Anda di halaman 1dari 25

ISI KANDUNGAN

BI PERKARA MUKA
L SURAT
1 -PENGENALAN
2
-OBJEKTIF

2 -GENERAL TOLERANCE 3

3 -‘FORM AND ORIENTATION TOLERANCE SYMBOL’ 4

4 -SAIZ KERTAS DAN PENGUNAANNYA 5

5 -SIMBOL TEKSTUR DAN PERMUKAAN 7

6 -SIMBOL GEOMETRI DAN TOLERANCE 8

7 -GARISAN DAN PENGUNAAN 9

8 -UNJURAN DALAM LUKISAN 12

9 -DIMENSI 16

10 -SIMBOL KERATAN 21

11 -KESIMPULAN

12 -RUJUKAN

Pengenalan
Lukisan kejuruteraan adalah satu matapelajaran asas yang penting kepada
pelajar kejuruteraan. Ia merupakan bahasa kejuruteraan dan bahasa grafik yang di
gunakan dalam bidang kejuruteraan.

Hari ini, lukisan kejuruteaan telah telah diterima sebagai media yang di
gunakan oleh saintis, jurutera, pereka bentuk, juruteknik mahupun mahupun pekerja
pengeluaran. Penglibatan lukisan kejuruteraan dalam bidang jurutera adalah
menyeluruh. Bermula dari pengetahuan asas, lakaran sehingga peringkat
penyelenggaraan

Oleh kerana lukisan kejuruteraan mempunyai fungsi utama dalam proses


kejuruteraan, ia dianggap sebagai suatu alat pengajaran dan bukan sebagai suatu
kerja seni. Suatu lukisan kejuruteraan mestilah mudah, tepat dan jitu.

Kefahaman yang mudah dalam lukisan kejuruteraan adalah penting kerana


lukisan tersebut menyampaikan suatu maksud atau menerangkan suatu yang
diperlukan untuk suatu tujuan.

Objektif

- Dapat memahami suatu lukisan teknik yang diberikan kepadanya dan boleh
mengeluarkan benda kerja yang dikehendaki.

- Ia dapat menanamkan sikap kebiasaan pekerja dan dapat menyelesaikan


dengan cekap masalah melukis suatu objek secara lukisan teknik
Simbol General Tolerance

DIAMETER

MAXIMUM MATERIAL CONDITION (MMC)

LEAST MATERIAL CONDITION (LMC)

ALL AROUND

DIMENSION ORIGIN

PROJECTOR TOLERANCE ZONE

SPHERICAL DIAMETER

REFERENCE DIMENSION

R RADIUS
Form & Orientation Tolerance Symbol

BIL SIMBOL MAKSUD

STRAIGHTNESS

FLATNESS

CIRCULARITY

CYINDRICITY

ANGULARITY

PARALELLISM

SURFACE PROFILE

LINE PROFILE

TOTAL RANOUT

10

RANOUT

Saiz Kertas Dan Penggunaan


Saiz A

Saiz Ukuran (mm)

A0 841mm x 1189 mm

A1 594mm x 841mm

A2 420mm x 594mm

A3 297mm x 420mm

A4 210mm x 297mm

Saiz B

Saiz Ukuran

4B 2000mm x 2828mm

2B 1414mm x 2000mm

B0 1000mm x 1414mm

B1 707mm x 1000mm

B2 500mm x 707mm

B3 353mm x 500mm

B4 250mm x 353mm

B5 176mm x 250mm
Kertas A20 terbahagi kepada 3 :

- Catridge Drawing Paper ( Kertas Katrij)

Mempunyai berat sebanyak 120 gram.kertas ini diperlukan jika hendak sesuatu kerja
dengan menggunakan pensil meanikal sahaja. Permukaan kertas kasar dan kuat,
oleh itu kertas ini tidak sesuai jika menggunakan teknikal pen. Jika melakukan
kesalahan semasa menggunakan kertas ini, hendaklah memadamkan kesalahan itu
dengan menggunakan pemadam pensil.

- Tracing Paper (Kertas Surih)

Mempunyai berat sebanyak 120 gram. Kertas ini digunakan untuk kerja-kerja yang
menggunakan teknikal pen sahaja.oleh kerana permukaan kertas licin dan halus,
maka setiap kesalahan yang dilakukan perlu dipadam dengan menggunakan
pemadam khas atau ‘razor blade’.

