Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: SENI HALUS

SUBTAJUK

: CATAN

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,
hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.
2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..
REFLEKSI :
CATATAN:
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

KEHADIRAN

TAJUK

: SENI HALUS

SUBTAJUK

: CATAN

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,
hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.
2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..
REFLEKSI :
CATATAN:
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: KOMUNIKASI VISUAL

SUBTAJUK

: REKA BENTUK GRAFIK ( TIPOGRAFI)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 3, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN

Dan HSP PSV.

KEHADIRAN

OBJEKTIF

1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik seperti tipografi, logo, poster,
papan tanda dan sebagainya.
2. Menghasilkan tipografi.
3. Memahami pelbagai kompenan reka bentuk grafik dan ciri-cirinya yang baik.
NILAI

: Ketepatan/kebersihan dan kreatif

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, pensil dan pembaris.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Menghasilkan rekabentuk kerja grafik berasaskan bidang tertentu.
2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual
3. Membuat kemasan hasil seni.
AKTIVITI :
1. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk tipografi yang bertemakan nama
singkatan.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, interpersonal dan proses inovasi..
REFLEKSI :

CATATAN:

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: PRINSIP REKAAN

SUBTAJUK

: HARMONI (ANYAMAN)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 1, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman.

KEHADIRAN

2. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan mengkuang/bahan


alternatif.
BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, cutter, watercolor@poster color, berus, palet,


bekas air, pembaris dan gunting.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 1
1. Menyenaraikan fungsi anyaman. Membuat anyaman menggunakan alat, bahan
dan teknik yang dipilih.
ARAS 2
1. Menyatakan sejarah anyaman tempatan. Mengenal beberapa orang tokoh kraf
anyaman. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias anyaman berdasarkan
kawasan daerah atau negeri tertentu.
AKTIVITI :
1. Mengumpul maklumat berkaitan dengan kraf anyaman.
2. Membuat kajian tentang alat, bahan, teknik dan proses anyaman serta tokoh.
3. Menghasilkan anyaman mudah berdasarkan motif yang dipilih.
NILAI
: Ketepatan, kebersihan dan kreatif.
PEDAGOGI : Pemikiran kritis, menjana idea, kinestetik, logik matematik dan interpersonal.
REFLEKSI
CATATAN

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: KOMUNIKASI VISUAL

SUBTAJUK

: REKA BENTUK GRAFIK (Identiti korporat)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 5 dan HSP PSV.

KEHADIRAN

PELAJARAN
OBJEKTIF

1. Mengenalpasti masalah mengikut spesifikasi yang diperlukan.


2. Membuat kajian dan penyelidikan melalui idea dan cara penyelesaian.
3. Memahami proses dan teknik yang digunakan.
NILAI

: Ketepatan/kebersihan dan kreatif

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, pensil, pen teknikal, cat poster, berus dan set
Geometri.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 2:
1. Menginterprestasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui
eksperimentasi gayaan.
ARAS 3:
1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya.
AKTIVITI :
1. Murid menghasilkan identity korparat bertemakan syarikat menjual makanan.
2. Murid menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses
melalui masalah, penyelidikan rupa, proses membuat dan penilaian semula.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, klasifikasi, interpersonal dan proses inovasi..
REFLEKSI :
CATATAN:
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: PRINSIP REKAAN

SUBTAJUK

: HARMONI (ANYAMAN)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 1, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman.


2. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan mengkuang/bahan
alternatif.
BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, cutter, watercolor@poster color, berus, palet,


bekas air, pembaris dan gunting.

