x 1m) [Mak 2m]

F1

Membentuk warganegara tentera

F2

Mendidik tentera menjadi sempurna/gagah/setia kepada negara kota

1
1

sc

1 (c)

Mementingkan latihan fizikal

F4

Mengutamakan kemahiran menggunakan senjata

F5

Tidak mementingkan pendidikan mental

af
te
r

F3

1 (d)

(Mana-mana 3 x 1m) [Mak 3m]

F1 Kadar buta huruf tinggi

F2 Kedaulatan negara mudah digugat

F3 Taraf hidup rakyat rendah

F4 Ekonomi mundur

F5 Kadar kemiskinan tinggi

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

[Mak 3m]
(Mana-mana 3 X 1m)

Soalan
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Markah

Dikenali sebagai Sahifah Madinah


Perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad
Berpandukan wahyu Allah
Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah
Mencatatkan peraturan / tanggungjawab ketua negara dan rakyat
Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan
Islam
(Mana-mana 2 x 1m)

1
1
1
1
1
1

2 (a)

Butiran

Nabi Muhammad SAW pemimpin di Madinah


Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing - masing
Masyarakat Madinah dianggap satu ummah
Undang undang Islam diguna pakai
(Mana-mana 2 x 1m)

ho
ol

F1
F2
F3
F4

.m

2 (b)

( Rujuk m/s 126 buku teks- Semua rumusan diterima )

2 (c)

sc

Mementingkan keadilan/ketelusan semua kaum


Mengatur sistem perundangan yang lengkap/adil kepada semua pihak
Konsep keadilan sosial dipaktikkan
Tiada perbezaan taraf dalam masyarakat
(mana-mana jawapan yang munasabah)
(Mana-mana 3 x 1m)

af
te
r

F1
F2
F3
F4

[Mak 2m]

1
1
1
1
1
1
1
[Mak 2m]

1
1
1
1

[Mak 3m]

Masyarakat bersatu padu dan berbilang kaum


Masyarakat saling bekerjasama
Semua rakyat menghormati antara satu sama yang lai
Masalah diselesaikan melalui rundingan/musyawarah

1
1
1
1

(Mana-mana jawapan yang munasabah)


[Mak 3m]

ho
ol

.m

(Mana-mana 3 x 1m)

sc

F1
F2
F3
F4

af
te
r

2 (d)

Soalan

Markah

F1 Wilayah pengaruh

F2 Kerajaan

F3 Lambang-lambang

F4 Rakyat

F5 Keunggulan undang-undang

F6 Kedaulatan

3 (a)

Butiran

F1 Alat regalia
F2 Nobat
F3 Warna

ho
ol

F4 Bahasa

[Mak 2m]

1
1
1

F5 Undang undang

F6 Protokol

F7 Adat istiadat istana

F8 Tengkolok

F9 Cogan agama
F10 Gendik

sc

F11 Kalung
F13 Pending

af
te
r

3 (b)

.m

(Mana-mana 2 x 1m)

1
1
1
1

(Mana-mana 2 x 1m)

(Mak 2m)

3 (c)

F1 Sistem pemerintahan di Johor,Perak dan Pahang berdasarkan


pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka

F2 Sistem pemerintahan takhta di negeri-negeri tersebut


mementingkan jurai keturunan sebelah bapa

F3 Putera sulung dengan permaisurinya berpeluang mewarisi


1

F4 Kitab undang undang di Johor,Perak dan Pahang disalin dan

F5 Mengamalkan sistem pembesar empat lipatan

.m

dipinda berdasarkan Hukum Kanun Melaka

takhta kerajaan

F6 Berbeza gelaran pembesarnya yang diasaskan dengan keadaan


Tempatan

Penskoran :

(Mak 3m)

Menyatakan sebab sahaja

Sebab berserta huraian yang jelas dan contoh yang sesuai

sc

Sebab dihuraikan dengan jelas

af
te
r

3 (d)

ho
ol

(Mana-mana 3 x 1m)

(Mana-mana 3 x 1m)

3
(mak 3m )

Soalan
4 (a)

Butiran

Markah

F1 Merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan

F2 Pembuat dasar tertinggi negara

F3 Menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara

(Mana-mana 2 x 1m)

4 (b)

F1 Merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi

tertentu

(Mak 2m)

F3 Ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah

.m

F2 Mempunyai peruntukan kewangan tersendiri

F4 Bertanggungjawab kepada menteri yang berkenaan

F5 Mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab untuk mempercepat

ho
ol

pentadbiran

F6 Mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab untuk mempercepat

1
1
1
1

program pembangunan di bawah Rancangan Lima Tahun kerajaan

(Mana-mana 2 x 1m)

F2 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

F3 Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

sc

F1 Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia ( MIDA)

F4 Majlis Amanah Rakyat (MARA)

F5 Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

F6 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

F7 Khazanah Nasional

F8 Lembaga Minyak Sawit Malaysia

af
te
r

4 (c)

(Mak 2m)

( mana-mana jawapan yang munasabah )


(Mana-mana 3 x 1m)

(Mak 3m)

