Anda di halaman 1dari 11

BED0013

TUGASAN
EKONOMI DAN MASYARAKAT

Disediakan Oleh:
NO MATRIK: MD 0950014
NAMA: MOHD KHAIRUDIN BIN MALEK
NO MATRIK: MD 0950015
NAMA: MUSTAPA KAMAL BIN OTHMAN
NO MATRIK: MD 0950036
NAMA: NORHASLIZA BINTI MOHD NOOR
NO MATRIK: MD 0950048
NAMA: MOHD FADHILAH BIN DAUD @ ABDULLAH
NO MATRIK: MD 0950089
NAMA: NORMAYUDI BIN ABU BAKAR

Kepada
Pensyarah: ADAM FARIZ BIN JUSOH
Tarikh Hantar: 29 APRIL 2011
BAHAGIAN A

Soalan 1
a)

Keluk Permintaan dan Keluk Penawaran:


Harga, P
(RM per Kg)
D

10

S Penawaran untuk Anggur

8
6

Titik Keseimbangan

Permintaan untuk Anggur

b)

Kuantiti, Q
(Kg)

S
4

10

11

14

Kesimbangan pasaran ialah pada P = Rm 6.00 ; Q = 6Kg

c)
Harga pada Rm 4.00 sekilogram, terdapat kekurangan penawaran iaitu suatu keadaan
dimana kuantiti Q ditawarkan kurang dari kuntiti Q diminta.
Qs < Qd = Kurang penawaran
Soalan 2
a)

Keluk Permintaan dan Keluk Penawaran:

Harga, P
(RM per Kg)
20

DD

Permintaan untuk Kasut


S

Penawaran untuk Kasut

18
16
E

14

Titik Keseimbangan

12
10
8
S

b)

Kuantiti, Q
(Kg)
Kesimbangan
Harga1300
P = Rm
14.00 ; Kuantiti Q = 1100 Unit.
800
900 pasaran
1000 ialah
1100 pada
1200
1400

c)
Harga pada Rm 18.00 Seunit, terdapat lebihan penawaran iaitu suatu keadaan dimana
kuantiti ditawarkan lebih banyak dari kuantiti diminta.
Qs > Qd = Lebihan penawaran
Soalan 3
a)

i)

Ex

= % QA
% Pk
= QA1 - QA0 / QA0 x 100
PK1 - PK0 / PK0 x 100
= (130 - 100) / 100 x 100
(6 - 5) / 5 x 100
= 30
20
= 1.5

ii)

Ex

= % QA
% Pk
= QA1 - QA0 / QA0 x 100
PK1 - PK0 / PK0 x 100
= (40 - 80) / 80 x 100
(6 - 5) / 5 x 100
= -50
20
= -2.5

iii)

Ex

= % QA

% Pk
= QA1 - QA0 / QA0 x 100
PK1 - PK0 / PK0 x 100
= (60 - 60) / 60 x 100
(6 - 5) / 5 x 100
= 0
20
= 0

b)

i)

Ex = 1.5 (Barang K & A ialah barang pengganti)

ii)

Ex = -2.5 (Barang K & A ialah barang penggenap)

iii)

Ex = 0 (Barang K & A tidak berkaitan)

Soalan 4
a)

Ey

=%Q
%y
= Q1 - Q0 / Q0 x 100
Y1 - Y0 / Y0 x 100
= (15 - 10) / 10 x 100
(1500 - 1200) / 1200 x 100
= 50
25
=2
Oleh sebab itu : 1 < Ey < = Barang Mewah.

Soalan 5

a)

Ep

=%Q
%p
= Q1 - Q0 / Q0 x 100
P1 - P0 / P0 x 100
= (100 - 80) / 80 x 100
(45 - 50) / 50 x 100
= 25
-10
= -2.5

Soalan 6
a)

NX

= Eksport (>) Import (M)


= 70 150
= -80

b)

KDNK=
Item

$ billion

Keuntungan perusahaan

$ 460

Eksport

Bunga bersih

$ 110

Perbelanjaan isi rumah

$ 3740

Perbelanjaan kerajaan

$ 770

Sewa

$ 160

Pelaburan swasta dan kerajaan

$ 380

Jumlah

$ 5690

Susut nilai

$ 230

Import

$ 150

Jumlah KNDK

$ 5310

70

Tolak

Soalan 7
Item

$ billion

Keuntungan perusahaan

850

Bunga bersih

90

Upah dan gaji

$ 5040

Pendapatan perusahaan persendirian

$ 3800

Perbelanjaan kerajaan

670

Sewa

990

Pelaburan swasta dan kerajaan

380

Jumlah

$ 11820

Susut nilai

Jumlah KDNK

$ 11490

Tolak

330

Soalan 8
108 - 100 x100
100

x 100

100

= 8%
BAHAGIAN B
Soalan 1
a)

Permintaan telur ayam meningkat keluk permintaan telur ayam berubah kekanan.

b)

Penawaran tanaman citrus menurun keluk penawaran tanaman citrus berubah kekiri.

c)
Penawaran aiskrim rendah lemak meningkat keluk penawaran aiskrim rendah lemak
berubah kekiri.
d)
Pemintaan kereta bersaiz kecil meningkat keluk permintaan kereta bersaiz berubah
kekanan.
e)
Permintaan minuman berkarbonat Pepsi menurun keluk Permintaan minuman
berkarbonat Pepsi berubah kekiri.

