Anda di halaman 1dari 16

binaan Golongan

sional , Perniagaan
ssional
& Industri
• Meningkatkan Peluang Pendidikan-
Memenuhi keperluan bidang
pekerjaan.
• Bank Bumiputera Malaysia Berhad
(BBMB)
• Rural Industrial Development
Authority RIDA – Majlis Amanah
Rakyat (MARA)
• Institut Teknologi Mara – Universiti
Teknologi Mara ( UiTM)

• Kesan Pemerintahan Kolonial British-
Orang Melayu terpinggir
• Namun begitu, perubahan struktral
orang Melayu berubah dalam
tempoh 20 tahun
Pemlihan Saham
Sistem Ekonomi
Islam
• Permodalan Nasional Berhad (PNB)
• Menggalakkan tabungan serta
simpanan orang Melayu
• Sistem ekonomi Islam sebagai
alternatif
• Melalui penubuhan Bank Islam, SPTF,
Insuran Islam, Pajak Gadai Islam
dan Lembaga UrusanTabung Haji
Globalisasi &
Wawasan 2020
• RJPP 1 (1970-1990)
• RJPP2 (1990-2020)
• Usaha untuk mewujudkan satu
Bangsa Malaysia
• Arus perkembangan negara berkait
rapat dengan suasana global
• Proses globalisasi dalam alam
Melayu bermula sejak abad ke-13
hingga ke-16
• Proses globalisasi melalui jaringan
pan-islamisme
• Semasa proses perluasan kuasa
empayar Barat, Tanah Melayu turut
terlibat
• Kini, proses Globalisasi lebih meluas
lantaran perkembangan Teknologi
Maklumat dan Sistem komunikasi-
Dunia Tanpa Sempadan
• Globalisasi- Usaha Menebarkan
kembali dominasi barat
• Orang Melayu dan Tamadun Malysia
turut tida terlepas
• Mewujudkan Bangsa Malaysia yang
bersatu sebagai usaha memajukan
negara menjadi negara Industri
• Wawasan 2020 telah dikemukakan-
Asas RJPP2
• Wawasan 2020 mempunyai sembilan
cabaran
Sembilan Cabaran
• Membina Bangsa Malaysia yang
bersatu padu
• Membina masyarakat berjiwa bebas,
tenteram dan berkeyakinan
• Memupuk dan membina masyarakat
demokratik yang matang
• Mewujudkan sebuah masyarakat
yang bermoral dan beretika
• Mewujudkan masyarakat yang
matang, libaral dan bertoleransi
• Membina masyarakat yang maju dan
saintifik
• Mewujudkan masyarakat penyayang
dan berbudaya penyayang
• Menjamin sebuah masyarakat yang
adil dan saksama ekonominya
• Memupuk dan membina masyarakat
yang makmur
Cabaran - cabaran
Kontemporari
Cabaran Daripada Dalam
• Cabaran sosiobudaya kesan
kemajuan dan perubahan
• Pengaruh dan tekanan kebendaan
dan kemewahan hidup

Cabaran dari Luar
• Kemasukan pengaruh asing
• Ideologi, Budaya dan nilai, ekonomi,
penerokaan sains dan teknologi,
dan politik
• Media massa dan jaringan internet
Cara Mengatasi Cabaran
• Penghisaban atau akauntabiliti,
ketaqwaan, kesederhanaan,
pengorbanan diri, prinsip
pertengahan dan sebagainya.
• Menuju ke arah pamantapan
dalaman- Pembentukan peribadi
muslim
• Pemantapan budaya ilmu, sains dan
teknologi berasaskan nilai rasional,
saintifik, etika, moral dan akhlak
• Pemantapan asas organisasi bagi
segala bentuk institusi