Anda di halaman 1dari 2

Jelu Nubai-Tusun Kelima

Burung pan baru didinga bemunyi madahka hari tawas, dia Badak lalu ngerak bala
jelu.
Dani semua bala kitai. Tawas hari tu, ku Badak. Bala jelu lalu dani, sida lalu
bekemas. Sida nyimpan tubai dalam ma diri. Udah kemas makai, dia bala jelu lalu nurun
ke pengkalan. Sida nepan perau diri. Sida lalu mupuk mudik Sungai Kara. Sida mansang
ngagai Sungai Batu, alai sida deka nubai.
Lebuh datai di ulu Sungai Batu, dia Badak lalu ngasuh sida mupuk malu tubai. Iya
ngasuh Gajah ngelalin buba, Kijang ngelalin ensenga. Lebuh udah tembu, dia Gajah nan
bubu iya ba Nanga Bila Tiga. Kijang nampunka ensenga iya ba Rantau Empit. Bala jelu
bukai pan lalu nyiuhka tubai sida.
Sungai Batu endang enda kala ditubai. Enda lama udah tubai disiuh, peda bala ikan
pan ngabul. Badak lalu ngauk siku, lalu dibuai iya ke antu rua, antu rangka:
Oh! Kita Antu Rua, Antu Rangka!
Kitai tu udah bebagi,
Tu ikan untung kita,
Iya ke agi nya untung kami,
Pia ku sampi Badak.
Badak lalu ngasuh bala jelu mupuk beribun. Sida bekayuh ke ili, nitihka ai tubai.
Gajah nyaga bubu. Kijang duduk dedugau semak tampun ensenga iya.
Sehari nya Pelanduk seduai Tekura ngibun salai ikan sida. Seduai bejalai ari para siti
ngagai para siti
Kira tengan niki mata panas, dia Pelanduk seduai Tekura lalu ninga gu utai. Munyi
utai nya tunga Bukit Pentik.
Kada enda Antu Raya ke bemunyi nya. Tua anang rari enggaika salai ikan kitai abis
diempa iya, pia ku Pelanduk
Au mih, pia ku Tekura
Lama agi, inggar agi ga munyi jaku.
Tum ketumba!
Indai Ragum nadai dia!
Nyau nubai Sungai Kara!
Bulih undang empa mata!
Ni asai salai seduai uchu?
Tum ketumba!
Indai Ragum nadai dia!
Iya ke besai aku empa!
Iya ke mit aku ma!
Ni asai salai seduai, uchu?
Enda lama udah nya, Antu Raya lalu ayan ba puting langkau sida. Lalu aki!
Lalu niki ngagai langkau kami,pia ku Pelanduk.
Antu Raya lalu nudukka diri ba tanah. Langkau bala jelu mit sereta baruh. Iya

besai sereta tinggi. Langkau enda umbas alai iya tama.


Mua mih pemanah bau salai ikan kita dih, uchu. Nyau bau rengut, ku Antu
Raya.
Belelak dulu, aki. Nuan tentu ikak udah bejalai, pia ku saut Pelanduk.
Nyadi Tekura ngeringak melah rutan. Pelanduk ngeraut pasak.
Nama guna seduai rutan enggau pasak nya dih uchu? ku Antu Raya.
Kenu ku jerita Anak Mensia, madahka langit deka runtuh. Nyadi kami dua
sambi Tekura tu ngaga pakau kena nudung pala diri empu. Barang tinggi agi tubuh,
nya dulu ditinggang langit runtuh,pia ku Pelanduk.
Oh! Enti munyi nya pala aku dulu pakau seduai, uchu,pia ku Antu Raya.
Kada nuan nakal natka pantang pasak dih aki? pia ku Pelanduk.
Nadai ku enggau iya mih uchu. Tak tatka mih. Anang ga mati ditinggang langit
runtuh, ku Antu Raya.
Pakau pan udah ga tembu kelalin, Pelanduk lalu ngasuh Antu Raya gali
telentang. Tekura masukka pakau. Pelanduk megai pemalu. Iya lalu pasak ngagai
pala Antu Raya.
Akai, uchu! Akai! Anang bengat udu malu, uchu,pia ku Antu Raya.
Tatka aki! Lama agi nyamai agi. Endang asai pasak baru negu kulit pala,pia ku
Pelanduk.
Tekura ngenanka pasak lebuh Pelanduk malu. Udah siti laput, pasak bukai ga
dipantang seduai. Antu Raya nyau rauh-rauh. Nyadi pasak, laban panjai, nyau kebus
ngagai tanah. Nya ngasuh Antu Raya enda ulih angkat agi.
Diatu pala Antu Raya nyau pechah, seduai nanchang kaki jari iya enggau rutan.
Antu Raya nyau dedemuh. Lama agi, pandak agi ga sintak seput iya. Enda lama udah
nya, iya lalu mati. Bangkai iya laban besai sereta tinggi, nyau bejur-jur ba mua
langkau bala jelu.
Diatu mata panas baru padam. Badak mai bala jelu mupuk mulaika diri. Sida
richah laban gaga meda ikan ulih nubai sehari nya.
Lebuh sida datai semak langkau, dia sida tekenyit meda Antu Raya tak gali
bejur-jur. Sida nyengau ari jauh. Kera niki puchuk kayu lalu ngangau.
Tu mih Antu Raya dikerarika kami duai Nyumbuh, pia ku iya.
Amat iya nya! Parai kitai tu dempa iya nya lagi, pia ku Rusa.
Pelanduk seduai Tekura lalu pansut ari langkau. Seduai madahka Antu Raya
udah mati.
Jelu bukai gaga bendar ati meda Antu Raya udah mati. Diatu bala jelu mupuk
mela ikan. Laluh empa disalai sida. Salai pan mansau, hari pan nyau semak tengah
malam, dia sida lalu nindukka diri.