Anda di halaman 1dari 1

5 ARIF

MATEMATIK
8.40-9.40

5 ARIF
PENDIDIKAN
MORAL
9.40-10.10

Bidang: Sukatan dan Geometri


Tajuk: 12.0 Panjang
Standard Kandungan: ii Menukar unit
ukuran panjang melibatkan:
a. Milimeter dan sentimeter
b. Sentimeter dan meter
c. Meter dan kilometer
Standard Pembelajaran:
Aktiviti:
1. Murid membuat penukaran unit
dalam kotak mengikut rumah
unit.
2. Murid menggunakan rumus yang
diberi untuk membuat penukaran
unit.
3. Murid membuat latihan.
4. Murid bersoal jawab dengan
murid.

_____ murid menguasai


objektif pengajaran.

Nilai: Kerajinan
Standard Kandungan:11.1 Menunjukkan
sikap rajin dalam masyarakat setempat.
Standard Pembelajaran: 11.1.1 dan
11.1.2
Aktiviti:
1. Murid membaca artikel di dalam
buku teks.
2. Murid membincangkan apa yang
dibaca bersama guru.
3. Murid menjawab latihan pada
lembaran kerja yang diberikan.
4. Murid bersoal jawab dengan
guru.

_____ murid menguasai


objektif pengajaran.

______murid tidak
menguasai objektif
pembelajaran.
Tindakan:

______murid tidak
menguasai objektif
pembelajaran.
Tindakan:

Anda mungkin juga menyukai