Soalan 2
Kes 1 :

Struktur pasaran yang dimaksudkan kes 1 adalah struktur pasaran persaingan

sempurna kerana ia adalah sebuah pasaran yang terdiri daripada bank-bank yang bersifat

homogen. Ini bermaksud produk di pasaran mempunyai barang pengganti sempurna.Ciri-ciri


seperti bilangan peminjam yang ramai dan pemberi pinjaman yang banyak dan harga tidak
ditentukan oleh firma tapi ia ditentukan oleh bank negara. Firma dikatakan sebagai pengambil
harga iaitu menerima harga yang telah ditetapkan dalam pasaran melalui kuasa permintaan
dan penawaran. Setiap firma adalah bebas untuk masuk atau keluar dari pasaran. Firma baru
akan masuk apabila tingkat keuntungan adalah tinggi dan keluar dari pasaran apabila tingkat
keuntungan semakin berkurangan. Pengetahuan yang sempurna menjamin hanya ada satu
tingkat harga sahaja di pasaran.
Kes 2:

Struktur pasaran yang dimaksudkan kes 2 adalah struktur manopoli dimana

satu bentuk pasaran yang terdiri daripada seorang penjual tunggal yang menjual keluaran
yang tidak mempunyai pengganti hampir serta terdapat sekatan kemasukan ke dalam industri
tersebut. Ini disebabkan firma ini tiada penganti sempurna oleh itu tiada persaingan. Hanya
satu firma yang menawarkan perkhidmatan ini dan firma ini yang sendiri menentukan
harganya sendiri.
Kes 3:

Struktur pasaran yang dimaksudkan kes 3 adalah struktur oligopoli dimana

satu pasaran yang terdapat jumlah firma yang sedikit (biasanya lebih dari dua buah firma)
tetapi saiz yang agak besar dan menguasai sebahagian besar bahagian pasaran (market share).
Ini kerana firma oligopoli mengeluarkan produk homogen (serupa) dan ada yang
mengeluarkan produk yang berbeza. Ia juga boleh diganti dengan mudah antara satu sama lain
tanpa menjejaskan tujuan penggunaannya. Walaubagaimanapun produknya tetap berbeza dari
segi penghasilan dan jenama. Penentuan harga adalah berasaskan prinsip kerjasama (saling
bergantungan) bagi membolehkan ianya ditentukan dengan harga yang tinggi. Ia juga dikawal
oleh persatuan pengeluar minyak berdasarkan pakatan dan kerjasama. Firma di pasaran
oligopoli menjalankan persaingan bukan harga seperti pengiklanan, membezakan keluaran
dari segi reka bentuk, jenama, tawaran hadiah percuma dan istimewa.

Soalan 3

Tiga (3) masalah yang disebabkan oleh kemasukan pekerja asing yang tidak disekat ke negara
kita:
i)

Firma tidak akan mengambil pekerja tempatan malah lebih menguntungkan dengan

mengambil pekerja asing. Oleh itu pengangguran rakyat tempatan akan meningkat tahun demi
tahun disebabkan firma lebih senang menawarkan gaji lebih murah kepada pekerja asing
daripada rakyat tempatan.
ii)

Masalah keselamatan iaitu jenayah akan meningkat yang membabitkan pendatang

asing dimana mempunyai rekod jenayah lampau di negara asal dan menimbulkan keganasan
disini.
iii)

Rasa kurang senang oleh rakyat tempatan dengan kebanjiran pekerja asing di negara

ini dimana sesetengah tempat seperti Kuala Lumpur menjadi tumpuan mereka untuk
berkumpul atau mencari rezeki. Masalah komunikasi yang agak sukar dengan mereka.
Soalan 4
Peningkatan perbelanjaan ketenteraan seperti membeli kereta kebal, senjata api, kapal
selam tidak akan meningkatkan taraf hidup walaupun nilai Keluaran Negara Kasar pada tahun
tersebut meningkat. Ini kerana ia adalah jenis perbelanjaan pembangunan dari segi
keselamatan negara bagi mempertingkatkan pertahanan negara daripada pencerobohan atau
ancaman dari negara luar. Ia juga memain peranan dari segi ekonomi negara untuk
memperlihatkan dimata dunia akan kestabilan negara dari pelbagai segi termasuk pertahanan
negara. Ia juga untuk menyakinkan pelabur-pelabur luar agar masuk ke negara ini. Dengan itu
ia akan mengalakkan pelaburan melalui projek-projek sedemikian.
Soalan 5
Ciri-ciri wang yang baik adalah mudah untuk dikenali dan sukar untuk ditiru yang
terdapat pada wang RM5, RM10, dan RM50 ketika ini berada di dalam edaran di negara kita.
Antara Ciri-ciri tersebut adalah:

Bil

Nilai Wang

Warna

Rekebentuk

Materiel

1.

