Anda di halaman 1dari 12

TA K R IF B U LI

Perbuatan mendera atau mempermainkan


seseorang murid atau kumpulan murid supaya dapat
menyesuaikan diri dengan suasana yang baru
atau
Perbuatan mendera atau mempermainkan
seseorang murid atau kumpulan murid yang
biasanya lemah untuk menggertak atau
menakutkan murid atau kumpulan murid berkenaan

IM PLIKASIBU LI
Membawa kesan negatif terhadap pembuli,

mangsa buli dan warga sekolah.


Mangsa buli berkemungkinan menjadi pendiam,
pemalu dan rendah diri, takut, suka bersendirian
dan kurang sokongan sosial di sekolah.
Mangsa buli mungkin mengambil tindak balas
yang serupa atau lebih terhadap murid atau orang
lain pada masa hadapan disebabkan dendam.
Pembuli pula berkemungkinan terlibat dengan
salah laku yang lebih serius pada masa hadapan
seperti terlibat dengan jenayah, kecederaan
mangsa serta boleh membawa kepada kematian.

JEN IS-JEN IS BU LI

FIZIKAL

LISAN

PERAS
UGUT

ISYARAT

MEMULA
U

FAKTO R-FAKTO R BU LI
KELUARGA

PERSEKITARA
N

PENGARUH
MEDIA

SEKOLAH

INDIVIDU

CARTA PEN G U RU SAN D ISIPLIN


SEKO LAH
GURU BESAR
PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID
PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM

PENOLONG
KANAN 1

KETUA WARDEN

GURU KELAS

GURU
AGAMA /
MORAL

GURU DISIPLIN

GURU
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

PEM AN TAPAN PEN G U RU SAN


D ISIPLIN D ISEKO LAH
Peraturan sekolah dikaji dan

disediakan bagi difahami dan diingati


oleh semua pelajar.
Program antibuli dirancang dan
dilaksanakan untuk mengelakkan
suasana tidak selamat di sekolah.
Program berfokus dirancang dan
dilaksanakan mengikut keperluan
salah laku yang berlaku di sekolah
berdasarkan maklumat SSDM dan

Intergrasi kaum diadakan untuk

memantapkan perpaduan antara murid


berbilang kaum di sekolah.
Program Sekolah Selamat dirancang dan
dilaksanakan mengikut keperluan sekolah.
Kelab Pencegahan Jenayah ditubuhkan dan
perlu merancang serta melaksana program
bagi melatih dan memberi kesedaran
dalam kalangan murid tentang pelbagai
aspek jenayah dan pencegahannya. .

PERM U AFAKATAN
PEN CEG AH AN
POLIS DI RAJA
MALAYSIA
(PDRM)

KEMENTERIAN
KESIHATAN
MALAYSIA
(KKM)

JABATAN
AGAMA ISLAM

LEMBAGA
PENDUDUK
DAN
PEMBANGUNA
N KELUARGA
NEGARA
(LPPKN)

JABATAN
KEBAJIKAN
MASYARAKAT
(JKM)

JAWATANKUASA
KEMAJUAN DAN
KESELAMATAN
KAMPUNG
(JKKK / RT)

PERSATUAN
IBUBAPA DAN
GURU
(PIBG)

NGO

PRIN SIP U TAM A M EN AN G AN IBU LI


Selaras dengan hasrat Kementerian

Pendidikan Malaysia.
Perancangan hendaklah melihat kepada
keperluan golongan murid yang
terlibat.
Dirancang oleh pihak sekolah untuk
membantu murid bagi
memperkembang potensi yang ada
pada dirinya ke peringkat maksimum
dalam bidang akademik dan sahsiah.
Setiap warga sekolah hendaklah
bersama-sama melakukan tugas
bimbingan ini.

O RIEN TASIU TAM A


M EN AN G AN IBU LI

ORIENTASI
ORIENTASI PEMULIHAN
PENCEGAHAN
ORIENTASI PERKEMBANGAN