Anda di halaman 1dari 3

SENI DALAM PENDIDIKAN

Matapelajaran

Tarikh

Masa

17.3.2015
:

Kelas

8:40 9:40 pagi (1 jam)


1 Anggerik

Bilangan Murid

Bidang
Tajuk

Matematik

:
:

28 orang

Sukatan dan Geometri


Masa dan Waktu

Standard Kandungan

Murid dibimbing untuk :

Menama hari dan bulan serta menerangkan aktiviti


sejajar dengan aktiviti persekolahan.
Standard Pembelajaran :

Murid berupaya untuk :

iv. Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan


Bahan Bantu Belajar
Unsur Seni

: Kad perkataan, video klip, lembaran kerja.


: Seni Muzik, Seni Visual, Seni Pergerakan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui nama-nama bulan dalam


setahun tanpa mengikut
urutan sebenar.
Elemen Merentas Kurikulum : TMK, Kreativiti dan Inovasi
Pengisian Nilai

: Bersungguh-sungguh, berani dan bekerjasama

FASA/LANGKA
AKTIVITI
H
Set Induksi
1. Guru menyoal murid tentang peristiwa yang
(Persediaan)

(5 minit)

berlaku dalam setahun.


2. Guru membimbing murid untuk menyatakan
jawapan dalam bentuk nama-nama bulan.
Contoh: Pada bulan berapakah kita menyambut
Hari Kemerdekaan?
3. Minta murid memerhatikan abjad yang
dipaparkan dan menyususn semula supaya
menjadi nama bulan yang betul.

CATATAN/
IMPAK

SENI DALAM PENDIDIKAN

Imaginasi
-Penjanaan
idea
-Sintesis idea
(10 minit)

Perkembanga
n
- Penambahbaika
n
- Menilai
(20 minit)

SOGO

OGOS

RILAP

APRIL

1. Memperkukuhkan

kemahiran

melakukan aktiviti seperti :


a. Menyatakan
peristiwa

murid

dengan

penting

yang

berlaku/disambut dalam setahun.


Hari Raya
Aidilfitri

Hari
Kebangsaan

Tahun Baru
Cina

Hari Krismas

Hari Guru

Hari Deepavali

1. Murid

menyatakan

nama-nama

bulan

yang

terdapat dalam setahun secara rawak.


2. Guru membimbing murid menyusun nama-nama
bulan dalam setahun mengikut urutan yang
betul.

Januar
i

Jun

Februa
ri
Julai
Novemb
er

Mac

Ogos

April

Septem
ber

Mei

Oktobe
r

Disemb
er

3. Guru menayangkan klip video nama-nama bulan

JANUARI

mengikut urutan dalam setahun.


4. Murid menyanyi bersama-sama dengan guru
sambil menggerakkan kad nama-nama bulan.

Seni Muzik

Seni
Pergerakan

Tindakan
-Pelaksanaan
-Amalan
berterusa

Aktiviti Melengkapkan Urutan Nama Bulan


1. Guru memanggil 12 orang murid untuk datang
ke hadapan kelas. Setiap
orang murid diberikan kad nama-nama bulan.
2

SENI DALAM PENDIDIKAN

n
(15minit)

2. Murid

yang

mencari
memgang

memegang

dan

kad

mendapatkan

kad

Februari

Januari,

perlu

rakannya

yang

dan

seterusnya

sehinggalah lengkap kesemua 12 bulan dalam


Penilaian
(10 minit)

setahun.
1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid
2. Murid melengkapkan lembaran kerja tersebut

Seni Visual

dengan bimbingan guru


3. Perbincangan hasil kerja murid

Aktiviti Susulan : Murid dikehendaki memotongdari kalendar, bulan-bulan dalam


setahun dan
melekatkannya di dalam buku tulis masing-masing.

Anda mungkin juga menyukai