Anda di halaman 1dari 1

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

TEMA : PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING


FORM PENILAIAN PROGRAM POKOK
OLEH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
LOKASI

: DUSUN SAWAHAN

DESA

: PENDOWOHARJO

KECAMATAMAN : SEWON
KABUPATEN

: BANTUL
PENILAIAN OPERASIONAL

Yogyakarta,........
DPL/Masyarakat Penilai*)

Kriteria Penilai
-

Sangat Baik : 86 - 100


Baik
: 71 85
Cukup
: 56 - 70
Kurang
: 41 - 55
Buruk
: < 45

Anda mungkin juga menyukai