Anda di halaman 1dari 1

GRADE 7

Sagutang-papel
FILIPINO 2-2

Brightwoods School
High School Department
SY 2014-2015

Pangalan: _______________________________

Petsa: ______________

Marka:

A. Panuto: Basahin ang pangungusap, Ayusin ang salitang nakasalungguhit at gawing gabay ang
kasingkahulugan nito. Isulat sa patlang ang sagot.
_______________ 1. Sa kaniyang paglalakbay, inabot siya ng A H A G P K A O P kaya't
namahinga sandali. (Kasingkahulugan = pagkapagod)
_______________ 2. Galit na galit si Lam-ang sa D A N T I B A na sinapit ng ama kaya mabilis na
nilakbay ang tirahan ng mga Igorote. (Kasingkahulugan = nalaman)
_______________ 3. P U I K P A G N S P U A niya ang mga ito sa pamamagitan ng dalang mga
sandata at anting-anting. (Kasingkahulugan = nilabanan)
_______________ 4. Ang tandang ay tumilaok at isang bahay ang W A U N B L A sa tabi.
(Kasingkahulugan = natumba)
_______________ 5. Ang aso naman ang pinatahol niya at sa isang iglap, T M I N G D U I ulit ang
bahay na natumba. (Kasingkahulugan = nabuo)
_______________ 6. Si Ines ay W D U M G U A N sa may bintana at pinagmasdan sila.
(Kasingkahulugan = sumilip)
_______________ 7. Hindi L A O N N A G ay nawala ang kanyang pagmamahal sa dayuhang
lugar na kanyang binisita. (Kasingkahulugan = nagtagal)
_______________ 8. Hindi niya inaasahang T N K L S N A U A A niya ang tinatagong sikreto ng
kanyang mga kaibigan. (Kasingkahulugan = nalaman)
_______________ 9. Siya ay D D N P P A A A sa isang di kilalang lugar na malapit sa isang ilog at
mga malalaking bato. (Kahulugan = napunta sa isang lugar)
_______________ 10. Siya ay N A B I G A H I N sa walang katulad na ganda ng Puerto Princesa
Subterranean River National Park. (Kasingkahulugan = nagandahan)