Anda di halaman 1dari 11

NILAI: RASIONAL

SOALAN STRUKTUR
1. Sejak kebelakangan ini, Kumari kelihatan sering termenung seorang diri. Peperiksaan
Akhir Tahun bakal menjelang tiba dalam beberapa minggu lagi. Ibu bapanya sering
memarahinya kerana keputusan yang teruk dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun yang
dihadapi baru-baru ini. Kumari merasa dirinya amat bodoh kerana mendapat keputusan
yang teruk dan sering ditegur oleh ibu bapanya.
(a) Huraikan nilai yang sepatutnya diamalkan oleh Kumari?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 Markah ]
(b) Berikan dua langkah agar Kumari dapat memajukan dirinya supaya mendapat keputusan
yang memberangsangkan?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 4 Markah ]
(c) Jelaskan dua ciri yang perlu ada pada Kumari apabila ditegur oleh kedua ibu bapanya?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 4 Markah ]

2. Kumaresan diajak oleh kawan-kawannya untuk menyertai ekspidisi berkayak. Walaupun


dia amat meminati aktiviti berkayak ini tetapi dia tidak pandai berenang. Namun atas
desakan rakan-rakannya, dia bersetuju untuk menyertai ekspidisi tersebut.
(a) Jelaskan nilai yang sepatutnya diamalkan oleh Kumaresan?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 Markah ]
(b) Huraikan tiga perkara yang patut dilakukan oleh Kumaresan sebelum menyertai ekspedisi
berkayak itu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 6 Markah ]
(c) Berikan satu cara seseorang pelajar seperti Kumaresan boleh mengamalkan sikap rasional
dalam setiap tindakannya?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 Markah ]
3. Setiap kali diadakan pasar malam di Taman Indera Kayangan, sampah sarap bertaburan
selepas peniaga-peniaga menutup gerai mereka. Keadaan ini telah menimbulkan
kemarahan penduduk di kawasan taman perumahan tersebut?

(a) Huraikan nilai yang patut diamalkan oleh peniaga-peniaga pasar malam tersebut?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 Markah ]
(b) Jelaskan dua perkara yang patut dilakukan oleh peniaga-peniaga pasar malam tersebut?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 4 Markah ]
(c) Huraikan dua langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa tempatan bagi mengatasi
masalah tersebut?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 4 Markah ]
4. Arnold baru membeli sebuah motosikal berkuasa tinggi. Dia dicabar oleh rakan-rakannya
supaya berlumba haram untuk menguji kehebatan motosikal masing-masing. Dia
menyahut cabaran rakan-rakannya itu.
(a) Jelaskan nilai yang sepatutnya diamalkan oleh Arnold?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 Markah ]
(b) Ramalkan akibat yang mungkin berlaku kepada Arnold ketika berlumba haram?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 4 Markah ]
(c) Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh Arnold sebelum menerima cabaran tersebut?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 4 Markah ]
5. Encik Yap ditegur oleh majikannya kerana sikapnya yang suka melengah-lengahkan kerja.
(a) Berdasarkan nilai murni, nyatakan tindakan yang diambil oleh majikan Encik Yap?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

[ 2 Markah ]
(b) Senaraikan kesan positif tegerun majikan kepada Encik Yap dan juga prestasi syarikatnya?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 4 Markah ]
(c) Bagaimanakah cara yang paling sesuai digunakan oleh majikan menegur Encik Yap?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 4 Markah ]

SOALAN ESEI
1. Mei Ling yang mengalami masalah berat badan berlebihan tertarik dengan iklan ubat
untuk menguruskan badan. Ubat tersebut dapat menurunkan berat badan sehingga 10
kilogram dalam masa seminggu.
Andaikan anda adalah Mei Ling, adakah anda mempercayai keberkesanan ubat yang
diiklankan? Bincangkan pengaruh iklan dalam mempengaruhi keputusan seseorang
pengguna?
[

10

Markah ]
2. Sikap boleh berfikir berdasarkan alasan yang kukuh dan bukti yang nyata serta dapat
mengambil pertimbangan yang wajar membolehkan seseorang pandai menyesuaikan diri
dalam sebarang keadaan.
Bincangkan pernyataan di atas dengan merujuk nilai dan contoh yang sesuai.
[
Markah ]