HASIL PEMBELAJARAN :

Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :


ARAS 1
Menyenaraikan fungsi anyaman. Membuat anyaman menggunakan alat, bahan dan
teknik yang dipilih.
ARAS 2
Menyatakan sejarah anyaman tempatan. Mengenal beberapa orang tokoh kraf
anyaman. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias anyaman berdasarkan
kawasan daerah atau negeri tertentu.
AKTIVITI :
1. Mengumpul maklumat berkaitan dengan kraf anyaman.
2. Membuat kajian tentang alat, bahan, teknik dan proses anyaman serta tokoh.
3. Menghasilkan anyaman mudah berdasarkan motif yang dipilih.
NILAI
: Ketepatan, kebersihan dan kreatif.
PEDAGOGI : Pemikiran kritis, menjana idea, kinestetik, logik matematik dan interpersonal.
REFLEKSI
CATATAN

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: CATAN

SUBTAJUK

: HARMONI (ANYAMAN)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:

1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,


hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.
2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..
REFLEKSI :
CATATAN:
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: KOMUNIKASI VISUAL

SUBTAJUK

: REKA BENTUK GRAFIK ( TIPOGRAFI)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 3, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik seperti tipografi, logo, poster,
papan tanda dan sebagainya.
2. Menghasilkan tipografi.
3. Memahami pelbagai kompenan reka bentuk grafik dan ciri-cirinya yang baik.
NILAI

: Ketepatan/kebersihan dan kreatif

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, pensil dan pembaris.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Menghasilkan rekabentuk kerja grafik berasaskan bidang tertentu.
2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual

3. Membuat kemasan hasil seni.


AKTIVITI :
1. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk tipografi yang bertemakan nama
singkatan.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, interpersonal dan proses inovasi..
REFLEKSI :

CATATAN:

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: PRINSIP REKAAN

SUBTAJUK

: HARMONI (ANYAMAN)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 1, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman.


2. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan mengkuang/bahan
alternatif.
BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, cutter, watercolor@poster color, berus, palet,


bekas air, pembaris dan gunting.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 1
Menyenaraikan fungsi anyaman. Membuat anyaman menggunakan alat, bahan dan
teknik yang dipilih.
ARAS 2

Menyatakan sejarah anyaman tempatan. Mengenal beberapa orang tokoh kraf


anyaman. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias anyaman berdasarkan
kawasan daerah atau negeri tertentu.
AKTIVITI :
1. Mengumpul maklumat berkaitan dengan kraf anyaman.
3. Membuat kajian tentang alat, bahan, teknik dan proses anyaman serta tokoh.
4. Menghasilkan anyaman mudah berdasarkan motif yang dipilih.
NILAI
: Ketepatan, kebersihan dan kreatif.
PEDAGOGI : Pemikiran kritis, menjana idea, kinestetik, logik matematik dan interpersonal.
REFLEKSI
CATATAN

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: SENI HALUS

SUBTAJUK

: CATAN

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,
hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.

2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..
REFLEKSI :
CATATAN:
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: PRINSIP REKAAN

SUBTAJUK

: HARMONI (ANYAMAN)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 1, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman.


2. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan mengkuang/bahan
alternatif.
BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, cutter, watercolor@poster color, berus, palet,


bekas air, pembaris dan gunting.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 1
Menyenaraikan fungsi anyaman. Membuat anyaman menggunakan alat, bahan dan
teknik yang dipilih.
ARAS 2
Menyatakan sejarah anyaman tempatan. Mengenal beberapa orang tokoh kraf
anyaman. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias anyaman berdasarkan
kawasan daerah atau negeri tertentu.
AKTIVITI :
1. Mengumpul maklumat berkaitan dengan kraf anyaman.
2.Membuat kajian tentang alat, bahan, teknik dan proses anyaman serta tokoh.

3. Menghasilkan anyaman mudah berdasarkan motif yang dipilih.


NILAI
: Ketepatan, kebersihan dan kreatif.
PEDAGOGI : Pemikiran kritis, menjana idea, kinestetik, logik matematik dan interpersonal.
REFLEKSI
CATATAN

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: SENI HALUS

SUBTAJUK

: CATAN (HARMONI)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,
hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.
2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..

