Anda di halaman 1dari 11

DAFTAR USU

KA

Status Sekolah

urut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Prov

Kab/Kota
Lombok Timur

NPSN
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311

Negeri
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Swasta

Nama Sekolah
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP

Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara

Alamat
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan

Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311
50220311

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP
SD-SMP

Kepala SD-SMP Satu Atap 2 Terara

RAIS, S.Pd

NIP. 19651231 198803 1 300

Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap
Satap

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara

Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan
Dasan

Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik
Bagik

KIRIM KE : piplomboktimur@yahoo.co.id
PALING LAMBAT : TANGGAL 2 JULI 2015 PUKUL. 14.00

FTAR USULAN FUS SMP SATU ATAP 2 TERARA


KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kel/Desa
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang

Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan

Kec
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara

Jenis
Kelamin
(L/P)

Nama Siswa
Elmiana
Ida Rosanti
Isnawati
Iwan
Jayani
Mariani
Nurhayati
Sahmin
Sumarni
Surniati
Yuliana
Yuliana
Ahmad Ramli
Dianto
Emi Susanti
Endrawati
Firman Subandi
Johari
Junaedi
Mahli
Mahuni
Mahyuni
Maruni
Muhammad Apriadi
Muhammad Samsul Efendi
Nurhayati

P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L
P
P
L
L
L
L
P
P
P
L
L
P

tgl Lahir
05/07/2002
07/01/2002
09/09/2000
10/10/2001
01/07/2002
01/07/2001
01/07/2002
15/07/2001
01/07/2002
09/07/2003
07/09/2003
08/07/2002
16/04/2000
31/12/1999
21/05/2000
21/03/2001
01/07/2001
31/12/1999
19/07/1999
04/05/2001
23/01/2000
11/03/2000
01/07/1999
12/04/2001
18/09/1999
27/09/1999

NISN
0027387534
0022536111
0001103520
0011829013
0023015086
0017964751
0024506365
0017987058
0029302791
0031286817
0035187600
0029266389
0004469947
9997485021
0006456272
0011901661
0014526915
9995516538
9991119897
0016245868
0009725189
0006600495
9997562086
0013168092
9998949077
9995126772

kls
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Nama Ibu
Salpiani
Harniati
Mahnan
Maenah
Sahnim
Inak Saknah
Semah
Sarni
Inaq Wiwin
Sahnim
Mahnim
Mahyan
MAHYAN
Inaq Resan
KEMAH
INAQ REMIN
MAHNUN
INAQ WIWIN
INAQ IDI
INAQ JUNAH
Inaq Senah
Inaq Harni
NIMAH
INAQ ANTO
Inaq Roni
MARNI

Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang
Rarang

Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan
Selatan

Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara
Terara

Nurmah
Rohani
Samsul Hadi
Santi Fitriani
Sumarni
Surniati
Erihan Suriani
Lasniatun
Liandriani
Lianti Marselina
Muhammad Asmawandi
Nia Pebriana
Novi Mardianti
Rahmin
Rendi
Rusdi
Titi Mariana
Turmuzi

P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
L
L
P
L

09/09/2001
0016720934
30/06/2001
0014293515
18/10/2000
0001518990
25/12/2000
0004704665
17/04/2001
0017521900
22/06/2001
0014122996
09/04/2004
0026787115
08/12/2003
0032987874
7/24/2004
0046414666
2/27/2002
0072321226
12/31/2003
0021569257
01/07/2003
0038897336
01/11/2002
0029037229
12/17/2002
0022921428
6/7/2003
0031868220
01/07/2001
0035327162
5/19/2004 0045219821
7/14/2002 0028185966

9
9
9
9
9
9

INAQ SUARNI
Inaq Sahmin
Nurhayati
Inaq Suhirman
MISAH
INAQ SUMARNI

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota

NIP

Nama Ayah
Sahmin
Sami'un
Amaq Rohani
Amaq Iwan
Sahdi
Amaq Saknah
Saleh
Selimah
Jumran
Sahlan
Amaq Nurhayati
Cembun
Sahrim
Tasim
Mahar
Main
Siban
Jumran
Udin
Jumah
Amaq Seinah
Jumsar
Satar
Sahar

Nama Wali

Amaq Can
Sapni
Sahnun
Saharudin
Darmawan
Seneng
Ukar
Sahlan
Masdi
Seinah
Muksim
Gep
Amaq Selan
Darmawan
Sahmin
Amaq Mahsun
Surban Junaedi
Padin

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota

No Pro
1 02
2 06
3 08
4 26

Provinsi
Prop. Jawa Barat
Prop. Aceh
Prop. Sumatera Barat
Prop. Bengkulu

Siswa Nominal
1,473
1,104,750,000
2,049
1,536,750,000
432
323,625,000
1,079
809,250,000

02
06
08
26

Prop.
Prop.
Prop.
Prop.

Jawa Barat_1 jumlah penerima


Aceh_1 jumlah penerima 2049
Sumatera Barat_1 jumlah pene
Bengkulu_1 jumlah penerima 1

a Barat_1 jumlah penerima 1473 - Rp. 1104750000


eh_1 jumlah penerima 2049 - Rp. 1536750000
matera Barat_1 jumlah penerima 432 - Rp. 323625000
ngkulu_1 jumlah penerima 1079 - Rp. 809250000