F1 Melicinkan pentadbiran

F2 Mengelakkan pertindihan bidang kuasa

F3 Mengelakkan penyalahgunaan kuasa akibat pemusatan kuasa

pada sesuatu badan


F4 Tiada gangguan daripada mana-mana badan yang lain

F5 Membolehkan setiap badan bertindak tanpa diganggu dan

dipengaruhi oleh badan yang lain


F6 Mewujudkan semak dan seimbang ( check & balance) antara kuasa
( Manamana jawapan yang munasabah )

ho
ol

.m

(Mana-mana 3 x 1m)

sc

tersebut.

af
te
r

4 (d)

(Mak 3m)

SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN B ESEI


Soalan
5(a)

Butiran
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Markah

Kedudukan berhampiran Tasik Tonle Sap


Sumber air untuk minuman dan pertanian
Mempunyai tanah yang subur sesuai untuk pertanian
Mempunyai iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun
Pembinaan sistem pengairan yang baik
Bekalan sumber protein seperti ikan air tawar dari Tasik Tonle Sap

Membekalkan sumber air minuman


Limpahan air dari sungai Mekong mengalir ke Tasik Tonle Sap
pada musim kemarau
Sekitar Tasik Tonle Sap menjadi subur akibat mendapan
lumpur pada musim kemarau
Membekalkan sumber protein seperti ikan
Air Tasik Tonle Sap dialirkan ke kawasan penanaman padi
Terusan dan sistem pengairan dapat dibina kerana aliran air
Tasik Tonle Sap
Menampung keperluan penanaman padi
Pembekalan beras yang cukup

.m

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

ho
ol

(b)

(Mak 4m)

[Mana-mana 4 x 1m]

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

[Mana-mana 4 x 1m] (Mak 4m)

H1
H2

sc

H3
H4
H5
H6

Tanah yang subur digunakan untuk pertanian


1
Tanaman yang ditanam disesuaikan dengan iklim panas dan
1
lembap sepanjang tahun
Ikan air tawar dimanfaat sebagai sumber protein
1
Menggunakan air Tasik Tonle Sap untuk mengairi sawah
1
Memanfaatkan musim banjir bagi menjadikan tasik semakin luas
1
Mendapan lumpur yang subur pada musim kemarau
1
dimanfaatkan
Sungai Mekong dimanfaatkan untuk tujuan pengairan.
1
Kawasan subur sekitar lembah Mekong dijadikan kawasan
1
pertanian
[Mana-mana jawapan yang munasabah]
[Mana-mana 6 x 1m] (Mak 6m)

H7
H8

af
te
r

(c) i

H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

Kurang tenaga mahir dalam sektor pertanian


Sistem pewarisan tanah yang diamalkan menyebabkan keluasan
tanah individu semakin mengecil
Persaingan dengan negara luar
Tiada sistem pengairan/terusan bagi mengawal banjir
Memajukan sistem perhubungan untuk memperbaiki sistem
pemasaran
Kebanyakan petani kecil tidak menggunakan teknologi moden
Golongan petani terlalu bergantung kepada subsidi kerajaan
Harga keluaran yang tdak stabil
Masalah cuaca yang tidak menentu mempengaruhi hasil keluaran

1
1
1
1
1
1
1
1
1

H1
H2

[Mana-mana jawapan yang munasabah]

sc

ho
ol

.m

[Mana-mana 6 x 1m] (Mak.6m)

af
te
r

(c) ii

Soalan

Markah

F1
Perubahan prinsip kepercayaan dan akidah
H1a Amalan protokol (hijabah) dijalankan
H1b Mengantikan pembacaan ciri dengan lafaz ikrar semasa upacara
pertabalan sultan
H1c Upacara perlantikan sultan dijalankan sebelum istiadat
pemakaman

1
1
1

F2
Hubungan antara individu dan pertalian keluarga
H2a Menghormati ibu bapa/orang yang lebih tua
H2b Panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua
C2b Pangilan pak long/ mak long
H3c Tidak boleh dipanggil nama yang sebenar
H4d Bercakap dengan suara yang rendah apabila bercakap dengan
orang yang lebih tua
H5e Menghormati tetamu
H6f Tetamu dihidangkan dengan makanan/ minuman

1
1
1
1
1
1

F3
H3a
H3b
H3c
H3d

Adap datang ke rumah orang


Hendaklah memberi salam
Tuan rumah hendaklah menjawab salam
Bersalam- salam apabila masuk kedalam rumah
Kanak kanak hendaklah mencium tangan orang yang
lebih tua
Baca bismillah sewaktu hendak makan/ minum

1
1
1
1
1

Amalan semangat gotong royong


Dalam majlis perkahwinan/ majlis berkhatan /majlis tamat
membaca al- Quran
Menanamkan semangat perpaduan
Masyarakat berpegang kepada bersatu teguh
bercerai roboh
Perpaduan ibarat seikat seperti sirih/serumpun seperti
serai/ sedencing seperti besi
[Mana-mana 8 x 1m]

1
1

F4
H4a

sc

H4b
H4c

ho
ol

H3e

.m

6(a)

Butiran

af
te
r

H4d

(b)

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Menanamkan semangat kerjasama


Semangat perpaduan berterusan
Menghormati orang tua
Pegangan agama yang kukuh
Masyarakat yang harmoni
Mematuhi undang - undang

1
1

1
1
1
1
(Mak 8m)

1
1
1
1
1
1
1

(Mana mana jawapan yang munasabah)