REFLEKSI :
CATATAN:
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: SENI HALUS

SUBTAJUK

: CATAN (HARMONI)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,
hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.
2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..
REFLEKSI :
CATATAN:

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: SENI HALUS

SUBTAJUK

: CATAN (HARMONI)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,
hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.
2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..
REFLEKSI :
CATATAN:
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

KEHADIRAN

TAJUK

: SENI HALUS

SUBTAJUK

: CATAN (HARMONI)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,
hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.
2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..
REFLEKSI :
CATATAN:
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: KOMUNIKASI VISUAL

SUBTAJUK

: REKA BENTUK GRAFIK ( TIPOGRAFI)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 3, Standart Prestasi PBS

KEHADIRAN

PELAJARAN
OBJEKTIF

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik seperti tipografi, logo, poster,
papan tanda dan sebagainya.
2. Menghasilkan tipografi.
3. Memahami pelbagai kompenan reka bentuk grafik dan ciri-cirinya yang baik.
NILAI

: Ketepatan/kebersihan dan kreatif

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, pensil dan pembaris.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Menghasilkan rekabentuk kerja grafik berasaskan bidang tertentu.
2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual
3. Membuat kemasan hasil seni.
AKTIVITI :
1. Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk tipografi yang bertemakan nama
singkatan.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, interpersonal dan proses inovasi..
REFLEKSI :

CATATAN:

RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: PRINSIP REKAAN

SUBTAJUK

: PENEGASAN (Poster)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 1, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

Dan HSP PSV.


:

KEHADIRAN

1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik seperti Tipografi, poster, seni
reka tanda.
2. Memahami pelbagai kompenan reka bentuk grafik dan ciri-cirinya yang
baik.
BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, pensil, watercolor@poster color, berus, palet,


bekas air dan gambar pilihan pelajar.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 2
1. Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan alat media dan
teknik yang sesuai.
ARAS 3
1. Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi.
AKTIVITI :
1. Membuat kajian pelbagai rekabentuk tipografi.
2. Menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3X5 dengan pelbagai nisbah.
3. Menghasilkan sebuah tipografi/poster/Seni reka Tanda yang mudah berdasarkan
tema dan isu semasa.
NILAI
: Ketepatan, kebersihan dan kreatif.
PEDAGOGI : Pemikiran kreatif, logic matematik, proses inovasi dan pengetahuan sedia ada.
REFLEKSI :

CATATAN
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: PRINSIP REKAAN

SUBTAJUK

: PENEGASAN (Poster)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 1, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik seperti Tipografi, poster, seni
reka tanda.

2. Memahami pelbagai kompenan reka bentuk grafik dan ciri-cirinya yang


baik.
BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan, pensil, watercolor@poster color, berus, palet,


bekas air dan gambar pilihan pelajar.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 2
1. Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan alat media dan
teknik yang sesuai.
ARAS 3
2. Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi.
AKTIVITI :
1. Membuat kajian pelbagai rekabentuk tipografi.
2. Menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3X5 dengan pelbagai nisbah.
3. Menghasilkan sebuah tipografi/poster/Seni reka Tanda yang mudah berdasarkan
tema dan isu semasa.
NILAI
: Ketepatan, kebersihan dan kreatif.
PEDAGOGI : Pemikiran kreatif, logic matematik, proses inovasi dan pengetahuan sedia ada.
REFLEKSI :

CATATAN
RANCANGAN HARIAN

SUBJEK

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK

: SENI HALUS

SUBTAJUK

: CATAN (HARMONI)

SUMBER

: Buku Rujukan PSV KBSM Tingkatan 2, Standart Prestasi PBS

PELAJARAN
OBJEKTIF

KEHADIRAN

Dan HSP PSV.


:

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.


2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

NILAI

: Ketekunan, ketelitian dan kebersihan.

BAHAN/ALAT

: Kertas lukisan dan media kering.

HASIL PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
ARAS 3:
1. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada kadar banding,
hubungkaitan kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.
2. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan dengan tema
tertentu.
AKTIVITI :
1. Pelajar menghasilkan catan alam semula jadi atau alam benda.
2. Pelajar menghasilkan catan dengan menggunakan teknik catan seperti basah atas
basah, basah atas kering, kering atas kering dan kecatan.
3. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan memberi penekanan terhadap
penggunaan unsur seni dalam hasil karya.
PEDAGOGI :
Pemikiran kreatif, kinestetik, visual ruang, interpersonal dan pengetahuan sedia ada..
REFLEKSI :
CATATAN: