Anda di halaman 1dari 41

Kesan Pertumbuhan

Penduduk

Perbandingan antara negara


membangun dan negara
maju

Rosie stays with a poor family in


Cambodia as part of her UNICEF duties

David Beckham supports


children protection by UNICEF

India reduces 'out of school' children


by over 90% : UNESCO Report

UNESCO
to Boost Science and Technology Innov
ation System Training in Tanzania

WHO- medical aid in Africa

Kesesakan di bandar (Mumbai)

Masalah setinggan di KL

Masalah setinggan di Jakarta

Jurang status ekonomi di India/Pakisatan

Child labour in India/Pakistan/Vietnam

Golongan tua di negara-negara maju

Crime in Chicago/New York

Penggunan robot/mesin untk


menampung kekurangan tenaga kerja

Penduduk Optimum
Jumlah penduduk di sesebuah negara seimbang dengan sumbersumber yang ada dan dapat mengeluarkan hasil yang optimum.
(Jepun)
Kegiatan
Kegiatan
industri
industri
berasaskan
berasaskan
jentera/robot
jentera/robot

Taraf hidup
yg tinggi

Kadar
kelahiran
rendah

Ciriciri
Kuasa
Kuasa beli
beli
penduduk
penduduk
tinggi
tinggi
Pendapatan
Pendapatan
perkapita
perkapita yg
yg
tinggi
tinggi

Jangka
Jangka
hayat
hayat
penduduk
penduduk
tinggi
tinggi

Kurang Penduduk
Negara yang kurang tenaga kerja kerana saiz penduduk yang kecil
manakala sumber yang ada berlebihan. (Australia)
Kekuranga
n tenaga
kerja

Pasaran
menjadi
rendah

Ciriciri
Bergantung
pada buruh
asingpengaliran
wang keluar

Perkembanga
n ekonomi
agak
perlahan

Lebihan Penduduk
Sumber semulajadi yang sedia ada tidak mencukupi untuk
penduduk yang sedia ada

Tahap
kesihatan
rendah

Kurang
peluang
pendidikan

Kebuluran
Kemiskinan

Ciriciri
Upah yang
rendah

Penganggur
an tinggi

Pertambahan
penduduk
pesat

Ledakan Penduduk (Population Explosion)


Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di negara-negara
membangun
Kesan negatif ledakan penduduk (krisis)
Kehabisan sumber alam (makanan, air bersih, udara bersih, tanah)
Kebuluran akan berlaku
Peperangan bagi mendapatkan sumber yg terhad
Kegagalan dalam meningkatkan taraf hidup
Jurang ekonomi antara negara maju dan miskin akan meningkat
Taburan penduduk dunia tidak sekata
Kesan positif ledakan penduduk (peluang/kesempatan)
Pelaburan dalam ekonomi naik ( penduduk akan berbelanja dan
simpanan akan kurang- baik utk ekonomi)

Skala pengeluaran meningkat sbb pasaran besar dan tenaga


kerja yang besar
Tekanan terhadap keluarga menyebabkan penduduk bekerja
kuat- baik untuk pertumbuhan ekonomi
-tambahan penduduk- permintaan meningkat
Pertambahan penduduk- membawa kepada kemajuan
perindustrian, pembandaran, inovasi sosial dan teknologi
Cabaran utk negara mundur- pengeksploitasian sumber berlaku
dgn kemajuan ICT

Proses Penuaan penduduk


Penuaan penduduk yang semakin meningkat tua
- berbeza mengikut negara
- penduduk tua di negara maju lebih ramai berbanding negara
membangun

Kesan penuaan penduduk


terhadap sosioekonomi di Malaysia
Nisbah tanggungan golongan bekerja semakin tinggi
- terpaksa menyara warga tua
-menurunkan pendapatan per kapita sbb warga tua

ditanggung.

Pertambahan perbelanjaan kerajaan


-terpaksa menyediakan perkhidmatan dan kemudahan
Pembayaran pencen akan bertambah
- bayaran saraan meningkat (pencen, KWSP)
- bantuan khas kewangan diberikan
Sumber tenaga kerja profesional
- warga tua yg masih sihat, berpengalaman dan produktif
menyumbang kpd pendapatan negara

masih

Peningkatan golongan miskin


-pesara tidak mendapat wang saraan yang secukupnya
-golongan tua yg masih menyara anak-anak
Kemerosotan nilai murni masyarakat
- warga emas tidak dijaga
- dihantar ke rumah orang tua/ rumah kebajikan

Piramid Penduduk
Piramid penduduk satu graf untuk menunjukkan struktur umur
dan jantina penduduk di sesebuah negara.
Dibahagikan kepada 3
- Piramid Progresif
- Piramid Regresif
- Piramid Stabil

Piramid Progresif

Menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk bagi negaranegara membangun seperti Malaysia, India, Thailand dan Indonesia
Ciri-ciri
- kadar kelahiran yang tinggi (tapak piramid yg lebar)
-kadar kematian yang tinggi (puncak yang tajam)
- Jangka hayat penduduk yang rendah
- Nisbah tanggungan adalah tinggi (cerun yang cekung)
- membekalkan tenaga kerja
- pertambahan penduduk yang pesat
- tanggungjawab kerajaan adalah tinggi utk menyediakan
peluang pendidikan, kemudahan kesihatan dan

infrastruktur.

Piramid Regresif/perantaraan

Menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk di negaranegara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom,
Perancis, Jerman, Jepun
Ciri-Ciri
- ramai golongan dewasa (cerun yang cembung)
- jangka hayat tinggi (puncak piramid lebar)
- perbelanjaan kerajaan tinggi
- kadar kelahiran rendah (tapak yang sempit)

Piramid Stabil/Mantap

Ciri-ciri
- jumlah kelahiran yang tinggi (tapak yang lebar)
- Jangka hayat penduduk tinggi (puncak piramid yg tidak
begitu tajam)
- penduduk kanak-kanak, dewasa dan golongan tua
hampir seimbang (cerun yang hampir lurus)

Peralihan Demograf