Anda di halaman 1dari 2

No.

Daftar:__________/__
_

BORANG

MAKLUMAT PELAJAR

Nama: ______________________________________________________________________________________

Alamat: _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ Umur:
_____________________

*No. Kad Pengenalan: ____________________ *Pekerjaan:


______________________________________

*Sekolah/Alamat tempat kerja: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

*No. Telefon (Hp): ______________________ *Emel:


____________________________________

MAKLUMAT IBU/BAPA/PENJAGA (Jika Berkaitan)

Nama: ______________________________________________________________________________________

No. Kad Pengenalan: _____________________ No. Telefon (R):


___________________________________

Pekerjaan: _______________________________ No. Telefon (Hp):


_________________________________

Alamat Tempat Kerja: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

KELAS PENGAJIAN YANG DIAMBIL : ____________________________________

MASA PENGAJIAN : ____________________________________

Saya bersetuju dan berjanji untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh
Akademi Pengajian Fathul I’lmi.

Tandatangan Pelajar: T/tangan Pegawai Pendaftar:

*Isi jika berkaitan


No.Daftar:__________/__
_

………………………………. …………………………………….

Tarikh: _________________ Tarikh daftar:


________________________

Tarikh keluar:
________________________

*Isi jika berkaitan