- Plotting Paper

Mempunyai berat sebanyak 110 gram. Kerja yang digunakan hendaklah


menggunakan ‘plotter pen’.keaadan kertas ini adalah licin. Hanya menggunakan
‘plotter pen sahaja’.

Simbol Tekstur Permukaan


- Simbol asas tekstur permukaan

-Pembuangan bahan secara pengasingan

-Permukaan dihasilkan melalui proses


tuangan, forging, not, finishing, cold finishing,
die casting, powder metallurgy @ injection
moulding.

-Selain menyatakan kekerasan permukaan, ia memberi


makna krenivia tekstur permukaan simbol asas dilukis
dengan unjuran asas dilukis dengan unjuran garis mendatar.

Simbol Geometri Dan Tolerance


Lay Symbols Indication On The Interpretation
Drawing

Paralell to the
plane of the
projection of the
view in which the
symbol in used.

Pependicular to the
plane of projection
of the view in which
the symbol in used.

Crossed in two
slant directions with
regard to the plane
of projection of the
view in which the
symbol in used.

Multy- directional
M

Aproximately
C circular relative to
the centre of the
surface to which
the symbol in used.

Aproximately radial
R relative to the
centre of the
surface to which
the symbol is
applied.

Garisan Dan Penggunaan

Jenis-jenis garisan
Garisan Perihal Penggunaan

A Tebal selajur 0.5 @ A1 garisan kasar nampak


0.7HB.B
A2 pinggir nampak

B Tipis selanjar 0.25 @ 0.35 B1- garisan khayalan


HB.B
B2 – garisan dimensi

B3 – garisan unjuran

B4 – garisan panduan

B5 – menghad

B6 – garisan kasar keratan


berputaran

B7 – garisan tengah
pendek

C Tak tentu tipis selanjar C1 – had pandangan dan


keratan separa atau
tersekat sekiranya had
bukan satu paksi

D Lurus tipis selanjar dengan D1 – had pandangan dan


siku 0.25 @ 0.35 H.2H keratan separa atau
tersekat sekiranya had
bukan satu paksi

E Terputus-putus tebal E1- garis kasar terlindung


0.5HB.B
E2 – pinggir terlindung

F Terputus-putus nipis 0.25 F1 – garis kasar terlindung


@ 0.35 H
F2 – pinggir terlindung

G Rantai nipis 0.25 @0.35H G1 – garisan tengah

G2 – garisan simetri

G3 – garisan trajektori dan


londar

G4 – garisan pic dan


bulatan pic

H Rantai tipis, tebal di H1 – satah pemotongan


hujung 0.25 @0.35, 0.5
HB.B, H.2H

I Rantai tebal 0.5 @ 0.7 I1 – garisan atau


HB.H permukaan jika kperluan
khas dikenakan ( dilukis
sebelah dengan
permukaan)

J Rantai tipis dua sengkang J1 – garis kasar dan


0.25 @ 0.35 pinggir bahagian
bersebelahan

J2 – garis kasar dan


pinggir bagi bagi
kedudukan berselang dan
lampau bahagian boleh
bergerak.

J3 – garisan sentroid

J4 – garis kasar
permukaan sebelum
pembentukan

J5 – bahagian terletak di
bahagian satah
pemotongan

J6 – garisan liku pada


kosong @ pola termaju

Garisan Keterangan Aplikasi Umum :


-Garisan luaran tersembunyi

Sempang tebal -Garisan sisi tersembunyi

-Garisan luaran tersembunyi

Sempang nipis -Garisan sisi tersembnyi

-Garisan pusat

Rantaian nipis -Garisan simetri

-Trajektor

-Satah pemotongan

Rantaian nipis tebal


dan bertukar arah

- Petunjuk garisan atau


permukaan atau apabila
Rantaian tebal keperluan khas digunakan

-Garisan luaran bahagian


sempadan

-Kedudukan alternatif dan


Rantaian nipis melampau bahagian yang
sempang bergerak boleh bergerak

-Garisan berpusat

-Garisan luaran permukaan


sebelum pembinaan bahagian
yang diletakkan dihadapan
satu pemotongan

Unjuran Dalam Lukisan :

Unjuran
- Apa jua jenis perlambangan @ perwakilan sesuatu objek di atas kertas, skrin atau
permukaan yang serupa dengan lukisan @ dengan fotografi dipanggil unjuran objek.

Unjuran Bergambar :

- unjuran dimana panjang, lebar dan tinggi suatu objek ditunjukkan dalam satu
pandangan dikenali sebagai unjuran bergambar.

