Anda di halaman 1dari 8

- .

Padankan potongan ayat di bawah berdasarkan surah Al-Qadr ayat 1-5

.
.

.
.

.
.
.Susun kalimah kalimah berikut supaya menjadi ayat yang sempurna

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- .

______________________________________________________________________

- .

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

.
Nomborkan ayat ayat di bawah ini dar ayat 7-11 surah Al-Aadiyat

. .
.
.Lengkapkan surah Al-Zalzalah dengan jawapan yang disediakan


_________________ ________________

_____________________


________________

____________

) ( ) ( .
.
Tandakan (

) pada pernyataan yang betul dan (

) pada pernyataan yang

. salah

. .
.Gariskan jawapan yang betul

. ) / (
.
. ) /
(
. )
/ ( .
) . / (
.
.. ) /
( .
. .
.Kategorikan perkara-perkara ibadah di bawah kepada kumpulan yang betul

____________________ .

____________________ .

_____________________ .

_____________________ .

____________________ .


.Bulatkan jawapan yang betul

. , )(
____________

) ( 214 : 26

:

.
.

.
.
5

. _________

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
. .
.Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan

.
___________ .
.
_________ .
.
6

__________ .
. ___________


- .
.Letakkan kata hubung yang sesuai dengan ayat di bawah ini

. ___________ .
. ____________
.
.
.
.Bina ayat berdasarkan tanda baca yang berikut
. _______________
.

_____________________________________
!

. .

_____________________________________

!!

______________
______________
) (
(

_____________
)

Anda mungkin juga menyukai