[Mana-mana 6 x 1m] (Mak 6m)

Masyarakat mementingkan kebendaan


Kurangnya didikan agama yang kukuh
Pengaruh dari luar
Masyarakat yang berpecah belah
Kurangnya program kemasyarakatan
Pengaruh media massa

1
1
1
1
1
1

(mana mana jawapan yang munasabah)

ho
ol

.m

[Mana-mana 6 x 1m] (Mak 6m)

sc

F1
F2
F3
F4
F5
F6

af
te
r

(c)

Soalan

Markah
1
1
1

F2
H2a
H2b
H2c
H2d

1
1
1
1
1

Kedudukan/amalan penguasa Gereja Katolik


Dipersoalkan oleh masyarakat
Tidak selari dengan kitab Bible
Mengamalkan gaya hidup pemerintah/bangsawan
Tidak mencerminkan kehidupan keagamaan

F1
Pembangunan keduniaan oleh Gereja
H1a Menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan terkuat
H1b Banyak kepincangan/rasuah berlaku

1
1

F4
Penciptaan mesin cetak
H4a Oleh Johann Gutenberg
H4b Bible dapat dihasilkan dalam masa singkat/harga murah

1
1
1

F5
Peranan Martin Luther
H5a Seorang professor ilmu teologi di university Wittenburg
H5b Menentang amalan indulgences
H5c Berpendapat manusia bergantung pada kekuatan rohani
H5d Mencabar kedudukan gereja/institusi paderi
H5e Mempersoalkan kewibawaan Gereja Roman Katolik/golongan
paderi
H5f Pendirian/ajarannya melahirkan mazhab Protestan/Lutheran

1
1
1
1
1
1
1
1

F6
Perkembangan gerakan Reformation di Eropah
H6a Mazhab Protestan berkembang ke Sweden/Denmark/Norway/
England
H6b Di Switzerland gerakan ini dipimpin oleh Huldreich Zwingli
H6c Selepas kematiannya gerakan dipimpin oleh John Calvin
[Mana-mana 4 x 1m]

1
1

sc

ho
ol

.m

F3 Unsur penyelewengan
H3a Penjualan sijil indulgences/surat pengampunan bagi penganut
Kristian yang melakukan dosa
H3b Kegiatan penjualan sijil ini merebak ke seluruh Eropah

af
te
r

7(a)

Butiran

1
1
[Mak.4m]

F1
Berlaku perbalahan agama
H1a mengakibatkan kemusnahan/peperangan
H1b negara Eropah berpecah/berperang mengikut mazhab masingmasing
H2b perang keagamaan di Perancis
H2c perang 30 tahun melibatkan Sepanyol/Jerman/Bohemia/
Denmark/Sweden

1
1
1

F2
Munculnya dua mazhab Kristian
H2a iaitu gereja Roman Katolik dan mazhab Protestan
H2b Masyarakat Eropah tidak dikuasai oleh satu mazhab sahaja

1
1
1

1
1

(b)

ho
ol

.m

F3
Kuasa golongan gereja merosot
H3a Dicabar secara terbuka
H3b Kuasa terhadap kerajaan/monarki berkurang
H3c Monarki ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di
Rom
H3d Raja Henry VIII memutuskan hubungan England dengan Gereja
Roman Katolik di Rom
H3e Beliau menjadi ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican
F4

Wujud sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab


Kristian
H4a dari segi mempergiatkan pendidikan
H4b dan menyebarkan fahaman Kristian
[Mana-mana 4 x 1m]
Bersikap terbuka menerima pandangan/kritikan orang lain
Berani mencuba sesuatu perkara yang baru
Bersikap kritis terhadap sesuatu perkara
Bersedia menerima ilmu-ilmu/idea-idea/ciptaan-ciptaan baru
Tidak takut menerima kegagalan
Berani menanggung risiko
Berfikir di luar kotak tentang sesuatu perkara
Kreatif untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan baru
Inovatif untuk menambahbaikkan ciptaan-ciptaan/idea-idea sedia ada

sc

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

af
te
r

(c) i

1
1
1
1
1
1
1

1
1
[Mak.4m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[Mana-mana jawapan yang munasabah]


[Mana-mana 6 x 1m]
[Mak.6m]

Ya/Penting
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

Kehidupan menjadi harmoni/aman/tenteram


Hak semua rakyat terjamin
Tidak berlaku huru-hara/pergaduhan kaum/rusuhan kaum
Saling hormat-menghormati
Bermesyuarat/berbincang untuk menyelesaikan masalah
Bermuafakat dalam setiap perkara
Tidak melakukan provokasi terhadap kaum lain
Bersikap terbuka terhadap pandangan kaum lain
Tidak menyentuh isu-isu sensitif kaum lain

1
1
1
1
1
1
1
1
1

(c) ii

[Mana-mana jawapan yang munasabah]

af
te
r

sc

ho
ol

.m

[Mana-mana 6 x 1m]

[Mak.6m]

Soalan

F8
F9

F1
F2
F3
F4
F5

F7
F8
F9

sc

F6

F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[Mana-mana 5 x 1m] (Mak 5m)