Unjuran Aksonometrik : - Ini didapati diatas satah kertas apabila


-Unjuran isometrik unjuran terlurus dengan satah dan selari
-Unjuran dimetri antara satu sama laindikenali sebagai
-Unjuran trimetrik unjuran aksonometrik.

Unjuran Serong : - Unjuran suatu objek pada unjuran satah


-Unjuran kavalier apabila satu muka objek itu selari tetapi
-Unjuran Kabinet muka bersebelahan yang lain
-Unjuran klinografik codongpada sudut 45°kepada unjuran
satah.

Unjuran Perspektif : - Unjuran yang didapati pada satah


-Selari atau perspektif satu point unjuran apabila unjuran menurun kepada
-Sudut atau pespektif dua point satu point dikenali sebagai unjuran satu
-Perspektif serong atau pespektif tiga perspektif.
point

Unjuran Ortografik :
-Unjuran atau pandangan yang didapati diatas satah unjuran apabila unjuran adalah
selari antara satu sama lain.

Unjuran Satah :

-Satah yang digunakan bagi maksud unjuran dipanggil satah unjuran.

Satah Rujukan -Dua satah digunakan untuk unjuran dan


dikenali sebagai satah unjuran atau
prinsip satah unjuran.

Satah Menegak -Satah yang menegak dipanggil sebagai


satah menegak dan ditunjukkan oleh
unjuran menegak.

Satah Mendatar -satah yang mendatar pada sudut tepat


dengan satah menegak.

Satah Bantu -Mana-mana satah lain yang ditetapkan


pada sebarang sudut dengan satah
utama dipanggil satah bantu.

Satah Profile -Satah yang berada pada sudut tepat


pada dua satah utama dipanggil garisan
rujukan atau garisan menyilang atau
garisan lantai.

Garisan Lantai -Garisan yang menyilang antara dua


satah unjuran utama iaitu satah menegak
atau mendatar.

Pandangan Hadapan dan Dongakan -Unjuran objek diatas satah menegak


dikenali sebagai pandangan hadapan.

Pandangan Dari Atas Atau Pelan -Unjuran objek diatas mendatar.

Pandangan Sisi atau Dongakan Sisi -Unjuran objek di atas satah bantu atau
atau Pandangan Profile satah profile.

Pandangan Bantu -Unjuran objek pada satah bantu.

Jenis-Jenis Unjuran Ortografik :


Unjuran sudut pertama

-Objek diletakkan di dalam sukuan pertama iaitu 0°-90°

-Gambarajah ini dipanggil lukisan ortografik dalam unjuran sudut pertama.

-Anggapkan unjuran sudut pertama seperti lampu suluh. Apabila suatu objek disuluh
dari satu arah, maka bayangnya akan kelihatan di belakang objek.

Unjuran sudut ketiga

-Objek diletakkan dalam sukuan ketiga (180°-270°) maka teori asasnya turut
berubah.
-Apabila satah-satah tersebut dibuka, maka hasilnya adalah seperti yang ditunjukkan
dalam gambarajah

-Konsepd unjuran sudut ketiga dianggap seperti cermi pembalikan dimana unjuran
objek balikan ke arah kedudukan pandangan.

Perbandingan unjuan sudut pertama dan ketiga :

Unjuran sudut pertama Unjuran sudut ketiga

Objek diandaikan berada pada sukuan Objek diandaikan berada pada sukuan
pertama. ketiga.

Objek terletak diantara pemerhati dan Satah unjuran terletak antara pemerhati
satah unjuran. dengan objek.

Pandangan dari atas dilukis di bawah Pandangan di atas dilukis di atas


pandangan hadapan. pandangan hadapan.

Pandangan dari bawah dilukis di atas Pandangan dari bawah dilukis di bawah
pandangan hadapan. pandangan hadapan.

Pandangan dari kiri dilukis di kiri Pandangan dari kiri di lukis dari di kiri
pandangan hadapan. pandangan hadapan.

Pandangan dari kanan dilukis di kanan Pandangan kanan dilukis di kanan


pandangan hadapan. pandangan hadapan.

Pandangan dari belakang dilukis di kiri@ Pandangan dari belakang dilukis di


kanan pandangan hadapan. kanan atau kiri padangan hadapan.

Unjuran oblik :
-Satu garisan yang bukan pugak atau mendatar dan garisan yang menghala ke
belakang dalam unjuran oblik itu boleh condong mengikut sebarang sudut daripada
0° @ 90° dengan syarat garisan itu sentiasa selari di antara satu sama lain.