RM5

Hijau

Lambang kemajuan
seperti KLCC, KLIA.

Pembangunan Polimer

2.

RM10

Merah

Lambang kemajuan Pengangkutan Kertas bermutu


seperti Kapal Terbang, Kapal Laut, tinggi
MAS,MISC,Putra LRT.

3.

RM50

Biru

Lambang Hasil Negara seperti Planta Kapas


Minyak.

a) Ciri-ciri keselamatan RM5 yang dikekalkan:


Cetakan timbul (intaglio)
Tanda pandang telus
Tulisan huruf mikro
Ciri Braille
Nombor novel
b) Ciri-ciri keselamatan yang dikeluarkan :
Potret tanda bayang
Benang keselamatan
Benang serat keselamatan
Imej pendam
c) Ciri-ciri keselamatan baru yang diperkenalkan :
Tingkap pandang telus dengan imej tanda bayang Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya
Cetakan timbul angka 5 pada tingkap pandang telus
Logo Bank di bahagian hadapan wang polimer
Tingkap legap (tingkap tidak telus) dengan imej logo Bank di bahagian belakang wang
polimer
d) Perubahan kecil teks yang terdapat pada wang polimer :
Saiz perkataan Jawi di sebelah kiri dikecilkan
Perkataan Jawi dan nombor siri (menegak) di sebelah kiri bertukar tempat
Frasa WANG KERTAS INI SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI diubah kepada
WANG INI SAH DIPERLAKUKAN DENGAN NILAI
Reka bentuk dan ciri keselamatan wang polimer RM 5 dipaparkan di dalam poster dan
risalah yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia

Ciri-ciri keselamatan wang kertas RM 10 dengan versi baru yang dilengkapi jalur
holografi ubahan optik di bahagian hadapan (sama seperti jalur yang digunakan pada wang
kertas RM 50 dan RM 100).
Pengenalan jalur holografi ini merupakan usaha berterusan Bank Negara Malaysia
untuk mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan wang kertas Malaysia. Jalur holografi ini
membuatkan wang kertas lebih sukar dipalsukan tetapi mudah dikenal pasti oleh orang ramai.
Pada dasarnya RM 10 versi baru ini masih mengekalkan reka bentuk, warna, ciri-ciri
keselamatan dan ukuran yang asal. Tiada sebarang perubahan ketara dibuat pada reka bentuk
di bahagian hadapan dan belakang wang kertas RM 10 versi baru ini kecuali jalur holografi
tersebut.
Wang kertas versi baru ini dicetak menggunakan bahan yang sama dengan wang kertas
Malaysia yang ada dalam edaran.

Ciri-ciri keselamatan wang kertas RM 50 adalah Kertas yang digunakan adalah


dihasilkan daripada kertas yang bermutu tinggi yang diperbuat daripada kapas. Apabila
disentuh, wang kertas terasa kesat dan apabila diramas ianya menghasilkan bunyi kerangupan
yang unik.
Potret Yang di-Pertuan Agong Pertama yang terdapat di sebelah kanan wang kertas
adalah satu ciri pencegahan pemalsuan yang sukar untuk disalin atau dikeluarkan semula.
Sekiranya ditatap pada cahaya, potret Tanda Bayang ialah imej samar-samar potret
Yang di-Pertuan Agong Pertama boleh dilihat pada petak kosong di sebelah kiri wang kertas.
Imej daripada cahaya ini bercorak tiga dimensi dengan alunan warna gelap dan terang yang
berbeza-beza dalam keadaan lembut dan berbayang, tanpa garisan luar yang nyata.
Dibahagian bawah potret tanda bayang ini terdapat angka berkaitan. Sebagai contoh, angka
dipaparkan untuk demominasi RM 50.
Benang Keselamatan juga merupakan ciri-ciri keselamatan wang kertas yang ditenun
di permukaan sebelah belakang wang kertas tersebut. Apabila dilihat pada cahaya, benang ini

kelihatan seperti satu garisan lurus yang kehitaman dengan huruf dan nombor yang berkaitan
dicetak berulang kali.
Ciri-ciri LEAD adalah disebelah kanan wang kertas denominasi RM 50 terdapat jalur
hologram yang berkilau. Jalur hologram ini mengandungi tiga perkara iaitu imej yang sama
dengan yang terdapat di sebelah kanan potret Yang di-Pertuan Agong Pertama, imej juga
menunjukkan angka denominasi seperti RM 50 dan imej huruf-huruf BNM.