10

3. Program realiti televisyen telah mencetuskan kontroversi apabila penonton membuat


undian berdasarkan minat mereka kepada peserta tetapi bukan kepada bakat dan
kebolehannya.
Berdasarkan nilai-nilai murni, nyatakan tindakan yang sewajarnya dibuat oleh penonton
ketika membuat undian tersebut?
[

10

Markah ]

JAWAPAN UNTUK NILAI 1.11 (RASIONAL)


JAWAPAN UNTUK SOALAN STRUKTUR
NO.
1.
(a)

NILAI
Rasional

M
1

(b)

HURAIAN

- Membuat pertimbangan yang wajar

- Berjumpa guru untuk membincangkan

masalah pembelajaran.
- Mengadakan kumpulan perbincangan

dengan rakan-rakan.
(c)

- Perlu berfikiran positif untuk menerima

teguran daripada kedua ibu bapanya.


- Cuba mengikut nasihat atau teguran yang

diberikan oleh ibu bapanya.


2.
(a)

Rasional

- Membuat pertimbangan yang wajar

(b)

- Membuat latihan berenang.

- Membuat latihan berkayak.

- Mendapatkan khidmat nasihat pakar

tentang risiko aktiviti berkayak.


(c)

- Pelajar itu perlu memikirkan kesan dan

akibat tindakannya berdasarkan alasan dan


bukti yang nyata.
3.
(a)

Rasional

(b)

- Membuat pertimbangan yang wajar.

- Membuang sampah di tempat yang

disediakan./ Membersihkan sampah.


- Menyediakan tong sampah berdekatan

dengan gerai-gerai mereka.


(c)

- Menguatkuasakan undang-undang.

- Membuat pemantauan yang berterusan

- Membuat pertimbangan yang wajar

- Mendapat kemalangan yang

4.
(a)

Rasional

(b)

mengakibatkan kecederaan atau kematian.


- Ditahan polis kerana melanggar peraturan

jalan raya.
(c)

- Berfikir akan tindakan yang bakal dibuat.

- Mengambil kira kesan kepada diri dan

keluarga serta masyarakat.


5.
(a)

Rasional

- Membuat pertimbangan yang wajar serta

mengambil tindakan berdasarkan bukti.


(b)

- Dapat memperbaiki kesilapan diri /


Menjadi pekerja yang lebih

bertanggungjawab.

(c)

- Produktiviti syarikat akan bertambah.

- Berbincang dalam bilik majikan bukan di

hadapan pekerja yang lain.


- Memberi amaran secara lisan / Membuat

kontrak perjanjian untuk mengubah


perlakuan.

JAWAPAN UNTUK SOALAN ESEI.


No.
1. - Rasional

Nilai

M
1

Penerangan/Contoh
- Boleh berfikir berdasarkan bukti

M
1

yang nyata.
- Dapat memikirkan kelogikan iklan

kerana mustahil boleh kurus dalam

masa satu minggu.


- Mengambil tindakan berasaskan

pertimbangan yang wajar.


- Takut tertipu sedangkan banyak

wang yang telah dibelanjakan.


- Kesederhanaan

- Tidak keterlaluan dalam membuat

pertimbangan.
- Jangan mementingkan obesiti

asalkan sihat.

2.

- Rasional

- Tidak mengabaikan kesihatan diri.

- Cara terbaik untuk kurus ialah

mengamalkan cara hidup sihat.


- Dapat berfikir berdasarkan alasan.

- Dapat berfikir berdasarkan bukti.

- Dapat mengambil tindakan yang

rasional.
- Dapat mengambil tindakan

berasaskan pertimbangan yang


wajar.
- Bertanggungjawab

- Bertanggungjawab terhadap

tindakan yang diambil.


- Bertanggungjawab terhadap beban

tugas yang diberikan.


- Menjalankan kewajipan dengan

mengambil kira alasan dan bukti


yang nyata.
- Menjalankan tugas setelah

membuat pertimbangan yang


3.

- Rasional

wajar.
- Boleh berfikir atas alasan dan bukti

yang nyata.
- Memikirkan kesan negatif jika

tidak mengundi dengan rasional.


- Bertindak berasaskan

pertimbangan yang wajar.

- Keadilan

- Mengundi mereka yang berbakat.

- Tindakan yang saksama.

- Undian yang tepat akan

memuaskan hati semua pihak.


- Tidak berat sebelah.

- Penyanyi yang layak sahaja akan

mendapat undian.