Anda di halaman 1dari 13

TEKNIK

MENJAWAB
SEJARAH STPM
RONI GIPIN
KETUA UNIT SEJARAH TINGKATAN 6
SMK TUN FUAD STEPHENS, TUARAN

LATAR BELAKANG SISTEM


PENTAKSIRAN BARU STPM
MESYUARAT JEMAAH MENTERI 4 JANUARI 2012
MELULUSKAN PERLAKSANAAN SISTEM
PENTAKSIRAN BARU STPM SISTEM MODULAR
PERUBAHAN
SUKATAN
SISTEM PENGGAL
KAEDAH PENTAKSIRAN
BERPUSAT SUMATIF/UJIAN BERTULIS
KERJA KURSUS - FORMATIF

TEKNIK MEMERIKSA/RUBRIK
KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILL) DITERAPKAN
DLM KURIKULUM.

RUBRIK BAHARU
940 SEJARAH STPM

PENILAIAN TERHADAP
JAWAPAN
BERBENTUK IMPRESSION
MESTI ESEI BERFORMAT PENDAHULUAN,
PENGEMBANGAN ISI DAN KESIMPULAN.
FAKTA YANG TEPAT DAN JELAS AYAT PERTAMA
MEMPERLIHATKAN KEMATANGAN CALON
BERHUJAH, MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN, ADA
DAYA KRITIK, PERBANDINGAN, PANDAGAN AHLI
SEJARAH DLL.

CIRI-CIRI PENDAHULUAN YANG BAIK


WAJIB ADA MARKAH KOMUNIKASI
MEMPERLIHATKAN PEMAHAMAN CALON
TERHADAP KEHENDAK SOALAN.
MENGGAMBARKAN LATARBELAKANG TAJUK/ISU
YANG DISOAL
MENGGAMBARKAN ISI-ISI YANG BAKAL
DIHURAIKAN
1 PERENGGAN SAHAJA
SOALAN 2 NEGARA/ASPEK KEDUA-DUA MESTI
DINYATAKAN

PENGEMBANGAN
ISI/FAKTA
SETIAP PERENGGAN MESTI MEMPUNYAI FAKTA
FAKTA MESTI DI AWAL PERENGGAN/AYAT PERTAMA
BERKAITAN KEHENDAK SOALAN.
MESTI JELAS DAN TEPAT
SETIAP FAKTA MESTI DIHURAIKAN DALAM SATU
PERENGGAN SAHAJA.
CONTOH-CONTOH BEBERAPA CONTOH YANG
TEPAT DAN RELEVAN BERTUJUAN MENYOKONG
FAKTA.
SOALAN FAKTOR/SEBAB, KESAN PERLU PENEGASAN.
PENDAPAT AHLI SEJARAH AMAT PENTING!
4-5 FAKTA PALING IDEAL.
PANJANG PERENGGAN 6-7 AYAT

KESIMPULAN

WAJIB MARKAH KOMUNIKASI


BERSIFAT RUMUSAN
TIDAK MENYENARAIKAN ISI SAHAJA
PENEGASAN FAKTA
FAKTA YANG DOMINAN
KESAN PERISTIWA/ISU TEKNIK KAJIAN MASA
DEPAN

KELEMAHAN-KELEMAHAN
CALON
JAWAPAN TIDAK MENEPATI KEHENDAK SOALAN
FAKTA TEPAT TETAPI HURAIAN TIDAK MENJAWAB
KEHENDAK SOALAN.
CALON HANYA MENJAWAB SEBAHAGIAN
KEHENDAK SOALAN SAHAJA PERBANDINGAN, 2
NEGARA/ASPEK DLL.
TAAKULAN LEMAH - JAWAPAN TERLALU RINGKAS
DAN UMUM TANPA CONTOH.
CALON TIDAK MEMAHAMI ISTILAH SOALAN/KATA
TUGAS
ARAS RENDAH - HURAIKAN, GALURKAN,
JELASKAN,NYATAKAN
ARAS SEDERHANA - BINCANGKAN, SEJAUHMANAKAH,
BANDINGKAN
ARAS TINGGI ANALISISKAN, NILAIKAN.