Tidak puas hati dengan sisitem cukai / undang undang tanah
1
Tidak menghiraukan peraturan dan bersama penduduk kampung
1
membersihkan tanah di Kuala Telemong
300 penduduk kampung berkumpul dan membuka tanah
1
milik Tengku Nik Maimunah
Meliputi kawasan dari Lubuk Batu hingga Kampung Pelam
1
Penduduk kampong disuraikan dengan kerjasama dari
1
Tengku Nik Maimunah
Penduduk Kampung marah dan melancarkan penentangan
1
bersenjata
Menyerang bangunan kerajaan di Kuala Berang dan berjaya
1
mendudukinya
British menggunakan nama sultan dan membawa 3 orang pembesar
1
untuk menawan semula kuala Berang
British menangkap serta memburu pengikut Haji Abdul Rahman
1
Limbong
Rakyat Melayu tidak menderhaka kepada sultan
1
Seramai 25 orang polis menyerang Kuala Telemong
1
Berjaya menumpaskan kebangkitan rakyat
1
11 orang penduduk tempatan terkorban
1
50 polis telah menyerang Haji Abdul Rahman Limbong
1
Haji Abdul Rahman Limbong berjaya ditawan
1
Dibuang daerah ke Makkah
(Mak 5m)
[Mana-mana 5 x 1m]

af
te
r

(a) ii

ho
ol

F10
F11
F12
F13
F14
F15

British memaksa penduduk membayar cukai


Tok Janggut engan membayar cukai
Bantahan tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir Putih
Pihak polis diarah menangkap Tok Janggut
Tok Janggut serang Pasir Putih dan berjaya mendudukinya
Sebuah kerajaan dibentuk
Engku Besar Jeram sebagai raja/Tok Janggut sebagai
Perdana Menteri/ Che Ishak sebagi Pegawai Daerah
British menggunakan nama sultan untuk menentang Tok Janggut
British membawa masuk pasukan tentera dari Negeri
Negeri Selat
Kapal Perang H.M.S Cadmus mendarat di Tumpat
British mula menyerang dari Saring
British menggunakan senjata mudan
Tok Janggut terkorban
Mayatnya diarak ke seluruh Pekan Kota Bahru
Digantung dipasar dalam keadaan kepala dibawah dan kaki ke atas

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Markah

.m

8 (a) i

Butiran

(b)

F1
F2
F3
F3
F5
F6
F7

Tidak mempunyai senjata moden


Pembesar Melayu tidak bersatu
Perjuangan bersifat setempat
Kekurangan ilmu pengetahuan
Terdapat pembesar Melayu yang menyokong penjajah
Penjajah menggunakan kuasa sultan
Penjajah mendapat bantuan dari luar

1
1
1
1
1
1
1

( mana mana jawapan yang munasabah )


[Mana-mana 6 x 1m]

1
1
1
1
1
1

.m

British menguasai ekonomi kawasan setempat


British berkuasa terhadap politik orang Melayu
Pembesar Melayu kehilangan kuasa
Keselamatan penduduk terancam
Maruah bangsa tercabar
Pendidikan orang Melayu mundur
( mana mana jawapan yang munasabah )

ho
ol

[Mana-mana 4 x 1m]

sc

F1
F2
F3
F4
F5
F6

af
te
r

(c)

[Mak 6m]

[Mak 4m]

Soalan
9 (a)

Butiran
F1
F2
F3
F4

Markah

Usaha semua kaum menghasilkan kerjasama


Tolak ansur politik melalui rundingan
Setiap kaum mempunyai tuntutan dan masalah tersendiri
Jalan penyelesaian menyatupadukan kaum-kaum

1
1
1
1

[Mana-mana 2 x 1m]
Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau
Communities Liason Committee (CLC)
H1a Peringkat permulaan CLC hanya dianggotai dua kaum terbesar
H1b Terdiri daripada orang Melayu dan Cina
H1c Orang Melayu bernaung di bawah UMNO
H1d Dipimpin oleh Dato Onn Jaafar
H1e Orang Cina dinaungi Persatuan Cina Malaya atau Malayan
Chinese Association (MCA)
H1f Dipimpin oleh Tan Cheng Lock
H1g Bulan ogos 1949 CLC dianggotai enam orang pemimpin Melayu,
enam orang pemimpin Cina dan seorang wakil kaum India,
Sri Lanka, Serani dan Eropah
H1h Penubuhan CLC adalah titik permulaan kerjasama kaum di
Persekutuan Tanah Melayu
H1i Perubahan kepada dasar UMNO kerana kesanggupan
berunding dengan kaum lain untuk kepentingan masa depan
negara
H1j Satu pendekatan baru dalam politik Persekutuan Tanah Melayu
H1k Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau Rural
Industrial Development Authority (RIDA)
H1l RIDA adalah hasil rundingan UMNO-CLC
H1m Tujuan RIDA untuk memajukan ekonomi dan pendidikan
masyarakat luar bandar terutama kaum Melayu
H1n RIDA dipengerusikan oleh Dato Onn Jaafar
H1o Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang
lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu atau bapa
telah menjadi rakyat Tanah Melayu
H1p Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai di
peringkat perbandaran, negeri dan Majlis Perundangan
Persekutuan (MPP)

F2
H2a
H2b
H2c

1
1
1
1

1
1
1
1
1

sc

ho
ol

.m

F1

af
te
r

(b)

[Mak 2m]

