Anda di halaman 1dari 1

TUTORIAL

(1) Namakan satu unit bukan piawai bagi ukuran


(a) panjang

(b) berat

(c) isipadu cecair (yang sedikit)

2(a) Jelaskan maksud bagi unit ukuran tersebut:


(i) hasta

(ii) jengkal

(b) Unit piawai bagi ukuran panjang dalam sistem metrik ialah meter.
Beri dua unit ukuran panjang dan nilai kesetaraan dua unit ini dengan meter.

(3) Ketumpatan bagi satu pepejal R adalah 3.5 g / cm3


Tukar nilai ini dalam kg/m3

(4) Adakah semua bentuk dengan perimeter yang tetap dan sama mempunyai luas yang sama?
Beri justifikasi anda dengan berdasarkan contoh.

( 5 ) Kadang-kadang kita perlu membuat penganggaran secara kasar dalam kehidupan seharian
kita.
Senaraikan 2 tujuan melakukan penganggaran secara kasar dalam kehidupan seharian kita.