-Sesebuah oblik dibuat tanpa pengurangan panjang garisan oblik. Ia kadangkala


dikenali sebagai unjuran kavalier.

-Pemendekan bagi panjang garisan oblik dikenali sebagai unjuran kabinet.

Pendimensian :
-Saiz menulis pelbagai saiz atau sukatan pada sesebuah lukisan siap suatu objek
dikenali sebagai pendimesian.

Garisan dimensi -Suatu garisan nipis yang berterusan.

Perluasan garisan -Garisan nipis yang berterusan terlujur


melebihi sesuatu objek yang dilukis.

Kepala anak panah -Digunakan untuk mengakhiri garisan


dimensi. Menyentuh garisan dimensidan
menunjukkan had dimensi.

Rajah dimensi -Angka yang menunjukkan saiz sifat


tertentu objek.

Garisan penunjuk -Suatu garisan nipis yang berterusan


yang dilukis untuk menunjukkan garisan
tersebut dipakai.
–Umumnya dilukis pada sudut 30°, 45°
dan 60°tidak kurang dari 30°.

Nota-nota -Suatu lukisan memberi maklumat


berkaitan operasi yang ada kaitan
dengan sifat objek.

simbol -Lambang apa-apa objek oleh beberapa


tanda pada objek.

Teori Pendimensian :

Dimensi Saiz

-Menunjukkan pelbagai saiz objek seperti panjang, lebar, garis pusat dan
sebagainyadikenali sebagai dimensi saiz.

Dimensi lokasi

-Menunjukkan kedudukan satu sifat yang berkaitan dengan sifat yang lain dikenali
sebagai dimensi lokasi.

Sistem penempatan Dimensi :

Sistem sejajar
-Dimensi ini diletakkan supaya boleh dibaca dari bawah atau tepian sebelah kanan.
Sistem sejajar menempatkan dimensi lumrah dalam lukisan kejuruteaan.

Sistem sehala

-Dimensi ini ditempatkan untuk membolehkan ia dibaca dari tepian bawah kertas
lukisan. Digunakan pada lukisan besar seperti kapal terbang, kereta dan lain-lain
agar mudah dibaca di sebelah kanan.

Dimensi bantu :
-Dimensi lebih hendaklah diletakkan melainkan yang memberi maklumat berguna.

Dimensi Toleransi

-Digunakan bagi membolehkan kebolehsalingtukaran yang sempurna bagi bahagian-


bahagian dan antara bahagian sepasang yang memerlukan kelas pasangan
tersebut.
Pendimensian selari

-Mengandungi beberapa dimensi berpunca daripada datum atau titik rujukan


sepunya.

Pendimesian Rantai

-Pendimensian rantai haruslah diletakkan melainkan dimensi rantai yang ditunjukkan


befungsi.

Pendimensian Bergabung
Simbol Keratan

Keratan 4 Segi

Keratan Bulatan

Keratan Kayu Segi


Empat

Keratan Bergulung

Keratan Saluran

Paip Dan Tiub

Paip Dan Tiub


Contoh-contoh pandangan keratan :

Besi Tuang

Keluli

Aluminium

Belitan Elektrik Dan Elektronik

Getah Plastik

Kuprum Atau Aloi Kuprum


Kesimpulan

Dengan berkat hasil usaha saya ini, alhamdulillah saya telah dapat
menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. Saya telah mendapat tunjuk
ajar daripada kawan-kawan, yang lebih berpengalaman dari saya, pengajar yang
berdedikasi dalam menjalankan tanggungjawab mereka, sokongan dari ibu dan bapa
yang berada di kampung halaman. Saya juga telah mempelajari segala apa yang
tertera dalam tugasan ini seperti simbol-simbol dalam lukisan kejuruteraan, saiz kerts
dan penggunaannya, simbol tekstur dan permukaan dan sebagainya. Akhirnya saya
telah berjaya untuk mempraktikkannya pada masa akan datang.

Sekian wassalam.....
Rujukan

-LUKISAN KEJURUTERAAN ASAS-

MOHD RAMZAL MAINAN, BADRI ABDUL GHANI, YAHYA SAMIAN

U.T.M

-PANDUAN ASAS LUKISAN KEJURUTERAAN-

MOHD FADLIN DAYU, KHAIRUL ANUAR HANAFIAH

U.T.M

-STANDARD-STANDARD DALAM LUKISAN-

MOHD KASIM HAMDAN, ABDUL JALIL DALI

PELANGI