Anda di halaman 1dari 39

Seni Dalam

Matematik
Li Jin Hwa Julie
diaka
e
s
i
D
Debra Paimin
,
h
e
l
o
n
RuthClick
S. toManson
edit Master subtitle style
a Julie
w
H
n
Ji
i
L
Debra Paimin

Debra Paimin
Ruth S. Manson
Shamshul Madi

2/15/13

PENGENALAN

2/15/13

Matematik sering dikaitkan


sebagai satu cabang ilmu yang
berkait rapat dengan nombor.
Matematik bukanlah sekadar
berinteraksi dengan nombor
semata-mata. Ianya
mencakupi skop yang jauh
lebih luas daripada itu seperti :

Kajian pola

Bahasa

MATEMATIK & SENI

2/15/13

Sejarahkesenian dunia
telah membuktikan
bahawa banyak elemenelemen matematik
diaplikasikan dalam
bidang seni seperti :

Seni lukis

Seni bina

SENI LUKIS

2/15/13

Terdapat banyak elemen


Matematik yang digunakan
dalam seni lukis (bermula
pada zaman Renaissance)

Pengetahuan/aplikasi
Matematik membuatkan
lukisan menjadi lebih menarik
dan cantik

2/15/13

Contoh: - Golden ratio

Golden
Golden
Ratio
Ratio

Nombor Emas (Golden Number)


juga dikenali sebagai Nisbah Emas
(Golden Ratio), Purata Emas
(Golden Mean), atau Bahagian
Emas (Golden Section).

Nombor Emas ini disimbolkan


sebagai Phi (1.6180339887)

Banyak digunakan dalam


matematik malahan ia juga banyak
2/15/13

Mona Lisa Leonardo Da


Vinci
Jarak di antara
pangkal leher ke pusat
anak mata Mona Lisa
dan dari pangkal leher
ke bahagian atas dahi.

Jarak di antara
bahagian kanan muka
ke bahagian kanan
puncak hidung dan
tinggi muka dari titiik
tersebut.

2/15/13

Georges Pierre Seurat


Permandangan
dalam lukisan
tersebut berada
dalam bahagian
nisbah emas.
(bahagian atas
gambar)

Pokok dan orang


dalam gambar
tersebut terletak
pada golden

2/15/13

The Golden Stairs Edward Burne Jones


Golden sections
berada di bahagian
atas tangga dengan
trumpet yang
dipegang oleh
wanita yang ke-4
dalam gambar
tersebut.

Lebar pintu pada


bahagian belakang
gambar tersebut

2/15/13

Teselasi

Pengulangan corak atau bentuk yang


sama tanpa wujud ruang di antara corak
serta tidak bertindih.
Bentuk atau corak boleh terdiri daripada
poligon (segi tiga & segi empat tepat &
segi empat sama & heksagon)

Teselasi segitiga
Teselasi segi empat sama
2/15/13

Warna memainkan peranan yang


penting untuk membentuk satu
lukisan yang cantik

2/15/13

Daripada bentuk
asas poligon, kita
boleh hasilkan
lukisan yang lebih
cantik dengan
melukis pelbagai
corak yang
berulang.

2/15/13

SENI BINA
2/15/13

Matematik
Dalam
Seni
Aplikasi matematik
dalam bidang seni bina
telah berlaku sejak
dahulu lagi.
Antara konsep
matematik yang sering
2/15/13
digunakan
untuk

Bina

Contoh Aplikasi
Matematik
dalam Seni Bina

2/15/13

Contoh 1:

2/15/13

Hiperboloid
Pertama di
dunia
Dibina
oleh
seorang jurutera
berbangsa Rusia
iaitu, Vladimir
Shukhor pada
tahun 1853
hingga tahun
1939

2/15/13

Terletak di

Konsep Hiperboloid
Geometri

Bentuk
dasarny
a lebih
luas
daripad
a 2/15/13

Dapat
menyokong
bangunan
yang tinggi
seperti
menara.

Contoh 2:

2/15/13

Corak mozek yang pelbagai telah


dihasilkan melalui penggunaan
2/15/13
konsep teselasi di Littlecote Hall

Contoh 3:

2/15/13

2/15/13

Struktur
bangunan
yang
terdapat di
pejabat
komersial
Sydney.

Contoh 4:

2/15/13

Mosek digunakan untuk


menghasilkan teselasi.
Lantai ruang makan di

2/15/13

Contoh 5:

2/15/13

Bangunan di atas merupakan salah


satu hasil Buckminster Fuller di
Missouri Botanic Garden.
2/15/13

Contoh 6:

2/15/13

Teselasi yang dihasilkan di dalam


masjid IbnBattuta.
2/15/13

Matematik
sebagai Seni

Struktur dan bangunan dapat


direka dengan lebih menarik dan
sempurna.
Mengoptimakan penggunaan
bahan dan tenaga.

2/15/13

Matema
tik
Dalam
Seni
Muzik

Click to edit Master subtitle style

2/15/13

Di
manakah
penggunaa
n
matematik
diaplikasik
an dalam
muzik??
2/15/13

Contoh 1:

2/15/13

2/15/13

2/15/13

X mewakili udara
(bunyi bergerak
melalui medium
udara) yang sampai
ke telinga.

2/15/13

X mewakili udara
(bunyi bergerak
melalui medium
udara) yang

Contoh 2:

2/15/13

2/15/13

Kesimpulan

2/15/13

Matematik telah
berkembang selama 2500
tahun dari generasi ke
generasi
Professor Judd
mengatakan bahawa
Matematik adalah ciptaan
manusia yang paling
sempurna dan alat untuk

TERIMA
KASIH..

2/15/13