Anda di halaman 1dari 6

Lycos Search <http://www.lycos.

com/>
* Search:* The Web Tripod
iconReport Abuse <http://help.lycos.com/newticket.php> « Previous
<javascript:lycos_top100('prev')> | Top 100
<http://lt.tripod.com/tp_toolbar/top100/_h_/www.tripod.lycos.com/members/top100_
1.html>
| Next <javascript:lycos_top100('next')> » logo
<http://www.tripod.lycos.com>
angle graphic
<javascript:;> <javascript:;> <javascript:;> <javascript:;> <javascript:;>
Select Rating
share: del.icio.us
<http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fcikguseri73.tripod.com%2Fgeografistpmk
ertas1dan2%2Fid4.html;title=SISTEM%20SURIA>
| digg
<http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fcikguseri73.tripod.com%2Fgeogra
fistpmkertas1dan2%2Fid4.html&title=SISTEM%20SURIA>
| reddit
<http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fcikguseri73.tripod.com%2Fgeografistpm
kertas1dan2%2Fid4.html&title=SISTEM%20SURIA>
| furl
<http://furl.net/store?u=http%3A%2F%2Fcikguseri73.tripod.com%2Fgeografistpmkerta
s1dan2%2Fid4.html&t=SISTEM%20SURIA>
| facebook
<http://facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fcikguseri73.tripod.com%2Fgeografis
tpmkertas1dan2%2Fid4.html>

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2


*Home <index.html>* | *GEOGRAFI KERTAS 1 <id1.html>* | *GEOGRAFI
KERTAS 2 <id3.html>* | *SOALAN SOALAN LATIHAN <id2.html>*
*SISTEM SURIA*

planets.jpg
*PLANET PLANET DALAM SISTEM SURIA*
*
SISTEM SURIA
- Alam semesta terdiri daripada ribuan juta galaksi atau disebut sebagai
nebula.
- Bumi terletak di dalam galaksi Bima Sakt.i yang mengandungi 100
billion bintang.
- Sistem suria terdiri daripada 8 buah planet dan objek lain yang
beredar mengelilingi matahari
- matahari merupakan pusat bagi semua planet dalam sistem suria.
*
solar_system.jpg
Enter content here
day.jpg
SIANG DAN MALAM
PERGERAKAN BUMI

1. PUTARAN BUMI PADA PAKSINYA


2. PEREDARAN BUMI MENGELILINGI MATAHARI PADA ORBITNYA
3. PUTARAN BUMI PADA PAKSI YANG CONDONG PADA SUDUT 231/2^0 ^ PADA
SATAH TEGAK
4. BUMI BERPUTAR DARI BARAT KE TIMUR MENYEBABKAN MATAHARI TERBIT DARI
SEBELAH TIMUR DAN TERBENAM DI BARAT
5. SATU PUTARAN BUMI MENGAMBIL MASA 24 JAM

*KESAN PUTARAN BUMI*


1. *KEJADIAN SIANG DAN MALAM*
- SEMASA BERPUTAR PERMUKAAN BUMI YANG MENGHADAP MATAHARI AKAN
MENGALAMI SIANG DAN PERMUKAAN BUMI YANG TERLINDUNG MENGALAMI MALAM

2. *FENOMENA PASANG SURUT AIR LAUT*


- TARIKAN GRAVITI BULAN AKAN MENARIK AIR LAUT DI PERMUKAAN BUMI
YANG MENGADAP BULAN MENYEBABKAN AIR PASANG.
- TARIKAN GRAVITI MENJADI LEBIH KUAT APABILA GRAVITI BULAN DAN
GRAVITI MATAHARI BERTINDAK BERSAMA IAITU APABILA BULAN BUMI DAN MATAHARI
DALAM KEDUDUKAN GARIS LURUS.
- FENOMENA INI DINAMAKAN AIR PASANG PERBANI
- JIKA BULAN, MATAHARI DAN BUMI DALAM KEADAAN SUDUT TEGAK
MENJADIKAN AIR PASANG ANAK.

tides.gif
**
**
**
**
*KESAN PEREDARAN BUMI*
**
*- BUMI MENGELILINGI MATAHARI MENGAMBIL MASA 265 1/4 HARI. UNTUK TUJUAN
KALENDER SATU TAHUN MENGANDUNGI 365 HARI DAN SATU HARI TAMBAHAN
DIMASUKKAN PADA BULAN FEBRUARI SETIAP EMPAT TAHUN YANG DINAMAKAN TAHUN
LOMPAT.*
* *
1. *KEJADIAN EMPAT MUSIM*
*
TARIKH

KEDUDUKAN MATAHARI

KEJADIAN

HEMISFERA UTARA

HEMISFERA SELATAN

TEMPOH SIANG DAN MALAM

21 MAC

TEGAK DI KHATULISTIWA

EKUINOKS

MUSIM BUNGA (FEB-APRIL)

MUSIM BUNGA (FEB-APRIL)

SIANG DAN MALAM SAMA PANJANG


21 JUN
TEGAK DI SARTAN (HU)

SOLSTIS

MUSIM PANAS (MEI-JULAI)

MUSIM SEJUK (MEI-JULAI)

- KU 24 JAM SIANG
- KS 24 JAM
MALAM
- SIANG LEBIH PANJANG DI HU

23 SEPT

TEGAK DI KHATULISTIWA

EKUINOKS

MUSIM LURUH (OGOS-OKT)

MUSIM BUNGA (OGOS ?OKT)

SIANG DAN MALAM


SAMA PANJANG

22 DIS

TEGAK DI GARISAN JADI (HS)


SOLSTIS

MUSIM SEJUK (NOV-JAN)

MUSIM PANAS (NOV-JAN)

-KU 24 JAM MALAM


- KS 24 JAM SIANG
-SIANG LEBIH PANJANG DI HS
*
**
**

KU = KUTUB UTARA
KS = KUTUB SELATAN
**
* *
*2. GERHANA BULAN*
* *
- *GERHANA MERUPAKAN KEADAAN YANG BERLAKU APABILA KEDUDUKAN
BULAN, BUMI DAN MATAHARI BERADA DALAM SATAH MENDATAR YANG SAMA
(KEDUDUKAN SELARI)*
- *JIKA BUMI BERADA ANTARA MATAHARI DENGAN BULAN, BAYANG BUMI
AKAN JATUH PADA BULAN MENYEBABKAN BERLAKU GERHANA BULAN*
gerhanabulan.jpg
GERHANA BULAN
phaseofmooneclipse.jpg
FASA FASA GERHANA BULAN
* *
*3. GERHANA MATAHARI *
* *
- *GERHANA MATAHARI BERLAKU APABILA BULAN BERADA ANTARA
MATAHARI DAN BUMI, BAYANG BULAN AKAN JATUH DI PERMUKAAN BUMI MENYEBABKAN
BERLAKU GERHANA MATAHARI*
**
gerhanamatahari.jpg
GERHANA MATAHARI
250pxsolareclips19994.jpg
GERHANA MATAHARI PENUH
GERHANA MATAHARI
diamond.jpg