KELEMAHAN-KELEMAHAN
CALON
KOMUNIKASI LEMAH FAKTA TIDAK TERSUSUN:
PENTING KEPADA KURANG PENTING
HIERARKI/SUSUNLAPIS
PROSES/KRONOLOGI/TIME FRAME
CTH: SEBAB PEPERANGAN SEBAB SERTA MERTA MESTI ISI
TERAKHIR.

KESALAHAN BAHASA EJAAN, AYAT TIDAK DRAMATIK


HURAIAN LONGGAR/TIDAK FOKUS TIDAK ADA PERKAITAN DI
ANTARA AYAT.
TEKNIK PENGENALAN DAN KESIMPULAN LEMAH

MASA MENJAWAB TIDAK DIURUS DENGAN BAIK 1 SOALAN


30 MINIT RANGKA JAWAPAN WAJIB ADA
TERLALU BERGANTUNG KEPADA BUKU RUJUKAN DAN NOTA
GURU TIDAK BUAT PENGAYAAN, LATIHAN KENDIRI DLL
TERLALU BERGANTUNG KEPADA KERTAS RAMALAN TIDAK
MENJAWAB KEHENDAK SOALAN.

JANGAN BUAT!
JAWAPAN BENTUK POIN/NOTA RINGKAS
AYAT TIDAK LENGKAP
CTH: Kegagalan pakatan. Sistem ini merupakan.

GAMBARAJAH, CARTA, PIRAMID HIERARKI


SEBARANG GRAFIK.

SEKIAN
SELAMAT MENJAWAB

Soalan: Huraikan sebab-sebab yang


membawa kepada meletusnya Perang
Dunia Kedua 1914-1918.

Salah satu faktor yang menyebabkan meletusnya Perang


Dunia Pertama ialah kegagalan sistem pakatan. Pakatan
tersebut ialah Triple Alliance yang dianggotai oleh
Jerman, Austria-Hungary serta Itali dan Triple Entente
yang dianggotai oleh Britain, Perancis dan Rusia. Sistem
pakatan ini bertujuan untuk mengimbangi kuasa di
Eropah. Walau bagaimanapun sistem ini dikatakan tidak
lagi sesuai pada abad ke-20. Ini disebabkan persaingan
negara-negara Eropah untuk mendapatkan pengaruh di
rantau Balkan setelah runtuhnya empayar Turki
Uthmaniyah. Hal ini juga disebabkan oleh kebimbangan
Britain terhadap pembesaran tentera laut Jerman.
Ulasan pemeriksa tidak menjawab kehendak soalan, calon
gagal mengaitkan fakta/faktor yang dikemukakan dengan
kehendak soalan iaitu sebab-sebab.
Tidak nampak kepentingan fakta/faktor kepada meletusnya
perang Dunia ke-2 Guna Kaedah Kipling (HOW) bagaimana
fakta ini mencetus perang.

KBAT: Ciri-ciri sistem ekonomi Islam yang diamalkan


di Malaysia pada masa kini adalah cerminan kepada
sistem ekonomi Islam Zaman Kesultanan Melayu
Melaka. Bincangkan.
Tajuk mudah : TEMA 2.1.1
Ciri-ciri

Berasaskan alquran dan hadis


Aktiviti ekonomi adalah ibadah
Tidak memisahkan antara kebendaan dan kerohanian
Berasaskan keadilan dan kebajikan
Agihan kekayaan
Pengharaman unsur penindasan

Ulasan pemeriksa calon perlu


memahami/mengetahui dengan jelas ciri-ciri
ekonomi semasa di Malaysia.
Perbandingan persamaan perlu ditunjukkan.
Jawapan masih tertumpu kepada sukatan
pelajaran Melaka