Anda di halaman 1dari 29

KOLEJ VOKASIONAL ARAU

MTA 702 IMPLEMENT MOTOR TRADE


REGULATIONS
SEMESTER 3 DIPLOMA TEKNOLOGI
DISEDIAKAN
OLEH:
AUTOMOTIF

YOGATHAVAN A/L JAGENDREN

NAMA PENSYARAH:EN.AZAHAR BIN ABDULLAH

MAY 2015

WORKSHOP LAYOUT PLAN

APA ITU KEBAKARAN ?


Definisi kebakaran ialah satu tindak balas kimia yang bila bahan
boleh terbakar dan oksigen menyentuh punca haba atau mencucuh.
Kebakaran yang terjadi bukan sahaja mengakibatkan kerugian
dan kemusnahan harta benda tetapi juga kehilangan nyawa.
Oleh itu adalah penting kita mengetahui apakah punca-punca
yang menyebabkan berlakunya kebakaran. Punca-punca
kebakaran yang selalunya terdapat di tempat kerja adalah
seperti berikut:

Percikan api kimpalan, bunga api dan sebagainya.


Api ubat nyamuk, mancis, puntung rokok.
Kebocoran atau mampatan gas.
Haba mekanikal yang terjadi akibat geseran.

Bagaimana dan sebab berlakunya kebakaran


Faktor-faktor penyumbang utama kepada kebakaran adalah seperti
berikut;
a)Faktor Semulajadi
Kejadian kebakaran kerana bencana alam seperti kemarau,letupan
gunung berapi.
b)Faktor Kemalangan
Kejadian kebakaran kerana kelalaian , kecuaian atau kesilapan manusia
itu sendiri.
c)Faktor Sengaja Dibakar
Kejadian kebakaran kerana perbuatan manusia sama ada sengaja
dibakar atau perbuatan khianat

Kelas Kebakaran
Api boleh dikelaskan kepada beberapa jenis
berdasarkan kepada punca bahan yang menghasilkan
kebakaran. Pengetahuan
mengenai jenis kebakaran adalah penting kerana ia
dapat menentukan jenis alat pemadam api yang
hendak digunakan untuk memadamkan
kebakaran seperti yang dinyatakan di dalam Jadual
dibawah

Jadual- Kelas Kebakaran:

KELAS

BAHAN API

ALAT PEMADAM
APIPERMULAAN

JENIS PEPEJAL- kertas, kayu

KEBAKARA
N

habuk, kain
JENIS CECAIR - minyak,

gasolin,

ABC(Serbuk Kering)
Airnn,Buih

ABC ,Buih, CO2 ,Air Semburan


Halon

JENIS GAS - acetylene,

ammonia, butane

ABC

Air Semburan
Halon (BCF)

JENIS LOGAM - aluminium,

kalsium, magnesium

ABC

KAEDAHKAEDAH
KESELAMATA
N

Don't
Always
cookbe
without
carefulan
around
adult being
a stove,
present.
heater or open fire.
If something
Don't cookcatches
withouton
an fire,
adultget
being
adultpresent.
help or call 9-1-1 or "O" for operator.
Don't
If something
hang up until
catches
you are
on fire,
toldget
to do
adult
so;help
listen
orfor
callinstructions.
9-1-1 or "O" for operator.
Don't hang up until you are told to do so; listen for instructions.

Berikut adalah beberapa peraturan keselamatan


kebakaran yang penting:
Jangan sekali-kali bermain dengan mancis atau
pemetik api.
Jangan sekali-kali mengendalikan petrol atau
cecair yang lain yang terbakar.
Sentiasa berhati-hati di dapur, pemanas atau
kebakaran terbuka.
Jika sesuatu yang didapati terbakar, dapatkan
bantuan pihak atasan atau hubungi 9-1-1 atau
"O" untuk operator.
Hubungi pengurus besar Jangan meletakkan
telefon sehingga anda diberitahu untuk berbuat
demikian; mendengar arahan.

Membuat pelan/cara melarikan diri kebakaran.


