Anda di halaman 1dari 6

MAKLUMAT ASET TAK

Bil

Keterangan Aset Tak Alih

Kos Pembinaan (RM)

Tahun Dibina

Status Tanah
(Persekutuan/Negeri)

MAKLUMAT ASET TAK ALIH MILIK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
Maklumat Tanah Persekutuan
(No. Lot, No. Hak Milik dan
Luas)

Status Aset (Milik JPS/


Tumpang/ Sewa)

Pemilik Aset (Untuk Aset


Tumpang/ Sewa)

Anggaran kos
Penyelenggaraan Tahunan
(RM)

Status Aset
Baik/Rosak/Digunakan/tidak
digunakan

LAMPIRAN A

Anggaran Kos Pembaikan (Jika


Ada) (RM)

Pejabat Bertanggungjawab
Untuk Operasi &
Penyelenggaraan

Catatan