Anda di halaman 1dari 14

RIFIKASI DATA E-PELAPO

BERSEPADU
PROGRAM J-QAF
TAHUN 2014
Y072 BELAGA

SEKOLAH DAERAH BELAGA YANG TAWAR AGAMA


ISLAM

Kod PPD

PPD

Kod
Sekolah

Y072

PPD BELAGA

YBB7202

SK ABUN MATU

Y072

PPD BELAGA

YBB7209

SK BATU KELING

Y072

PPD BELAGA

YBB7212

SK LONG BUSANG

Y072

PPD BELAGA

YBB7213

SK PUNAN BA

Nama

Sekolah

NAMA GURU AGAMA DAERAH


BELAGA

UST MOHAMAD NASIR BIN IDRIS


(SKAM
UST MUHAMAD SUBQI BIN HASAN
)
UST MUHAMAD FADZIL BIN AHMAD ZAKI
UST AHMAD ZAWAWI BIN MOHAMAD YUSOFF
(SKBK
)
USTZAH SITI ADAWIAH BINTI DIN
UST MOHD KHAIRUL ANUAR B. IBRAHIM
(SKLB)
UST AHMED HAFIZ BIN MOHAMED @
MAHMOOD (SKPB)

BAHASA ARAB
Nama
Sekola
h
SK
ABUN
MATU
SK
BATU
KELING

Jumla
h

Peratu
s G

Peratus
L

11

32

64

25

27

107

134

20.15

79.85

14

50.00

50.00

BAHASA ARAB
148

160
140
114

120
100
80

67

60
36

40
20
0

32

11
A

34

2
B

Jumlah

MARKAH JAWI

Nama
Sekolah
SK ABUN
MATU

Jumlah

Peratus
G

Peratus
L

13

15

17

12

15

45

60

25.00

75.00

11

11

19

57.89

42.11

16

18

11.11

88.89

0.00

100.00

SK BATU
KELING

SK LONG
BUSANG

SK PUNAN
BA

JAWI
148

160
140
114

120
100

67

80
34

32

60

11

36

40
20
0

Jumlah

PENCAPAIAN KHATAM
Kod
Sekol
ah

Nama
Sekola
h

YBB72
02

SK
ABUN
MATU

YBB72
09

SK
BATU
KELING

YBB72
12

SK
LONG
BUSAN
G

YBB72
13

SK
PUNAN
BA

Jumla
h

Perat
usG

43

50

94.00

15

16

100.0
0

15

60.00

100.0
0

Perat
usL

40.00

SOLAT BACAAN
Kod
Sekola
h

Nama
Sekol
ah

YBB
7202

SK
ABUN
MATU

YBB
7209

SK
BATU
KELIN
G

YBB
7212

SK
LONG
BUSAN
G

YBB
7213

SK
PUNAN
BA

Jumlah

Peratu
s G

Peratu
sL

48

51

60

85.00

15.00

15

16

19

84.21

15.79

18

18

18

0.00

100.00

0.00

100.00

PERLAKUAN
KodSeko
lah

Nama
Sekolah

Jumlah

Peratus
G

Peratus
L

YBB7202

SK ABUN
MATU

54

60

90

10

YBB7209

SK BATU
KELING

19

19

100

YBB7212

SK LONG
BUSANG

18

18

100

YBB7213

SK
PUNAN
BA

100

WUDHUD
Kod
Sekol
ah

Nama
Sekolah

YBB
7202

SK ABUN
MATU

YBB
7209

Jumlah

Peratus
G

Peratus
L

59

60

1.6

98. 3

SK BATU
KELING

19

19

100

YBB
7212

SK LONG
BUSANG

18

18

100

YBB
7213

SK PUNAN
BA

50

50

PERATUS KESELURUHAN PERINGKAT


PPD
PERKARA
BACAAN
PERLAKUA
N
WUDUD
JAWI
B.ARAB
JUMLAH

LULUS
34%
46%

GAGAL
66 %
54%

97%
72%
77%
65.2%

3%
28%
23%
34.8%

MARKAH
KESELURUHAN PPD
BELAGA BAGI
BULAN JUN ADALAH
65.2 %

EKIAN TERIMA KAS


DARI PPD BELAGA
JUMPA LAGI BULAN
OKTOBER