Anda di halaman 1dari 4

Jawab semua soalan .

Bahagian A ( 20 markah )
1

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Peguambela dan Peguamcara Lee &
Annes ?
I Modal disumbangkan oleh pemegang saham
II Dikenakan cukai pendapatan perseorangan
III Didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat
IV Kerugian ditanggung bersama
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Butir manakah yang tidak diambil kira semasa penyediaan Belanjawan Tunai?
I Pinjaman bank
II Hutang lapuk
III Deposit belian aset bukan semasa
IV Susut nilai kenderaan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Butir manakah yang direkod di sebelah debit Akaun Semasa pekongsi?


A Ambilan dan Faedah atas modal
B Faedah atas pinjaman dan Gaji pekongsi
C Ambilan dan Faedah atas ambilan
D Faedah atas modal dan Gaji pekongsi

Apakah dokumen yang menjadi rujukan pekongsi sekiranya tiada sebarang perjanjian
dibuat semasa penubuhan perkongsian?
A Ikatan Perkongsian
B Akta Perkongsian 1961
C Akta Pertubuhan 1966
D Akta Pendaftaran Perniagaan 1956

Antara yang berikut, yang manakah fungsi penyediaan Belanjawan Tunai?


I Mengukur kemampuan tunai perniagaan
II Sebagai alat kawalan aliran tunai perniagaan
III Jaminan perniagaan memperoleh pembiayaan bank
IV Membandingkan prestasi perniagaan semasa dengan yang lepas
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Anggaran jualan berikut diambil daripada Perniagaan Hardware Bina yang beroperasi
di Paka, Terengganu.

Berapakah penerimaan tunai pada bulan Jun?


A RM600
B RM840
C RM1 400
D RM2 240
7

Encik Ahmad mendapati baki buku tunai berbeza dengan baki penyata bank. Apakah
yang
menyebabkan perbezaan baki tersebut?
I Caj bank
II Cek yang belum diterima
III Dividen yang dikreditkan ke bank
IV Cek yang belum dikemuka
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV

Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah perniagaan.


Bayaran buku cek telah didebit terus oleh pihak bank
Apakah kesan perkara tersebut ke atas baki Penyata Bank dan Buku Tunai?
Penyata Bank

Buku Tunai

A Terlebih

Terlebih

B Terlebih

Terkurang

C Terkurang

Terkurang

D Terkurang

Terlebih

Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Mario Berhad.


RM
Baki debit dalam Buku Tunai

6240

Deposit belum dikreditkan

470

Faedah atas simpanan tetap

85

Caj bank

92

Cek belum dikemukakan

520

Berapakah baki akhir yang ditunjukkan dalam Penyata Bank?


A RM6 283 (Debit)
B RM6 283 (Kredit)
C RM6 183 (Debit)
D RM6 183 (Kredit)
10

Apakah butiran yang perlu dicatatkan dalam Belanjawan Tunai?


I Modal
II Jualan tunai
III Belian kredit
IV Hutang lapuk
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

BAHAGIAN B : ( 80 markah )
Soalan 1
Encik Aswadi ialah pemilik Kedai Komputer Timur di Bachok.
Pada 1 Januari 2014 baki tunai perniagaanya ialah RM3 500.
Anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaanya bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2014
adalah seperti berikut:
(i) Sewa premis untuk 3 bulan berjumlah RM900 dibayar pada bulan Januari.
(ii) Belian pada bulan Januari sebanyak RM 6 360. Belian dilakukan dua bulan sekali dengan
pengurangan sebanyak 20%.
(iii) Jualan tunai bagi bulan Januari dan Februari adalah sama iaitu RM 7 700 tetapi dijangka
meningkat kepada RM 8 800 pada bulan Mac.
(iv) Jualan kredit pada bulan Februari berjumlah RM6 060. Penghutang akan membayar sebanyak
50% pada bulan Mac 2014.
(v) Membeli sebuah mesin fotostat berharga RM3 500 pada bulan Januari dengan bayaran
pendahuluan RM500 manakala bakinya akan dijelaskan dalam tempoh 3 bulan bermula bulan
Februari.
Anda dikehendaki menyediakan penyata belanjawan tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2014.
3

[10 markah]
Soalan 2
Encik Aiman adalah seorang pengusaha Pusat Servis Kereta Aiman di Kota
Bharu. Beliau mendapati Penyata Bank bagi bulan Mei 2014 menunjukkan baki
kredit RM2 000 dan buku tunai berbaki debit RM3 550.
Setelah menyemak Penyata Bank dan Buku Tunai, maklumat berikut telah
dikenalpasti yang menyebabkan baki penyata bank dan buku tunai berbeza.
(i) Arahan tetap untuk membayar insurans premis RM700.
(ii) Penerimaan Cek daripada Alif Auto bernilai RM850 telah dipulangkan oleh
bank bertanda rujuk penyuruh bayar.
(iii) Dividen daripada Gemilang Berhad bernilai RM1 500.
(iv) Caj bank berjumlah RM30.
(v) Cek-Cek belum dikemukakan:
RM
No Cek 142671
2 500
No Cek 142675
800
(vi) Penerimaan Cek daripada Berkat Automobil bernilai RM2 370 telah
didepositkan pada 28 Mei belum dikreditkan oleh bank.
(vii) Pembayaran dengan cek kepada Pembekal Kamil bernilai RM1 200 telah
didebitkan oleh bank, tetapi tersalah catat dalam buku tunai di sebelah
debit.
Anda dikehendaki menyediakan
(a) Buku tunai dikemaskinikan
[6 markah]
(b) Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Mei 2014
[4 markah]