H2d

Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu


Dicadangkan oleh Dato Onn Jaafar
Dikecam hebat
Masyarakat Melayu enggan berkompromi untuk mengubah
struktur UMNO
Dato Onn meninggalkan UMNO

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

H3c
H3d
F4
H4a
H4b
H4c
H4d
H4e
F5
H5a
H5b
H5c

Persidangan Kebangsaan
Ditubuhkan oleh Sir Malcom MacDonald di Kings House,
Kuala Lumpur
Untuk mencapai kerjasama politik
Mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk
Persekutuan Tanah Melayu
Dipengerusikan oleh Dato Panglima Bukit Gantang
Disokong oleh beberapa orang Menteri Besar

1
1

Konvensyen Kebangsaan
Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin UMNO telah
menganjurkan ini bersama-sama MCA
Disertai pelbagai parti dan persatuan politik yang lain
Asas kepada pembentukan Parti Perikatan

[Mana-mana 6 x 1m]

Perpaduan akan hancur sehingga meruntuhkan negara


Negara hura-hara menyebabkan rakyat sengsara
Pentadbiran negara lemah mengakibatkan sukar mengecapi
kemajuan
H4
Penghapusan etnik boleh berlaku sehingga tidak wujud
ketenteraman
H5 Demonstrasi berlaku sehingga keamanan sukar dicapai
H6
Imej negara dipandang rendah oleh negara-negara di dunia
H7 Kedaulatan negara tergugat kerana kuasa asing mudah
campur tangan
H8 Kedudukan pemimpin tercabar kerana ada golongan akan cuba
menjatuhkan pemimpin
H9
Ekonomi negara akan jatuh kerana negara tidak stabil
H10 Pelabur luar tidak berminat melabur kerana negara hura-hara

sc

H1
H2
H3

af
te
r

(c) i

1
1
1
1

H3b

.m

H3a

Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya atau Independence


Malaya Party (IMP)
Dasar IMP menggunakan konsep kerjasama kaum dalam
sebuah parti
IMP terbuka kepada semua kaum yang mahu bekerja untuk
mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu
IMP gagal mendapat sambutan daripada pelbagai kaum
seperti kaum Cina, kaum India dan kaum lain di Tanah Melayu
Rasa perpaduan terlalu asing bagi mereka

ho
ol

F3

1
1
1
1
1
1
1
1

[Mak.6m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[Mana-mana jawapan yang munasabah]


[Mana-mana 6 x 1m]

[Mak.6m]

H5
H6
H7
H8

[Mana-mana jawapan yang munasabah]

1
1
1
1
1
1
1

H4

Mengutamakan perpaduan supaya rakyat hidup tenteram


Saling bekerjasama bagi meningkatkan ekonomi negara
Mengamalkan semangat tolak ansur bagi menjamin hidup
yang bahagia
Kesanggupan berkorban bagi mempertahankan negara dari
ancaman luar
Sanggup berkongsi kuasa dengan masyarakat pelbagai kaum
demi menjamin keharmonian
Ikhlas dalam perjuangan agar memperoleh kejayaan.
Sentiasa berfikiran rasional bagi menghindarkan berlakunya
kacau bilau dalam negara
Mengutamakan kepentingan negara lebih daripada diri
sendiri

.m

H1
H2
H3

sc

ho
ol

[Mana-mana 6 x 1m]

af
te
r

(c) ii

[Mak 6M]

Soalan

Markah

Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian


Meningkatkan kecekapan/keberkesanan pengurusan sumber
ekonomi negara
F3 Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil
F4 Memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport
F5 Menggalakkan pembukaan tanah baru di bawah FELDA/agensi
pembangunan wilayah/kerajaan negeri
F6 Memperkenalkan program pembangunan in-situ
F7 Kawasan berproduktiviti rendah dipulihkan
F8 Perkhidmatan sokongan disediakan
F9 Kemudahan pemasaran/kredit/subsidi/penyelidikan disediakan
F10 Penglibatan sektor swasta dalam penswastaan projek pertanian di
bawah Kementerian Pertanian diperkenalkan
[Mana-mana 4 x 1m]

1
1

F1
F2

1
1
1
1
1
1
1
1

F8
F9

sc

F10
F11
F12
F13

Penswastaan Tenaga Nasional Berhad


Penswastaan perkhidmatan pos
Penswastaan KTMB
Pembukaan tanah-tanah rancangan pembangunan/FELDA
Meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat
Pembangunan negara bertambah pesat
Meningkatkan mutu perkhidmatan agensi yang dulu di bawah
tanggungjawab kerajaan
Mengurangkan beban kewangan kerajaan
Mengurangkan tanggungjawab sosial kerajaan terhadap
kakitangan awam
Sistem perhubungan dan pengangkutan semakin cekap
Peluang pekerja memiliki saham dalam syarikat
Penswastaan Telekom Malaysia
Penswastaan Airod

ho
ol

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

[Mak.4m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[Mana-mana jawapan yang munasabah]

af
te
r

(b)

.m

10 (a)

Butiran

[Mana-mana 4 x 1m]
[Mak 4m]