Pelan ini hendaklah termasuk yang menolong orang yang keluar, dan di mana
untuk bertemu sekali di luar. Kemudian mengamalkan pelan.
Ahli isi rumah kurang upaya mungkin memerlukan bantuan khas.
Lain Alert di rumah untuk kecemasan; menjerit "api", bang pintu jika anda boleh.
Tahu dua cara daripada setiap bilik; seseorang boleh menjadi tingkap jika anda
boleh membukanya sendiri.
ingat; lampu mungkin tidak berfungsi semasa kebakaran. Tahu bagaimana untuk
keluar dalam gelap.
Jangan berhenti untuk mengambil apa-apa atau untuk membantu haiwan

Elektrik boleh membahayakan:


Jangan sekali-kali meletakkan apa-apa ke dalam soket elektrik.
Jangan sekali-kali mengambil selain atau cuba untuk menetapkan perkara
elektrik.
Beritahu orang dewasa yang dipercayai serta-merta mengenai apa-apa
perkakas elektrik yang bermula merokok, bau lucu, atau membuat bunga api
atau bunyi lucu; cabut dengan cepat jika anda boleh.
Tidak memanjat tiang kuasa atau apa-apa berhampiran talian kuasa.
Tidak terbang layang-layang berhampiran talian kuasa.
Tidak mempunyai apa-apa yang mempunyai kord kuasa berhampiran dengan
tab mandi, singki, atau lopak air.

PAPAN
TANDA
TIMBUL
KESELAMATA

Papan Tanda (Signboard)


Sejarah
Pada tahun 1389 King Richard III of England telah meyakinkan atau memberitahu pemilik
premis untuk meletakkan tanda di luar premis mereka. Pada adab ke 19, sesetengahpelukis
seperti Austro Hugarian dan Demeter Laccataris telah menghasilkan lukisan papantanda.
Masyarakat Rom dahulunya menggunakan batu dan tanah liat untuk menghasilkanpapan
tanda. Masyarakat Mesir juga antara masyarakat yang tahu dan telah mencipta papantanda
dengan menggunakan media mereka sendiri.
Pengenalan
Papan tanda adalah papan yang membawa maksud tanda atau notis. Kebiasaannyapapan
tanda digunakan untuk pengiklanan produk, majlis, rumah untuk di sewa dansebagainya.
Papan tanda juga turut digunakan sebagai tanda amaran atau bertujuan untuk
pendidikan.Papan tanda juga adalah sebagai alat untuk memberi maklumat atau
petunjuk.Menggabungkan bentuk, warna dan simbol kecuali maklumat yang berupa tulisan.

Jenis-jenis Papan
Tanda

Industri / Syarikat
Pendidikan
Lokas
Jalan
Banner syarikat
Keselamatan
Notis
Iklan

Kegunaan dan
Fungsi
Penunjuk arah
Penunjuk lokas
Menyampaikan
maklumativ)
Memudahkan atau
melancarkan perjalanan
Mempromosikan sesuatu
produk

Jenis-jenis seni reka papan tanda


Seni reka papan tanda tempat
Signboard ialah papan tanda yang menunjukkan sesuatu tempat
Signboard lokasi biasanya menunjukkan lokasi tersebut sudah semakin hampir
Untuk mempromosikan syarikat mereka
Merupakan signboard yang mempunyai tanda korporat
Penggunaan jenis tipografi yang jelas
Mudah dilihat dan dibaca
Penggunaan warna yang kontra supaya mudah dilihatii)
Seni reka papan tanda industri atau syarikat
Merupakan papan tanda yang digunakan oleh syarikat-syarikat atau kilang.
Menggunakan papan tanda untuk mempromosikan nama produk mereka. SepertiToyota, Honda,
Panasonic dan sebagainya

Ciri-ciri Papan Tanda


Biasanya papan tanda ini diletakkan pada hadapan bangunan milik mereka.
Penghasilan papan tandanya ialah menggunakan tipografi dan ilustrasi yang
telahdipermudahkan
Seni Reka Papan Tanda Pendidikan merupakan papan tanda yang berkaitan
dengan ilmupengetahuan
Golongan sasarannya ialah murid, guru, dan ibu bapa.
Ciri-ciri- Berunsurkan ilmiah- Memberi pengetahuan yang berguna.
Mesej yang ingin disampaikan tepat dan ringkas

Biasanya terdapat di kawasan sekolah


Seni Reka Papan Tanda Jalan
Papan tanda jalan merupakan tanda yang berada di tepi jalan.
Papan tanda ini juga dikenali sebagai perabot jalan.
Memberi kemudahan kepada pengguna jalan raya.
Menunjukkan arah dan jarak kejauhan sesuatu tempat.
Menggunakan simbol, anak patah atau tipografi.

KEUNIKAN
PAPAN TANDA

Pengenalan
Papan tanda merupakan elemen penting dalam struktur jalan raya. Ia
melibatkan sebahagian besar kos pembinaan. Ia mempunyai peranan yang
besar
kepada pengguna jalan raya selain daripada keselesaan jalan raya itu sendiri.
Papan
tanda meliputi berbagai fungsi termasuk papan tanda pengiklanan, pandu
arah,
penyampai maklumat atau lain-lain lagi. Dalam kajian ini, perbincangan
akan
diberikan kepada papan tanda pandu arah terutamanya yang digunakan oleh
PLUS.
Papan tanda yang terdapat di dalam negara kita ini secara umum boleh
dikelaskan kepada dua kategori iaitu:
1. Papan Tanda Piawai
2. Papan Tanda Tidak Piawai

Papan Tanda Piawai


Papan tanda jenis ini disyaratkan supaya mematuhi
garis panduan yang telah dikeluarkan di dalam kod
amalan yang telah disediakan oleh pihak berkuasa
seperti
Outdoor Advertising Association of America (OAAA)
untuk penggunaan di USA,Lembaga Lebuh raya
Malaysia (LLM) dan Jabatan Kerja Raya (JKR) bagi
penggunaan papan tanda di Malaysia.
Papan tanda yang dimiliki oleh syarikat PLUS BERHAD
pada masa ini
menggunakan beberapa kod amalan seperti:

Piawaian British (BS 873) dari segi aspek Kualiti

Manual Isyarat Lalu Lintas terbitan H.M.S.O London


Sistem Penandaan Lebuh raya (T1) Panduan dan Reka bentuk
Manual, LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA (LLM)
LLM Teknikal. Memo. Bahagian 1, Jilid 1 Isyarat dan Papan Tanda
1986
Manual Rancangan Kawalan Lalu lintas Isyarat Lalu lintas Piawai,
JABATAN KERJA RAYA (JKR), 1985- Arahan Teknik (Jalan)2A/85.
Manual Rancangan Kawalan Lalu lintas- Aplikasi Isyarat Lalu lintas,
JABATAN KERJA RAYA (JKR), 1985- Arahan Teknik (Jalan) 2A/85

SENARAI
SEMAK
PERALATAN
PEMADAM KEBAKARAN

Keselamatan Kebakaran Semak Lembaran


Ini contoh Semak Kebakaran Penyelenggaraan Keselamatan Risalah boleh digunakan
untuk membantu anda dalam pembangunan dasar pengurusan keselamatan kebakaran
anda untuk perniagaan anda. Senarai semak boleh juga membantu anda dalam
memastikan elemen-elemen keselamatan kebakaran kritikal dan peralatan diperiksa
secara berkala.

Contoh ini adalah tidak bertujuan untuk tidak menyeluruh; anda boleh mengubah dan
menyesuaikan contoh yang sesuai dengan premis perniagaan anda dan keperluan. Anda
mungkin perlu untuk mengambil kira keperluan, cadangan dan mengeluarkan arahan
berkenaan dengan peralatan keselamatan kebakaran dalam perniagaan anda. Anda juga
perlu menentukan tempoh masa yang sesuai bagi menjalankan latihan kebakaran, dan
bilangan orang yang terlatih diperlukan.

Mana-mana mata dalam kotak 'Tidak' sepatutnya menyebabkan siasatan lanjut dan
perusahaan yang sesuai tindakan yang perlu. Jika perlu, pertimbangkan untuk
menggunakan bantuan dari orang yang berwibawa apabila menjalankan beberapa cek.

Nama Perniagaan:

CARTA ORGANISASI