Anda di halaman 1dari 9

TAJUK 2

AKTIVITI
PRATULISAN

PENGENAL
AN
Peringkat pengajaran menulis
terbahagi kepada tiga iaitu
peringkat pratulisan, peringkat
mekanis dan peringkat untuk
pelahiran.
Peringkat pertama iaitu pratulisan
adalah tempoh masa murid-murid
disediakan dengan aktiviti
menulis sebelum mereka dapat

Dalam tempoh masa ini latihan


otot-otot, tangan dan jari serta
koordinasi tangan dan mata
diberi kepada murid-murid dari
awal-awal lagi.

Bagi membolehkan mereka


menguasai kemahiran
membentuk lambang-lambang
yang kemas dan jelas, pelajaran
tulisan yang dirancangkan

MATLAMAT
Pengajaran Kemahiran Menulis
diajarkan kepada murid-murid
supaya mereka dapat
merakam apa-apa yang
didengar, dilihat atau dialami.
Dalam masa yang sama juga
mereka akan menggunakan
kemahiran berfikir sebaik
yang mungkin.
Kombinasi yang melibatkan
minda, mata, telinga dan jari
ini akan menghasilkan

Melaksanakan
pergerakkan
jari,tangan dan mata.

AKTIVITI 1. MEMBENTUK BENTUK KESUKAAN DARIPADA


PLASTERSIN
Membentuk benda daripada plastisin & tanah liat.
Bahan:plastisin, tanah liat, dan bubur kertas.
Kaedah::
1. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi
sebagai contoh.
2. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk
benda atau model yang disukainya.
3. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka.

AKTIVITI 2.LATIHAN MELUKIS BENTUK ASAS DI ATAS


PASIR
Melukis bentuk asas pada permukaan pasir.
Bahan:pasir halus & pinggan polistrin.
Kaedah::
1. Pelajar di minta untuk melukis bentuk asas dengan
menggunakan jari telunjuk dengan bimbingan guru.
2. Pelajar melakukan perlu melakukan aktiviti secara pelahanlahan dan serentak.
3. Pelajar menyebut nama bentuk yang dihasilkan semasa
melukis di atas pasir.
4.Latihan ini dijalankan secara berulang-ulang.

AKTIVITI 3 MENGOYAK.
Mengoyak helaian akhbar kepada saiz yang berbeza.
Bahan:kertas surat khabar lama.
Kaedah::
1. Pelajar di minta untuk mengoyak helaian akhbar yang
diberikan kepada saiz yang berbeza-beza dengan
bimbingan guru.
2. Pelajar melakukan perlu melakukan aktiviti secara pelahanlahan dan serentak.
3.Latihan ini dijalankan secara berulang-ulang.

SEKIAN,
TERIMA
KASIH