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

sc

ho
ol

Sebab
F1
Tidak peka dengan dasar-dasar pembangunan ekonomi oleh
kerajaan
F2
Tiada informasi/maklumat tentang dasar-dasar pembangunan
ekonomi
F3
Tidak mahu mengambil bahagian dalam pembangunan ekonomi
negara
F4
Tidak berminat/tidak ambil peduli tentang ekonomi negara
F5
Lebih berminat dengan program-program/aktiviti-aktiviti hiburan
F6
Leka dengan gajet-gajet/melayari laman web pornografi
F7
Terlibat dengan gejala sosial
F8
Terlibat dengan kes-kes jenayah/penyalahgunaan dadah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(Mak 6m]

1
1
1
1
1
1
1
1

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

F1

[Mana-mana 3 x 1m]
Cadangan
Mengadakan sesi penerangan kepada generasi muda tentang
dasar-dasar ekonomi negara
Mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang ekonomi negara
kepada generasi muda
Menyebarkan maklumat/informasi tentang dasar-dasar ekonomi
negara menerusi pelbagai saluran media massa/internet
Melibatkan generasi muda secara langsung dalam pembangunan
ekonomi negara
Menekankan tanggungjawab generasi muda dalam pembangunan
ekonomi negara
Menggalakkan generasi muda melibatkan diri dalam kursuskursus/seminar-seminar keushawanan
Menyediakan insentif kepada generasi muda untuk melibatkan
diri dalam dunia korporat
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
(Mana mana 3 x 1m)

af
te
r

(c) ii

Memenuhi keperluan ekonomi moden yang berteraskan


perindustrian
Meningkatkan pendapatan negara
Meningkatkan pendapatan rakyat
Meningkatkan taraf hidup rakyat
Meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat
Mengurangkan beban kewangan kerajaan
Meningkatkan kerjasama sektor kerajaan dan sektor swasta
dalam membangunkan negara
Meningkatkan kecekapan/kualiti perkhidmatan
Meningkatkan produktiviti pengeluaran/barangan
Meningkatkan sistem perhubungan dan pengangkutan
Mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan
modal oleh sektor swasta
Merangsang penglibatan sektor swasta dalam pembangunan
negara
Membangunkan kawasan luar bandar
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
[Mana-mana 6 x 1m]

F1

.m

(c) i

F2
F3
F4
F5
F6
F7

[Mak.3m]
1
1
1
1
1
1
1
[Mak3m]

Soalan
11 (a)

Butiran
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Markah

Merujuk kepada negara-negara yang sehaluan


Semua ahli berusaha untuk bersatu
Bertindak secara bersama
Menjaga kepentingan sistem ahli
Tampil dalam pelbagai bentuk
Berdasarkan aspek politik / ekonomi / geografi / geopolitik

1
1
1
1
1
1

(b)

3-4

.m

Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas dan
pemahaman yang sangat jelas
Contoh yang sangat sesuai
Komunikasi / pengolahan sangat menarik

Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad
Contoh yang tidak sesuai / tiada contoh
Komunikasi / pengolahan tidak menarik

ho
ol

5-6

Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang jelas
Contoh yang sesuai
Komunikasi / pengolahan menarik

3-4

sc

Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas dan pemahaman yang
sangat jelas
Contoh yang sangat sesuai
Komunikasi / pengolahan sangat menarik

af
te
r

11(c)(i)

Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang jelas
Contoh yang sesuai
Komunikasi / pengolahan menarik

Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad
Contoh yang tidak sesuai / tiada contoh
Komunikasi / pengolahan tidak menarik

1-2

11(c)(ii) Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas dan pemahaman yang
sangat jelas
Contoh yang sangat sesuai
Komunikasi / pengolahan sangat menarik

ho
ol

.m

Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang terhad
Contoh yang tidak sesuai / tiada contoh
Komunikasi / pengolahan tidak menarik

af
te
r

sc

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

3-4

Penskoran:
Menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang jelas
Contoh yang sesuai
Komunikasi / pengolahan menarik

5-6

1-2

SULIT
Sejarah
Kertas 3
Ogos 2015

1249/3

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

SEJARAH
Kertas 3

l.m

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015


PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

rs
ch
oo

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah
Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan. Kegunaanya khusus untuk
pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini
tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh

af
te

dikeluarkan dalam apa juga bentuk penulisan dan percetakan.

_______________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak.
1249/3 2015 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/3(PP)

Butitiran
Pembangunan sosial untuk perpaduan di Malaysia
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Markah

Dilaksanakan melalui penglibatan aktiviti sosial


Perpaduan melalui pendidikan
Pembentukan Rukun Negara
Dasar kebudayaan Kebangsaan
Sukan untuk semua/perpaduan
Wawasan 2020
Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
(Fakta lain yang berkaitan)

Jumlah

1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

Perincian
1

2 (a)

l.m

Usaha-uasaha mewujudkan perpaduan di Malaysia melalui dasar:


Bahasa
F1 Bahasa Melayu sebagai Bahasa kebangsaan
H1a termaktub dalam perkara 152 perlembagaan Persekutuan

rs
ch
oo

F2 Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)


H2a melancarkan Minggu Bahasa/Bulan Bahasa untuk menggalakkan
penggunaan Bahasa Melayu
H2b melancarkan slogan Bahasa Jiwa Bangsa
Penubuhan sekolah menengah menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar
H3a Sekolah Alam Shah/sekolah Seri Puteri/ Sekolah Sultan Abdul Halim

1
1
1
1
1

F3

F4 Penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan tahun 1967.


