Anda di halaman 1dari 2

Lagu Malaysia Berjaya

Satu bangsa satu negara

Dunia yang megah

Malaysia kita sudah berjaya

Malaysia berjaya

Dengan misi yang gagah

Aman makmur bahagia

Harmoni, saling menghormati

Kerana perpaduan

Kita satu bangsa, Kita satu Negara

Kita masih bersama

Kita satu matlamat, oooo

Malaysia abadi selamanya


Kita satu bangsa, satu Negara
Berjaya dan berjaya

Kita satu bangsa, Kita satu Negara

Berbagai kaum sudah berikrar

Kita satu matlamat, oooo

Menjunjung cita-cita

Kita satu bangsa, satu Negara

Satu bangsa satu bahasa

Kita satu Malaysia

Malaysia berjaya

Lirik Lagu Satu 1 Malaysia

Lagu Malaysia Berjaya


Bermulanya sekarang

Dari Perlis sampailah ke Sabah

Perjalanan dilaksana
Kita sudah merdeka

Dunia kian berubah


Seia sekata sehati dan sejiwa

Negara makmur rakyat mewah


Kita sudah berjaya

Kita satu Malaysia

Perubahan melingkari

Malaysia kita sudah berjaya


Aman makmur bahagia
Malaysia abadi selamanya

Melaksana hasrat hati


Membina masa hadapan

Berjaya dan berjaya

Kejayaan terbukti
Dengar semboyan kita berjaya

Menuju kejayaan

Gemuruh di angkasa

Kita semua rakyat Malaysia

Berbagai kaum sudah berikrar

Menjunjung cita-cita

Seia sekata sehati dan sejiwa


Dunia yang megah

Satu bangsa satu bahasa


Malaysia berjaya
Dari Perlis sampailah ke Sabah

Dengan misi yang gagah

Membina masa hadapan

Kerana perpaduan

Menuju kejayaan

Kita masih bersama

Kita semua rakyat Malaysia

Kita sudah merdeka

Harmoni, saling menghormati

Negara makmur rakyat mewah


Kita sudah berjaya

Kita satu bangsa, Kita satu Negara


Lirik Lagu Satu 1 Malaysia

Dengar semboyan kita berjaya


Gemuruh di angkasa

Dunia kian berubah

Satu bangsa satu negara

Perubahan melingkari

Malaysia berjaya

Kita satu matlamat, oooo

Kita satu bangsa, Kita satu Negara

Kita satu bangsa, satu Negara

Kita satu matlamat, oooo

Kita satu Malaysia

Kita satu bangsa, satu Negara


Kita satu Malaysia

Melaksana hasrat hati

Bermulanya sekarang

Kejayaan terbukti

Perjalanan dilaksana