Anda di halaman 1dari 3

UGD 1123

ETIKA PERNIAGAAN
(SEMESTER OGOS 2010 / BAHAGIAN 1)

TUGASAN 1
NAMA

: NORMAYUDI BIN ABU BAKAR (MD0950089)

PENSYARAH : EN NIZAM

TARIKH

TUGASAN 1

: 27 SEPT 10

1. Contoh Ethical Egoist dan Altruist seperti berikut:


Ethical Egoist
a) Seorang pekerja stesyen minyak telah

Altruist
a) Seorang doktor terpaksa membatalkan

mengurangkan sukatan liter bahanapi pada

temujanji dengan teman wanitanya kerana

meter pam berbanding harga pasaran yang

terdapat banyak pesakit yang datang ke

berkuatkuasa setelah diarahkan oleh

kliniknya untuk mendapatkan rawatan segera.

majikannya yang ingin mengangut keuntungan


lebih dengan menipu pelanggannya. Pekerja
tersebut terpaksa menyembunyikan perkara
tersebut kerana takut diberhentikan kerja.
b) Pengusaha kilang sardin cap ayam telah

b) Peniaga kedai runcit telah menerima

mengarahkan pekerja bawahannya membuat

kembali makanan dalam tin yang telah

repacking (bungkusan semula) sardin yang

dipulangkan oleh seorang pembeli kerana di

telah tamat tempoh jangka hayatnya setelah

dapati telah rosak bungkusannya. Peniaga

dipulangkan semula oleh penjual kerana tidak

tersebut tidak mahu pembelinya mengalami

mahu menanggung kerugian kos bahan

masalah kesihatan sekiranya memakan

mentah. Majikan mengugut pekerja

makanan tersebut dan tindakan peniaga

bawahannya supaya tidak menyebarkan

tersebut dapat mengekalkan lagi pelanggannya

perkara ini sekiranya tidak ingin dibuang kerja.


c) Penjual nasi lemak telah menggunakan

untuk terus membeli di kedainya.


c) Seorang pengurus hotel terpaksa menutup

kembali sambal nasi lemak lebihan semalam

premis hotelnya dari beroperasi disebabkan

untuk jualan hari tersebut kepada pembelinya

banggunan hotelnya mengalami masalah

kerana tidak mahu menanggung kos jualan

keretakan banggunan dan boleh mengancam

yang meningkat dan ingin mendapatkan

keselamatan pelanggannya sekiranya menginap

keuntungan lebih hasil dari jualan tersebut.


d) Pekerja sebuah bengkel kereta telah menipu

di hotel tersebut.
d) Seorang pengusaha premis makanan

pelanggannya yang menghantar kereta

terpaksa menutup premisnya daripada

kepadanya untuk dibaiki. Pekerja tersebut telah

beroperasi disebabkan bekalan air mentah yang

memberitahu pelanggannya bahawa kereta

disalurkan ke premisnya telah dicemari oleh

mengalami kerosakan yang serius dan pelbagai

virus kencing tikus yang boleh membahayakan

alatganti perlu ditukar sedangkan kereta

pelanggannya sungguhpun beliau terpaksa

tersebut mengalami kerosakan kecil.


e) Pemaju syarikat pembangunan perumahan

menanggung kerugian.
e) Pemilik sebuah panggung wayang sanggup

telah mengurangkan jumlah simen yang

menanggung kerugian dengan membayar

sepatutnya digunakan untuk menyiapkan

kembali harga tiket wayang kepada

sesuatu projek perumahan kerana ingin

penontonnya kerana ketiadaan bekalan elektrik

mengurangkan kos bahan mentah yang

semasa tayangan sedang berlangsung.

semakin meningkat dan ingin mendapatkan


keuntungan yang lebih daripada pembeli
rumah.