H4a bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa
kebangsaan secara berperingkat pada tahun 1970
H4b menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
H4c bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah mulai 1982
H4d bahasa Melayu digunakan di mahkamah pada tahun 1990
(Mana-mana jawapan munasabah)

Kebudayaan
F1 Dasar Kebudayaan Kebangsaan
H1a Sebagai panduan membentuk/mengekalkan identiti Malaysia
H1b Memupuk dan memelihara keperibadian bangsa
H1c Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan
H1d Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
H1e Unsur kebudayaan lain yang sesuai diterima
H1f Islam sebagai unsur terpenting

af
te

2 (b)

2 (c)

[Mana-mana 10 x 1 m]

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 5 x 1 m]

Sukan
F1 Sukan sebagai alat menyatupadukan kaum tanpa mengira idologi
H1a Menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat
H1b Tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum

1
1
1
1
1
1
1
[10 m]

1
1
1
1
1
1
1
[5 m]
1
1
1

SULIT

1249/3(PP)

H1c
H1d
H1e
H1f

Butitiran
Membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka yang berminat
Merupakan aktiviti kokurikukum yang sangat digalakkan
Majlis Sukan Sekolah-sekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri
dan kebangsaan
Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali
(Mana-mana jawapan munasabah)

[5 m]

Jumlah

[20 m[

l.m

Pengenalan Ordinan Pelajaran 1952


mengambil kira Laporan Barnes dan Laporan Fenn Wu
bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar
pengajaran bahasa Cina dan Tamil disediakan jika ada permintaan
bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris
bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu

rs
ch
oo

F1
H1a
H1b
H1c
H1d
H1e
F2
H2a
H2b
H2c
H2d
H2e
H2f

H2g
F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e
H3f

H3g
H3h
H3i
H3j

1
1

[Mana-mana 5 x 1 m]

Kejayaan pemupukan perpaduan melalui dasar pendidikan

af
te

Markah
1
1

Perincian

1
1
1
1
1
1

Penyata Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957


Mengemukakan sistem persekolahan sama bagi semua penduduk
menyeragamkan kurikulum bercorak kebangsaan
penubuhan sekolah umum (rendah) menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar
Sekolah jenis umum (rendah) menggunakan bahasa
Inggeris/Cina/Tamil sebagai bahasa Pengantar
Sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai
bahasa pengantar
Sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai
bahasa pengantar
Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib diajar di semua sekolah

1
1
1

Laporan Rahman Talib mengkaji Ordinan Pelajaran 1960


Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan
Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan
Pelajaran percuma kepada pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa
mengira keturunan dan agama
Sekolah rendah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar ditukar kepada bahasa Melayu
Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah menengah
Pelajaran agama Islam diajarkan sekolah bantuan penuh kerajaan yang
tidak kurang 15 pelajar Islam
Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar di sekolah kebangsaan sekiranya
terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar
Semua peperiksaan awam dijalankan dalam bahasa Kebangsaan
penubuhan sekolah Vokasional untuk Murid yang lemah dalam SRP
Laporan Rahman Talib diterima menjadi Akta Pelajaran 1961

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

4
Butitiran

H4a
H4b
H4c
H4d
H4e
H4f
H4g
H4h
H4i
H4j
F5

Falsafah Pendidikan Kebangsaan pelengkap dasar pendidikan


kebangsaan
hala tuju sistem pendidikan negara untuk memupuk perpaduan kaum
memupuk integrasi nasional dalam konteks masyarakat Malaysia yang
pelbagai keturunan / adat resam / agama
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan /
berketerampilan / berakhlak mulia /bertanggungjawab
Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
Memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga
/ masyarakat / negara

rs
ch
oo

H5a
H5b

Jawatankuasa Kabinet 1974 mengkaji pelaksanaan sistem


pelajaran kebangsaan
mengenal pasti dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan
masyarakat yang bersatu padu/berdisilplin dan terlatih
menekankan penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira
kenaikan darjah secara automatik
penekanan terhadap sekolah vokasional
Sukatan pelajaran sekolah swasta
Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam pepepriksaan
Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan
pelaksannaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1982
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) tahun 1988
menekankan perkembangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

H5c

H5d
H5e

(Mana-mana jawapan munasabah)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jumlah

1
1
1
1
1
1
[20 m]

Peranan masyarakat Malaysia untuk mengukuhkan perpaduan


F1
H1a
H1b
H1c
H1d

af
te

F4

Markah

l.m

Perincian

1249/3(PP)

Mengamalkan prinsip Rukun Negara


memelihara corak hidup demokratik
membina masyarakat yang adil
menjamin sikap liberal
membina masyarakat progresif

1
1
1
1
1

F2 Kepercayaan kepada Tuhan


H2a berpegang tuguh kepada ajaran agama
H2b menghormati amalan kebebasan beragama

1
1
1

F3 Setia kepada raja dan negara


H3a Raja simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak istimewa peribumi
H3b menderhaka kepada raja bermaksud menderhaka kepada negara

1
1
1

F4
H4

1
1

Menyanjungi dan mempertahankan perlembagaan


menerima, mematuhi dan mempertahankan perlembagaan

SULIT

1249/3(PP)

Perincian

Butitiran

1
1
1
1

F6 Bersopan santun dan bertatasusila


H6a mengamalkan nilai murni melambangkan keperibadian
H6b saling hormat menghormati

1
1
1

Menghormati undang-undang
tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang
memdaulatkan undang-undang
mewujudkan keamanan dan kedamaian

F5
H5a
H5b
H5c

Jumlah

l.m

(Mana-mana jawapan munasabah)

F1
H1a
H1b

Tidak wujud keharmonian di antara kaum


saling prasangka dan benci membenci
tiada komunikasi dan interaksi mesra antara kaum

1
1
1

F2
H2a
H2b

Negara tidak aman


berlaku rusuhan antara kaum
negara huru hara dan keselamatan rakyat terancam

1
1
1

F3
H3a
H3b

Politik tidak stabil


memudahkan kuasa luar campur tangan dalam urusan negara
kedaulatan negara tergugat

1
1
1

F4
H4a

Negara sukar dimajukan


tiada kerjasama antara kaum untuk membangunkan negara

H4b

ekonomi tidak stabil dan kemiskinan sukar diatasi

1
1
1

(Mana-mana jawapan munasabah)

Jumlah

[10 m]

Isu-isu yang menjadikan usaha mengukuhkan perpaduan negara semakin


mencabar

af
te

[15 m]

Kesan terhadap bangsa dan negara sekiranya masyarakat tidak bersatu-padu

rs
ch
oo

Markah

F1
H1a
H1b
H1c
H1d

F2
H2a

Parti-parti berasaskan kaum


UMNO (Melayu)/MCA(Cina)/MIC (India)/DAP(Cina), PAS (Islam)
mengukuhkan sikap memperjuang kepentingan kaum masing-masing
mengukuhkan semangat perkauman
pertelingkahan penubuhan Sekolah Kebangsaan dan vernakular/
kedudukan bahasa Melayu bahasa Melayu/ agama Islam/hak
istimewa Melayu

1
1
1
1

Pendidikan vernakular
pendidikan mengikut bahasa ibunda terus menjadi isu hangat

1
1

SULIT

H2d

Butitiran
sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil.
menolak sistem pendidikan kebangsaan dan penggunaan bahasa
Melayu sebagai bahasa pengantar
usaha pemupukan kaum sejak kecil terjejas

F3
H3a
H3b
H3c

Agama dan kebudayaan yang berbeza


adat resam, bahasa dan sistem nilai yang berlainan
kurang memahami dan berprasangka buruk
menghalang pergaulan antara pelbagai kaum

F4
H4a
H4b
H4c

Penyalahgunaan media sosial


memainkan isu-isu yang boleh mewujudkan perbalahan antara kaum
sikap rasis/ fitnah dan menulis isu-isu sensitif dengan emosi
Facebook, whatsapp, Telegram, blog digunakan sebagai media sangat
cepat menyebar luas

1
1

1
1
1
1

Jumlah

rs
ch
oo

(Mana-Mana jawapan munasabah)

Markah
1

H2b
H2c

l.m

Perincian

1
1
1
1

[10 m]

Perpaduan kaum asas kemakmuran negara


F1
H1a
H1b
H1c

Mewujudkan kestabilan politik


pembangunan negara/ekonomi dapat dirancang dengan teratur
negara pesat membangun
taraf hidup rakyat meningkat

1
1
1
1

F2
H2a
H2b

Mewujudkan keharmonian antara kaum


wujud keamanan / keharmonian masyarakat
menjadi tumpuan kedatangan pelancong luar

1
1
1

F3
H3a
H3b

Mewujudkan masyarakat bertoleransi / bekerjasama


tanpa rusuhan kaum/pemberontakan dan pertumpahan darah
rakyat bebas / selamat menjalankan kehidupan harian

1
1
1

F4
H4a
H4b

Melahirkan masyarakat yang adil


rakyat berbilang kaum diberi peluang menikmati kekayaan negara
perasaan tidak puas hati rakyat berjaya diatasi

1
1
1

af
te

1249/3(PP)

[Mana-mana jawapan munasabah]

Jumlah

[ 10 m]

SULIT

1249/3(PP)

Perincian

7
Perpaduan antara kaum memupuk
semangat kerjasama
negara akan pesat membangun

1
1

F2
H2a

Masyarakat berbilang kaum saling memahami


melahirkan masyarakat yang hormat-menghormati dan sejahtera

1
1

F3
H3a

Mengamalkan dan menghayati Rukun Negara


agar rakyat berpegang pada ideologi yang sama serta negara akan
aman dan harmoni

F4
H4a

Menyokong sistem pendidikan kebangsaan untuk perpaduan


akan mengukuhkan jati diri bangsa dan semangat patriotisme rakyat

1
1

F5
H5a

Sikap tolak ansur dan musyawarah penting untuk perpaduan


agar wujud kestabilan politik negara

1
1

l.m

F1
H1a

[Mana-mana jawapan munasabah]

Markah

Iktibar yang diperoleh daripada kejayaan dasar pembangunan sosial

rs
ch
oo

Butitiran

Jumlah

[5m]

Kesimpulan:

Pengetahuan yang diperoleh


Nilai-nilai murni
Unsur patriotisme
Harapan menjadikan bangsa dan negara

1
1
1
2
Jumlah

af
te

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/3 2015 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

[5 m]